Szef KPRM: rząd przyjął projekt noweli prawa oświatowego ws. matur. Takie są jego założenia

Szef KPRM: rząd przyjął projekt noweli prawa oświatowego ws. matur. Takie są jego założenia
(fot. PAP/Tomasz Gzell)
PAP / pch

Rząd przyjął w środę projekt noweli prawa oświatowego dot. zabezpieczenia klasyfikacji uczniów i przebiegu matur - poinformował w środę na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów szef KPRM Michał Dworczyk.

Przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nowelizację ustawy Prawo oświatowe. "Państwo polskie musi zagwarantować to, że w każdej, bez wyjątku, polskiej średniej szkole, każdy tegoroczny maturzysta będzie mógł przystąpić do matury w terminie" - podkreślił szef rządu.
Egzaminy maturalne mają rozpocząć się 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się 26 kwietnia, czyli w najbliższy piątek. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły, bo jej ukończenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. Zakończenie roku szkolnego powinno zostać poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne. Nie odbyły się jednak one dotąd w części szkół ze względu na strajk nauczycieli.
"Dlatego podjąłem decyzję o wniesieniu na Radę Ministrów propozycji zmian w prawie, które zakończą tę niepewność związaną z przeprowadzeniem tegorocznych matur" - powiedział premier przed posiedzeniem rządu. "Powtarzam, celem jest, aby każdy tegoroczny maturzysta mógł podejść do egzaminu dojrzałości" - podkreślił. "Pragnę zapewnić maturzystów i ich rodziców: nie będzie zagrożone przeprowadzenie matur" - dodał szef rządu. Powiedział, że "jeśli chodzi o matury ustne w przypadku jakichkolwiek problemów z ich organizacją w przewidzianym terminie rząd jest również przygotowany na taki scenariusz tak, aby każdy maturzysta mógł przystąpić do egzaminów ustnych".
Informacje o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe przekazał na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu szef KPRM Michał Dworczyk. Jak poinformowała rzeczniczk rządu Joanna Kopcińska, będzie on prezentował projekt podczas prac w Sejmie.
Przyjęty projekt nowelizacji zakłada, że w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorowi szkoły, a w szczególnych przypadkach - organowi prowadzącemu.
"Gdyby tak się stało, że z jakiś powodów, w co oczywiście trudno uwierzyć, ale trzeba przewidywać każdą sytuację, i dyrektor również nie przeprowadził klasyfikacji, organ prowadzący - najczęściej to są samorządy: powiaty, gminy - może wyznaczyć nauczyciela, który takiej klasyfikacji dokona. W praktyce wyglądałoby to tak, że wójt, burmistrz, prezydent wyznacza nauczyciela, który ma przeprowadzić klasyfikację w danej szkole" - powiedział w środę szef kancelarii premiera.
"Termin klasyfikacji może nastąpić także po 23 kwietnia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Te klasyfikacje powinny nastąpić do 26 kwietnia. Nowelizacja przewiduje również możliwość przeprowadzenia po tym terminie klasyfikacji" - poinformował Dworczyk.
Poinformował także, jak będzie wyglądał proces legislacji przyjętego projektu. "Jutro rozpoczną się prace w Sejmie ponieważ jeszcze dziś zostanie przesłany (do Sejmu - PAP). Premier rozmawiał z marszałkiem Sejmu, marszałkiem Senatu, z panem prezydentem, więc te wszystkie ustalenia zostały poczynione odpowiednio wcześniej" - powiedział szef kancelarii premiera.
"Jutro Sejm będzie się zajmował projektem w godzinach przedpołudniowych. Mamy nadzieję, że między 15.00 a 16.00 odbędzie się głosowanie w Sejmie RP, a następnie projekt zostanie przesłany do Senatu, gdzie rozpoczną się dalsze prace legislacyjne. W Senacie około 19.00 rozpocznie się posiedzenie plenarne i w godzinach nocnych dojdzie do głosowania, po którym uchwalona już przez parlament ustawa, trafi do kancelarii prezydenta RP. Jeżeli pan prezydent uzna, że ustawa została uchwalona bez żadnych wad 26 (kwietnia - PAP) ta ustawa już będzie mogła być podpisana i opublikowana. Oznacza to, że wejdzie w życie 27 kwietnia" - mówił.
"27 i 28 kwietnia jest sobota i niedziela. W związku z tym nauczycielom i dyrektorom w tych szkołach, gdzie rady pedagogiczne nie przeprowadzą klasyfikacji, zostaną dwa dni - 29 i 30 kwietnia, poniedziałek i wtorek na przeprowadzenie klasyfikacji tak, aby o 6 maja mogły się rozpocząć matury pisemne" - wyjaśnił.
Rzecznik rządu zaapelowała do związkowców, aby zostawili emocje z boku. "Maturzyści zdają pierwszy poważny egzamin w swoim życiu, egzamin dojrzałości. Przed nami, dorosłymi egzamin dojrzałości - czy pozwolimy i będziemy szanowali prawa i obowiązki uczniów? Wszyscy szanujemy prawa i obowiązki nauczycieli, każdy ma prawo do strajku, do protestu i my te prawa szanujemy. Uszanujmy wszyscy prawa i obowiązki uczniów" - powiedziała Kopcińska.
Przypominała też, że o to samo "od wielu dni" apeluje premier Mateusz Morawiecki, kierownictwo MEN i "wszyscy odpowiedzialni politycy".
Podkreśliła, że zaproponowane przez rząd rozwiązanie ustawowe mające umożliwić przeprowadzenie matur stanie się - po przejściu ścieżki legislacyjnej i podpisaniu przez prezydenta - obowiązującym aktem prawnym.
"Nie wyobrażam sobie, żeby samorządy łamały przyjętą przez parlament, podpisaną przez prezydenta ustawę, która staje się zapisem prawa, żeby uniemożliwić maturzystom zdanie egzaminu dojrzałości" - oceniła Kopcińska.
Od 8 kwietnia trwa ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności.
Matury powinny się rozpocząć 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się 26 kwietnia, czyli w najbliższy piątek. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły, bo jej ukończenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. Zakończenie roku szkolnego powinno zostać poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne. Nie odbyły się jednak one dotąd w części szkół ze względu na strajk nauczycieli. Strajk polega na całkowitym powstrzymywaniu się przez nauczycieli od pracy.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami rady pedagogiczne, w tym rady pedagogiczne klasyfikacyjne, odejmują uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
Według harmonogramu egzaminów zewnętrznych (egzaminu gimnazjalnego, ósmoklasisty i matur), ogłoszonego przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, obowiązującym w roku szkolnym 2018/2019, matury rozpoczną się 6 maja. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 23 maja, a ustnych do 25 maja.
Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu. Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.
Arkusze egzaminacyjne rozwiązane przez maturzystów sprawdzą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Są to w większości czynni zawodowo nauczyciele, specjalnie do tego przygotowani i przeszkoleni. Sprawdzanie przez nich arkuszy nie jest jednak świadczeniem pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, ale na podstawie umów cywilnoprawnych.
W ustnych egzaminach maturalnych uczestniczą nauczyciele powołani do komisji egzaminacyjnych. Są to nauczyciele przedmiotowcy: poloniści egzaminują z języka polskiego, a nauczyciele konkretnych języków obcych egzaminują z tych właśnie języków.
Na początku kwietnia minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała nowelizacje rozporządzeń w sprawie organizacji egzaminów zewnętrznych (egzaminu gimnazjalnego, ósmoklasisty i matur). Zgodnie z nim w skład komisji egzaminacyjnych i nadzorujących przebieg egzaminów w szkołach wejść mogą nauczyciele z innych szkół, a także każda osoba mająca kwalifikacje pedagogiczne.
Przepisy te zostały wykorzystane przy przeprowadzeniu w kwietniu tego egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty. Listy osób chętnych do pomocy przy egzaminach prowadziły kuratoria oświaty. Jak podało Ministerstwo Edukacji Narodowej zgłosiło się wówczas ponad 10 tys. osób.
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Szef KPRM: rząd przyjął projekt noweli prawa oświatowego ws. matur. Takie są jego założenia
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.