"Stenogramy z posiedzeń powinny być jawne"

"Stenogramy z posiedzeń powinny być jawne"
(fot. PAP/Leszek Szymański)
PAP / drr

Ruch Palikota zwróci się do marszałek Sejmu Ewy Kopacz (PO) z wnioskami o to, by protokoły i sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Konwentu Seniorów oraz Prezydium Sejmu były jawne i dostępne dla opinii publicznej.

Na późniejszej konferencji prasowej Dębski mówił, że Ruch chce "sprawdzić intencje Prezydium Sejmu, pani marszałek Ewy Kopacz, która wielokrotnie w ostatnim okresie podkreślała, jak bardzo ciężko, uczciwie pracuje Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów". - Zwłaszcza w kontekście przyznawania sobie premii przez Prezydium - dodał.

DEON.PL POLECAChodzi o nagrody dla marszałka i wicemarszałków za 2012. Po ujawnieniu sprawy wszyscy członkowie Prezydium Sejmu zapowiedzieli, że pieniądze przekażą na cele charytatywne. W efekcie burzy wokół nagród Ruch Palikota wycofał poparcie dla Wandy Nowickiej na stanowisku wicemarszałka.

Poseł Ruchu Wincenty Elsner wyraził nadzieję na poniedziałkowej konferencji, że propozycja RP - by ujawniać posiedzenia Konwentu Seniorów i Prezydium Sejmu - "połączy wszystkich" posłów. - Mamy prawo wiedzieć, co się w tych gremiach dzieje - oświadczył.

RP chce, by protokoły i sprawozdania stenograficzne ze spotkań tych gremiów były dostępne na sejmowych stronach internetowych.

Politycy Ruchu pytani byli, czy w takim razie zamierzają także ujawniać posiedzenia swojego klubu. Dębski odparł, że to jest do omówienia. - Możecie nam państwo przedstawić takie pismo i jestem przekonany, że odniesiemy się do niego pozytywnie - dodał.

Z kolei Elsner zwrócił uwagę, że jest już decyzja klubu RP o tym, iż posiedzenia niezwiązane stricte ze sprawami organizacyjnymi, a z przedstawieniem poglądów "różnych kompetentnych osób, fachowców", dyskusją na temat stanowiska klubu będą transmitowane tak jak wszystkie posiedzenia komisji na sejmowych stronach internetowych.

Dębski dodał też, że Ruch "odpalił już roboczo" projekt "E-partia", w ramach którego będzie można obserwować po zalogowaniu się narady i zjazdy RP.

W uzasadnieniu do wniosków ws. jawności protokołów z posiedzeń Konwentu Seniorów oraz Prezydium Sejmu posłowie Ruchu powołali się m.in. na art. 61 konstytucji, mówiący o tym, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Autorzy wniosków zwrócili uwagę, że organami władzy publicznej są również organy Sejmu, w tym Konwent Seniorów i Prezydium Sejmu.

Według Ruchu Palikota rejestrowanie przebiegu posiedzeń Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów powinno być przeprowadzane w sposób analogiczny do sporządzania protokołów oraz sprawozdań stenograficznych z przebiegu posiedzeń Sejmu.

We wniosku powołano się też na zasadę jawności życia publicznego, zgodnie z którą wszelkie informacje publiczne - z wyjątkiem wskazanych w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej - podlegają udostępnieniu obywatelom.

Art 5. ustawy mówi m.in., że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

W regulaminie Sejmu mowa jest m.in. o tym, że informację publiczną Kancelaria Sejmu "udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. Informacja publiczna może być udostępniana poprzez wskazanie ogólnodostępnego miejsca wyłożenia lub przechowywania informacji publicznej w Kancelarii Sejmu".

Podkreślono, że - jeśli informacja publiczna nie została udostępniona w ten sposób - udostępniana jest przez Kancelarię Sejmu na pisemny wniosek. Regulamin zakłada ponadto, że szef Kancelarii Sejmu może odmówić udostępnienia informacji w przypadkach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

W skład Prezydium Sejmu wchodzą marszałek oraz wicemarszałkowie; Konwent Seniorów tworzą z kolei m.in.: marszałek, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Stenogramy z posiedzeń powinny być jawne"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.