Zwolnienie z abonamentu RTV bez oświadczeń

Zwolnienie z abonamentu RTV bez oświadczeń
(fot. shutterstock.com)
PAP / slo

Osoby po 75. roku życia nie będą już musiały składać oświadczenia, że spełniają warunki uprawniające do zwolnienia ich z płacenia abonamentu RTV, zwalniane będą z tego obowiązku automatycznie. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o opłatach abonamentowych.

Nowelizacja znosi dotychczasowy obowiązek składania oświadczeń uprawniających do zwolnienia z opłat abonamentowych przez osoby, które ukończyły 75. rok życia.

Senatorowie, którzy byli inicjatorami zmiany, podkreślali, że obowiązek ten jest uciążliwy i trudny do wypełnienia m.in. ze względu na stan zdrowia 75-latków. Z tego powodu - uzasadniali - "osoby te często nie dopełniały wymaganych formalności, ponosząc ich konsekwencje".

W myśl nowych przepisów wyznaczony operator pocztowy - obecnie Poczta Polska, która zajmuje się ściąganiem abonamentu - będzie mógł sam ustalić wiek abonentów i automatycznie zwolnić ich z opłat. Nowelizacja przyznała mu bowiem dostęp do rejestru PESEL.

DEON.PL POLECA


W przypadku tej grupy osób, zwolnienie od opłat abonamentowych będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym dana osoba ukończy 75. rok życia.

Zgodnie z prawem uprawnione do zwolnienia z opłat abonamentowych są m.in.: osoby, które ukończyły 75. rok życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Na mocy nowelizacji wydłużono z 14 do 30 dni termin, jak mają osoby korzystające ze zwolnienia od opłat abonamentowych na zgłoszenie w placówce pocztowej operatora zmian, które mają wpływ na zwolnienie ich od tych opłat. Jednocześnie uściślono w nowelizacji, że obowiązek ten nie dotyczy osób, które ukończyły 75 lat.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Zwolnienie z abonamentu RTV bez oświadczeń
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.