KAI / ms
"Istnieje więc potrzeba zbadania podstawowych przyczyn tej sytuacji, w szczególności, jak często występują niekorzystne warunki społeczno-gospodarcze i brak perspektyw, który potrafi uczynić z konfliktu zbrojnego alternatywę dla młodego człowieka" - mówił watykański hierarcha.
"Istnieje więc potrzeba zbadania podstawowych przyczyn tej sytuacji, w szczególności, jak często występują niekorzystne warunki społeczno-gospodarcze i brak perspektyw, który potrafi uczynić z konfliktu zbrojnego alternatywę dla młodego człowieka" - mówił watykański hierarcha.
KAI / sz
Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ wziął udział w debacie na temat działań tej instytucji na rzecz umacniania pokoju. Jej temat brzmiał: "Rola kobiet w utrzymywaniu pokoju". W swoim wystąpieniu abp Bernardito Auza podkreślił ogromny wkład kobiet zarówno w misje pokojowe, jak i w "odbudowywanie zaufania" pozwalającego osiągnąć trwałe pojednanie.
Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ wziął udział w debacie na temat działań tej instytucji na rzecz umacniania pokoju. Jej temat brzmiał: "Rola kobiet w utrzymywaniu pokoju". W swoim wystąpieniu abp Bernardito Auza podkreślił ogromny wkład kobiet zarówno w misje pokojowe, jak i w "odbudowywanie zaufania" pozwalającego osiągnąć trwałe pojednanie.
KAI / kk
Na poszanowanie praw i godności plemion amazońskich zwrócił uwagę abp Bernardito Auza na spotkaniu w nowojorskiej siedzibie ONZ.
Na poszanowanie praw i godności plemion amazońskich zwrócił uwagę abp Bernardito Auza na spotkaniu w nowojorskiej siedzibie ONZ.
KAI / sz
Stolica Apostolska wraz ze wspólnotą międzynarodową pragnie przyczynić się do zapewnienia kobietom pokoju i bezpieczeństwa, ale także wesprzeć je w jeszcze większym zaangażowaniu na rzecz budowania pokoju - powiedział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku abp Bernardito Auza.
Stolica Apostolska wraz ze wspólnotą międzynarodową pragnie przyczynić się do zapewnienia kobietom pokoju i bezpieczeństwa, ale także wesprzeć je w jeszcze większym zaangażowaniu na rzecz budowania pokoju - powiedział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku abp Bernardito Auza.
vatican.va / Paweł Pasierbek SJ / pch
Głos Stolicy Apostolskiej jest znaczący i zauważalny.
KAI / mp
Abp Bernardito Auza zabrał głos w sprawie dyskutowanych wyzwań i możliwości w osiągnięciu równouprawnienia dla kobiet z regionów wiejskich. Spotkanie odbyło się w Nowym Jorku.
Abp Bernardito Auza zabrał głos w sprawie dyskutowanych wyzwań i możliwości w osiągnięciu równouprawnienia dla kobiet z regionów wiejskich. Spotkanie odbyło się w Nowym Jorku.
RV/ sz
Sprawa ochrony zagrożonego podczas konfliktów dziedzictwa kultury stała się dziś dramatycznie aktualna - powiedział 19 kwietnia w Nowym Jorku stały watykański obserwator w Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Sprawa ochrony zagrożonego podczas konfliktów dziedzictwa kultury stała się dziś dramatycznie aktualna - powiedział 19 kwietnia w Nowym Jorku stały watykański obserwator w Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Logo źródła: Radio Watykańskie / pk
Barbarzyńskie akty, jak niedawne użycie w Syrii broni chemicznej czy ataki na koptyjskie kościoły w Niedzielę Palmową w Egipcie przypomniał stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku abp Bernardito Auza.
Barbarzyńskie akty, jak niedawne użycie w Syrii broni chemicznej czy ataki na koptyjskie kościoły w Niedzielę Palmową w Egipcie przypomniał stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku abp Bernardito Auza.
KAI / sz
- Niekończąca się litania ataków terrorystycznych na miasta i wioski stale przypomina nam, że jest to zagrożenie dla ludności cywilnej - powiedział 13 lutego watykański przedstawiciel w nowojorskiej siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
- Niekończąca się litania ataków terrorystycznych na miasta i wioski stale przypomina nam, że jest to zagrożenie dla ludności cywilnej - powiedział 13 lutego watykański przedstawiciel w nowojorskiej siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
KAI / sz
Ubóstwu trzeba się przeciwstawiać we wszystkich wymiarach społecznych, a nie w samych tylko kategoriach gospodarczych. Każdemu człowiekowi trzeba zapewnić należną mu godność i zdrowe środowisko.
Ubóstwu trzeba się przeciwstawiać we wszystkich wymiarach społecznych, a nie w samych tylko kategoriach gospodarczych. Każdemu człowiekowi trzeba zapewnić należną mu godność i zdrowe środowisko.
KAI / pk
Mimo znacznych postępów na świecie, gdy chodzi o promowanie praw dzieci i ich ochronę, nadal codziennie umiera 16 tys. z nich - przypomniał Abp Bernardito Auza podczas 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Mimo znacznych postępów na świecie, gdy chodzi o promowanie praw dzieci i ich ochronę, nadal codziennie umiera 16 tys. z nich - przypomniał Abp Bernardito Auza podczas 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
KAI / pk
Rodzina odgrywa fundamentalną rolę w walce z narkotykami i jest najlepszym środowiskiem do leczenia tego nałogu. Stwierdził to 6 października w Nowym Jorku stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Rodzina odgrywa fundamentalną rolę w walce z narkotykami i jest najlepszym środowiskiem do leczenia tego nałogu. Stwierdził to 6 października w Nowym Jorku stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / psd
Zwierzchnicy wszystkich religii i wyznań winni połączyć wysiłki w zwalczaniu wszelkich form fundamentalistycznych ideologii, prowadzących do nienawiści. Stwierdził to stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych abp Bernardito Auza.
Zwierzchnicy wszystkich religii i wyznań winni połączyć wysiłki w zwalczaniu wszelkich form fundamentalistycznych ideologii, prowadzących do nienawiści. Stwierdził to stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych abp Bernardito Auza.
RV / pk
Stolica Apostolska nadal stanowczo sprzeciwia się produkcji i stosowaniu broni masowego rażenia, łącznie z konwencjonalną.
Stolica Apostolska nadal stanowczo sprzeciwia się produkcji i stosowaniu broni masowego rażenia, łącznie z konwencjonalną.
RV / pk
Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zjednoczyła nas wszystkich w chlubnym i ambitnym celu, jakim jest uwolnienie całej ludzkości od problemu biedy - oświadczył stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku, abp Bernardito Auza.
Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zjednoczyła nas wszystkich w chlubnym i ambitnym celu, jakim jest uwolnienie całej ludzkości od problemu biedy - oświadczył stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku, abp Bernardito Auza.
KAI / pk
O pilne rozpoczęcie rozmów w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie zaapelował do wspólnoty międzynarodowej na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji abp Bernardito Auza.
O pilne rozpoczęcie rozmów w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie zaapelował do wspólnoty międzynarodowej na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji abp Bernardito Auza.
slo
Stanowisko Watykanu na temat praworządności na szczeblu krajowym i międzynarodowym przedstawił stały obserwator Stolicy Apostolskiej na 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Stanowisko Watykanu na temat praworządności na szczeblu krajowym i międzynarodowym przedstawił stały obserwator Stolicy Apostolskiej na 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
RV / pk
"Kraje posiadające broń nuklearną nie tylko nie zostały rozbrojone, ale zmodernizowały swój arsenał jądrowy. A państwa, które dotąd nie miały takiej broni weszły w jej posiadanie. Najbardziej przerażające jest jednak to, że broń atomowa może się stać orężem organizacji terrorystycznych i ekstremistów" - powiedział stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ podczas konferencji "Broń nuklearna i moralny kompas" zorganizowanej w Nowym Jorku.
"Kraje posiadające broń nuklearną nie tylko nie zostały rozbrojone, ale zmodernizowały swój arsenał jądrowy. A państwa, które dotąd nie miały takiej broni weszły w jej posiadanie. Najbardziej przerażające jest jednak to, że broń atomowa może się stać orężem organizacji terrorystycznych i ekstremistów" - powiedział stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ podczas konferencji "Broń nuklearna i moralny kompas" zorganizowanej w Nowym Jorku.
KAI / pk
Urbanizacja świata i przyspieszenie procesu rozrostu miast spowodowały pojawienie się nowych wyzwań. Dotyczą one nie tylko ich rozwoju gospodarczego i politycznego, ale przede wszystkim społecznego, kulturalnego, fizycznego i duchowego dobra i postępu ich mieszkańców.
Urbanizacja świata i przyspieszenie procesu rozrostu miast spowodowały pojawienie się nowych wyzwań. Dotyczą one nie tylko ich rozwoju gospodarczego i politycznego, ale przede wszystkim społecznego, kulturalnego, fizycznego i duchowego dobra i postępu ich mieszkańców.
KAI / pk
"Dyskusja o sprawach rozwoju rolnictwa, bezpieczeństwie produktów rolnych i wyżywieniu nie powinna stać się dorocznym, rutynowym ćwiczeniem. Przeciwnie, musi być dla nas okazją do usłyszenia wołania setek milionów ludzi na całym świecie, którzy cierpią z powodu chronicznego głodu i braku bezpieczeństwa żywnościowego" - powiedział abp. Bernardito Auza.
"Dyskusja o sprawach rozwoju rolnictwa, bezpieczeństwie produktów rolnych i wyżywieniu nie powinna stać się dorocznym, rutynowym ćwiczeniem. Przeciwnie, musi być dla nas okazją do usłyszenia wołania setek milionów ludzi na całym świecie, którzy cierpią z powodu chronicznego głodu i braku bezpieczeństwa żywnościowego" - powiedział abp. Bernardito Auza.