Zjazd ZHP - zmiany w statucie, nowy program

Zjazd ZHP - zmiany w statucie, nowy program
(fot. PAP/Paweł Supernak)
PAP/ ad

Program działania ZHP na najbliższe lata i konieczne do jego realizacji zmiany w statucie są tematem 37. nadzwyczajnego zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego, który od soboty obraduje w Warszawie. Przesłanie do uczestników zjazdu wystosował prezydent Bronisław Komorowski.

Nawiązał w nim do sporu między ZHP a Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej o harcerski krzyż. "Dziś problemem jest gorszący spór o krzyż harcerski. Krzyż - co wiem najlepiej jako lokator Pałacu Prezydenckiego - nie może służyć do żadnych rozgrywek, także krzyż harcerski" - mówił prezydent. Ten fragment nagrania wideo zebrani przyjęli oklaskami.

Jak powiedział przewodniczący ZHP Adam Massalski, podczas 36. zjazdu podjęta została decyzja o zwołaniu nadzwyczajnego zjazdu w połowie kadencji w celu przygotowania nowego programu ZHP, "na miarę dzisiejszych czasów i współczesnych wyzwań, a także nowej strategii, która wskaże najważniejsze problemy i priorytety".

Dodał, że ostatni okres nie sprzyjał pracom programowym. "Ostatnie dwa lata to nie był łatwy czas. Absorbowały nas obchody stulecia harcerstwa. Dotknęła nas katastrofa smoleńska, w której straciło życie tak wielu przyjaciół naszej organizacji. Zostaliśmy, bez naszych intencji, uwikłani w konflikt wokół krzyża (przed Pałacem Prezydenckim - PAP), dyskomfort powodowała trudna sytuacja finansowa, do tego doszedł problem ochrony patentowej krzyża harcerskiego" - wyliczał.

Podkreślił, że dużego wysiłku wymagały zaplanowane wydarzenia, takie jak ubiegłoroczny kilkunastodniowy zlot 10 tysięcy harcerzy w Krakowie, i niespodziewane - udział w uroczystościach po katastrofie smoleńskiej i pomoc w akcji przeciwpowodziowej.

Planowane zmiany mają polegać m. in. na intensyfikacji szkoleń instruktorów na najniższym szczeblu organizacji i na usprawnieniu przepływu informacji między drużynami. "Zależy nam na wzmocnieniu pracy drużyn, pracy wychowawczej w tych podstawowych jednostkach harcerstwa" - powiedział Massalski.

W rozmowie z PAP przewodniczący ZHP powiedział, że zmiany statutowe i programowe są konieczne także, by uzdrowić finanse ZHP. "Związek ma kłopot z bieżącym regulowaniem należności. Majątek Związku jest duży, ale obecnie obowiązujące przepisy o organizacjach pożytku publicznego powodują, że nie mamy czasem bieżącej gotówki, bo same składki na utrzymanie tak dużego związku nie wystarczą" - powiedział.

Massalski wyraził też przekonanie, że trwający od ponad 10 lat spór wokół krzyża harcerskiego "zmierza ku szczęśliwemu rozwiązaniu". "Uzgodniliśmy tekst umowy z ZHR, pozostaje zatwierdzenie przez władze obu organizacji" - powiedział.

W 2000 r. ZHP wystąpił o ochronę patentową krzyża harcerskiego. Cztery lata później Urząd Patentowy przyznał ZHP prawo do zarządzania tym znakiem. Decyzję zaskarżył Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, i w 2010 r. kolegium orzekające Urzędu Patentowego RP unieważniło rejestrację krzyża harcerskiego, uznając, że prawo posługiwania się nim powinno przysługiwać wszystkim organizacjom harcerskim. Decyzję utrzymał w mocy sąd.

Podczas zjazdu prezydencki minister Maciej Klimczak wręczył wyróżnionym harcerkom i harcerzom odznaczenia państwowe; wręczono także Krzyże Zasługi ZHP.

Przedstawiciel Światowej Organizacji Ruchu Skautowego i przewodniczący Europejskiego Komitetu i Skautowego Craig Turpie wyraził zadowolenie, że ZHP zażegnał niebezpieczeństwo wykluczenia z obu organizacji, co groziło z powodu zaległości w składkach.

Zjazd ma się zakończyć w niedzielę przyjęciem nowego programu i zmian w statucie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Zjazd ZHP - zmiany w statucie, nowy program
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.