Rząd m.in. o zmianach w Karcie Nauczyciela

Rząd m.in. o zmianach w Karcie Nauczyciela
(fot. PAP/Radek Pietruszka)
PAP / psd

Rząd we wtorek zajmie się strategią zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju przygotowaną przez wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego. Ministrowie omówią także m.in. projekt zmian w Karcie Nauczyciela dot. m.in. likwidacji tzw. godzin karcianych.

Rząd ma we wtorek przyjąć uchwałę ws. "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", nazywanego też "planem Morawieckiego". Jest to strategia zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju na kolejne lata.

DEON.PL POLECAWicepremier Morawiecki mówiąc dotychczas na temat planu zapowiadał, że jego celem jest pobudzenie polskiej przedsiębiorczości i stworzenie mocnych impulsów do rozwoju.

Według informacji uzyskanych przez PAP ze źródeł zbliżonych do rządu pięć filarów, na których opiera się ta koncepcja to: reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna oraz rozwój społeczny i terytorialny.

Realizacja postulatu reindustrializacji ma przebiegać w oparciu o: partnerstwo dla strategicznych działów gospodarki; Krajowe Inteligentne Specjalizacje; klastry i doliny przemysłowe oraz inwestycje zagraniczne. Rozwój innowacyjnych firm ma z kolei nastąpić dzięki: nowej "Konstytucji Biznesu"; przyjaznemu otoczeniu prawnemu; reformie instytutów naukowo-badawczych oraz programowi "Start in Poland".

Kapitał dla rozwoju ma być natomiast pozyskany poprzez: budowanie oszczędności Polaków; środki europejskie; Polski Fundusz Rozwoju oraz środki z planu Junckera, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych.

Według informacji uzyskanych przez PAP, Polski Fundusz Rozwoju ma powstać do końca I półrocza 2016 roku i ma on połączyć: Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Polską Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) i spółkę Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR).

Zgodnie z informacjami PAP ze źródeł rządowych plan przewiduje ponad bilion złotych na inwestycje w najbliższych latach, a ich najważniejszym źródłem będą fundusze unijne, środki na lokatach polskich firm oraz spółki Skarbu Państwa. Według szacunków z planu prawie połowa środków, bo 480 mld zł wraz z wkładem własnym będzie pochodzić z funduszy unijnych.

Na 75-150 mld zł oceniono potencjał inwestycyjny spółek Skarbu Państwa, a do 230 mld zł potencjał inwestycyjny polskich firm w postaci środków na lokatach do częściowego wykorzystania przez przedsiębiorców. Z kolei potencjał inwestycyjny Polskiego Funduszu Rozwoju oszacowano na 75-120 mld zł, a programów rozwojowych BGK na 65 do 100 mld zł.

Ponadto od 50 do 80 mld zł powinny dać programy realizowane wraz z instytucjami międzynarodowymi: Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Europejskim Funduszem Inwestycji Strategicznych, Bankiem Światowym. W sektorze bankowym w związku z nadpłynnością banków drzemie - według planu - 90 mld zł.

Ponadto ministrowie mają zająć się we wtorek projektem nowelizacji Karty Nauczyciela, która zakłada m.in. likwidację tzw. godzin karcianych, zabezpieczenie środków na nagrody pieniężne dla profesorów oświaty oraz rozszerzenie przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej i wymogu niekaralności.

Likwidacja tzw. godzin karcianych zapowiedziana została przez premier Beatę Szydło w expose. "Godziny karciane" (nazwa zwyczajowa podchodzi od nazwy ustawy Karta Nauczyciela) to dwie godziny w tygodniu, które każdy nauczyciel, niezależnie od swego pensum dydaktycznego, czyli obowiązkowego wymiaru lekcji, musi przepracować z uczniami, np. prowadząc zajęcia wyrównawcze czy koła zainteresowań. Za prowadzenie zajęć w ramach godzin karcianych nauczyciele nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia. Godziny te, od ich wprowadzenia we wrześniu 2009 r., były krytykowane przez wszystkie związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. Początkowo była to jedna godzina, rok później wprowadzono drugą.

W projekcie nowelizacji zaproponowano też m.in. przepis ułatwiający planowanie i wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano tytuł honorowy profesora oświaty. Tytuł ten przyznawany jest od 2008 r. za całokształt wieloletniej pracy pedagogicznej. Nauczyciel otrzymujący ten tytuł musi wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami.

Ponadto Rada Ministrów ma omówić projekt nowelizacji ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju. Ma on realizować wytyczne unijnych dyrektyw.

Przewiduje m.in. uszczegółowienie obowiązków producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - a w wypadku tych drugich dodatkowo także upoważnionych przedstawicieli producenta - związanych z zapewnieniem zgodności tych wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa, jak również informowaniem użytkowników materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych.

Projektowane zmiany zakładają także m.in. wprowadzenie dodatkowych procedur w systemie nadzoru rynku mających poprawić bezpieczeństwo użytkowników, wymagań bezpieczeństwa dotyczących wyrobów pirotechnicznych i materiałów wybuchowych oraz procedur oceny zgodności tych wyrobów z wymaganiami.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rząd m.in. o zmianach w Karcie Nauczyciela
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.