KE wzywa kraje Unii Europejskiej do większych wysiłków, by osiągnąć cele klimatyczne

KE wzywa kraje Unii Europejskiej do większych wysiłków, by osiągnąć cele klimatyczne
(fot. depositphotos.com)
PAP / df

KE wezwała kraje UE, by zwiększyły wysiłki zmierzające do osiągniecia celów klimatycznych UE na 2030 r. Choć wspólnota jest na dobrej drodze do ograniczenia emisji o 40 proc., to jednak musi zintensyfikować działania m.in. w kwestii celów dotyczących OZE i efektywności energetycznej.

Temat redukcji emisji pojawi się na szczycie unijnym w Brukseli, który rozpocznie się w czwartek i potrwa do piątku. Unijni liderzy będą na nim dyskutować m.in. o tym, czy UE powinna stać się w 2050 r. neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.

KE przekonywała we wtorek na konferencji, że UE jest na dobrej drodze, by osiągnąć cel klimatyczny na 2030 r. - ograniczenia emisji o 40 proc. Jednak, jak ostrzegli urzędnicy w Brukseli, część krajów UE nie radzi sobie w niektórych obszarach polityki klimatycznej, jak efektywność energetyczna, czy wykorzystanie energii odnawialnej. Może być to przeszkodą w przyjęciu bardziej ambitnych, długoterminowych celów klimatycznych Unii.

Komisja przypomniała, że państwa członkowskie przygotowały projekty krajowych planów w zakresie energii i klimatu. Jednak - jej zdaniem - są one niedopracowane zarówno pod względem udziału energii ze źródeł odnawialnych, jak i wkładu na rzecz efektywności energetycznej.

"Wszystkie państwa członkowskie opracowały imponujące projekty w stosunkowo krótkim czasie, jednak żaden z nich nie jest idealny. Ostateczne plany mają być gotowe pod koniec roku, a nasze zalecenia pokazują, gdzie konieczne są dalsze wysiłki. Przykładowo potrzebujemy bardziej ambitnych i szczegółowych strategii politycznych, lepszego określenia potrzeb inwestycyjnych czy też większego nacisku na kwestię sprawiedliwości społecznej" - powiedział we wtorek unijny komisarz ds. unii energetycznej Marosz Szefczovicz.

Ekolodzy zbierają z bielszczanami makulaturę, by ratować konie. "Razem możemy im pomóc" >>

UE i jej państwa członkowskie zobowiązały się w ramach porozumienia paryskiego do zmniejszenia o co najmniej 40 proc. krajowych emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. w porównaniu z rokiem 1990.

Cele państw członkowskich zakładają redukcję w przedziale od zera do 40 proc. Państwa mają dużą swobodę na drodze do wyznaczonych celów.

Kraje muszą wykazać w swoich krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu, w jaki sposób przyczynią się do osiągnięcia celów unii energetycznej, w szczególności celów UE na 2030 r. dotyczących energii i klimatu. Cele te obejmują założenia UE w sferze wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na poziomie co najmniej 32 proc. i osiągnięcia efektywności energetycznej na poziomie co najmniej 32,5 proc.

Projekty krajowych planów są niewystarczające zarówno pod względem odnawialnych źródeł energii (OZE), jak i efektywności energetycznej. W przypadku energii ze źródeł odnawialnych różnica może sięgać nawet 1,6 punktu procentowego. Jeśli chodzi o efektywność energetyczną, różnica może wynieść nawet 6,2 punktu procentowego (biorąc pod uwagę zużycie energii pierwotnej) lub 6 punktów procentowych (jeśli weźmie się pod uwagę zużycie energii końcowej).

Państwa członkowskie mają obecnie sześć miesięcy na wprowadzenie poprawek w krajowych planach.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

KE wzywa kraje Unii Europejskiej do większych wysiłków, by osiągnąć cele klimatyczne
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.