Sejm wznowił obrady. Zajmie się m.in. sprawami korupcji i premii rządowych

Sejm wznowił obrady. Zajmie się m.in. sprawami korupcji i premii rządowych
(fot. mahos / shutterstock.com)
PAP / pch

Sejm, który po godz. 9 wznowił obrady, wysłucha m.in. informacji bieżącej ws. premii przyznanych przez ówczesną premier Beatę Szydło członkom jej rządu i wojewodom. Ma też nadal zajmować się projektami dot. zmian w systemie sądownictwa, wieczorem zaplanowano głosowania.

Rano ma się też w głosowaniu rozstrzygnąć, czy jeszcze w czwartek Sejm przeprowadzi drugie czytanie projektu PiS, który początkowo przewidywał tylko zmiany w ustawach o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w środę rano. Wieczorem na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości Anna Milczanowska (PiS) przedłożyła propozycję poprawki do tego projektu. Zgodnie z nią po art. 1 projektu nowelizacji dodano obszerny art. 1a., który wprowadza zmiany w kolejnej ustawie - o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Większość komisji poparła poprawkę, zgodnie z którą, jeśli nie zrobi tego w określonym terminie I prezes SN, pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady może zwołać najstarszy wiekiem członek Rady będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku.

DEON.PL POLECA

Sejmowa komisja przyjęła ponadto m.in. poprawki, których efektem jest "wyłączenie Prezydenta RP z całej procedury" wyrażania zgody na dalsze sprawowanie urzędu przez sędziego po osiągnięciu przez niego wieku, w którym przechodzi w stan spoczynku i przekazanie tej kompetencji KRS.

Jeżeli rano zapadnie decyzja, że Sejm w czwartek przeprowadzi drugie czytanie tego projektu, to - zgodnie z harmonogramem obrad - ma się ono rozpocząć o godz. 13.

Wcześniej posłowie będą zadawać członkom rządu pytania m.in. "w sprawie losów Fundacji Czartoryskich i otrzymanej przez tę Fundację kwoty 500 mln zł od resortu kultury". Wysłuchają ponadto informacji bieżącej w sprawie premii przyznanych przez ówczesną premier Beatę Szydło członkom jej rządu i wojewodom - wniosek w tej sprawie złożył klub Nowoczesnej.

Sejm zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rządową propozycją zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wieczorem Sejm przeprowadzi głosowania m.in. w sprawie wniosku prokuratury o wyrażenie zgodny na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PO Stanisława Gawłowskiego. Prokuratura zamierza przedstawić Gawłowskiemu pięć zarzutów, w tym trzy o charakterze korupcyjnym - chodzi o okres, gdy pełnił on funkcję wiceministra ochrony środowiska w rządzie PO-PSL. Gawłowski, który w styczniu sam zrzekł się immunitetu w tej sprawie, uważa, że działania prokuratury są motywowane politycznie.

Posłowie będą głosować także w sprawie wniosków o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posłanki Nowoczesnej Kamili Gasiuk-Pihowicz, nad wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Nowoczesnej Ryszarda Petru.

O uchylenie posłance Nowoczesnej immunitetu wnioskował były minister skarbu Dawid Jackiewicz (PiS), który chce jej wytoczyć proces o ochronę dóbr osobistych. Jackiewicz domaga się od Gasiuk-Pihowicz zadośćuczynienia w kwocie 100 tys. złotych.

Pozew Jackiewicza dotyczy wypowiedzi Gasiuk-Pihowicz w Sejmie z lipca ub.r. Powiedziała ona wówczas: "Ja bym chciała przypomnieć Państwu kilka faktów. Dawid Jackiewicz - były minister skarbu w obecnym rządzie Beaty Szydło - w czasie poprzednich rządów PiS w 2006 r. brał udział w awanturze, która doprowadziła do śmierci bezdomnego człowieka. Polityk PiS wdał się z nim w szarpaninę, popchnął go, głowa tego bezdomnego człowieka roztrzaskała się o beton. A potem co zrobiła prokuratura Ziobry? Umorzyła sprawę partyjnego kolegi, mimo że po awanturze z nim zginął człowiek".

O zgodę na pociągnięcie Petru do odpowiedzialności karnej wnioskował zastępca koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik, który zarzuca Petru pomówienie. Wąsik pod koniec sierpnia ub.r. skierował przeciwko Petru prywatny akt oskarżenia, gdyż - jak uzasadniał - ówczesny lider Nowoczesnej w publicznym wystąpieniu 16 lipca 2017 r. przed budynkiem Sejmu, nazywał go oraz koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego przestępcami.

Niewykluczone, że Sejm będzie też w czwartek głosować nad projektem autorstwa PiS w sprawie ogłoszenia trzech nieopublikowanych "rozstrzygnięć" Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r. oraz projektem PiS zmian w nowej ustawie o SN. W środę odbyły się drugie czytania obu projektów. O odrzucenie obu wnioskowały kluby PO i Nowoczesnej. Klub PiS złożył obszerną poprawkę do projektu zmian w ustawie o SN. W czwartek rano poprawkami zająć ma się sejmowa komisja sprawiedliwości.

Projekt nowelizacji przepisów wprowadzających ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz o statusie sędziów TK zakłada m.in. że do ustawy ma zostać dodany przepis mówiący, że "rozstrzygnięcia" TK "podjęte z naruszeniem przepisów" poprzednich ustaw o Trybunale "podlegają ogłoszeniu w odpowiednich dziennikach urzędowych po zarządzeniu ich ogłoszenia przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego lub sędziego pełniącego obowiązki Prezesa Trybunału".

Z kolei projekt zmian w ustawie o SN zakłada m.in., że "postępowania w przedmiocie wyboru, przedstawienia Prezydentowi RP kandydatów na stanowisko I Prezesa SN lub Prezesa SN oraz powołania na te stanowiska wszczęte i niezakończone" przed wejściem w życie projektowanej nowelizacji podlegają umorzeniu. Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, przepis ten wprowadzony ma zostać "w celu zagwarantowania", że obsadzenia stanowisk prezesów SN nastąpi w trybie nowej ustawy.

Zgodnie z nową ustawą o SN obowiązującą od 3 kwietnia I prezes SN jest powoływany przez prezydenta RP na sześcioletnią kadencję, spośród pięciu kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Sejm wznowił obrady. Zajmie się m.in. sprawami korupcji i premii rządowych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.