Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. (Łk 21, 36)
Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. (Łk 21, 36)
ks. Jacek Stryczek
A i ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie, przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, by światłem stać się dla tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
A i ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie, przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, by światłem stać się dla tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. (Łk 10, 17)
Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. (Łk 10, 17)
Jan Maria Szewek OFMConv
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Paweł Kozacki OP
Kościołowi, który słyszy o wojnach i rozruchach, o trzęsieniach ziemi i szumie wzburzonego morza, o głodzie i zarazach, o kryzysach gospodarczych i krachach giełdowych napisz: to mówi Ten, który zna czasy i chwile, Syn Człowieczy, który na końcu dni przyjdzie niespodziewanie z wielką mocą i chwałą.
Kościołowi, który słyszy o wojnach i rozruchach, o trzęsieniach ziemi i szumie wzburzonego morza, o głodzie i zarazach, o kryzysach gospodarczych i krachach giełdowych napisz: to mówi Ten, który zna czasy i chwile, Syn Człowieczy, który na końcu dni przyjdzie niespodziewanie z wielką mocą i chwałą.
Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. (Łk 21,29)
Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. (Łk 21,29)
Tomasz Rojek OP
Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz on rzekł: Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. (Łk 11, 27-18)
Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz on rzekł: Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. (Łk 11, 27-18)
ks. Robert Nęcek
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Paweł Kozacki OP
Kościołowi synów Bożych, który pielgrzymuje do wiecznej ojczyzny pośród rozmaitych wyzwań codzienności napisz: to mówi Ten, który był, który jest i który przychodzi, Ten, który jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba, Bogiem żywych, a nie umarłych.
Kościołowi synów Bożych, który pielgrzymuje do wiecznej ojczyzny pośród rozmaitych wyzwań codzienności napisz: to mówi Ten, który był, który jest i który przychodzi, Ten, który jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba, Bogiem żywych, a nie umarłych.
Przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. (1 P 5, 5)
Przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. (1 P 5, 5)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Ja, Twój Bóg, ująłem cię za prawicę, mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. (Iz 41, 13)
Ja, Twój Bóg, ująłem cię za prawicę, mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. (Iz 41, 13)
Tomasz Rojek OP
Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta.
Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta.
Jak dobrze przeżyć Boże Narodzenie? Jak nie rozminąć się z Bogiem, który przychodzi? Dwie inspiracje. Mam nadzieję, że się przydadzą.
Jak dobrze przeżyć Boże Narodzenie? Jak nie rozminąć się z Bogiem, który przychodzi? Dwie inspiracje. Mam nadzieję, że się przydadzą.
Paweł Kozacki OP
Mam jednak przeciwko tobie to, że wiele swoich dzieci doprowadziłeś do niewiary. Twój grzech: myśli i mowy, uczynki i zaniedbania, które były przyczyną ich upadku wołają do mnie. Temu, który zawinił, lepiej byłoby przywiązać do szyi kamień młyński i wrzucić do morza. Uważajcie na siebie nawzajem.
Mam jednak przeciwko tobie to, że wiele swoich dzieci doprowadziłeś do niewiary. Twój grzech: myśli i mowy, uczynki i zaniedbania, które były przyczyną ich upadku wołają do mnie. Temu, który zawinił, lepiej byłoby przywiązać do szyi kamień młyński i wrzucić do morza. Uważajcie na siebie nawzajem.
W nadziei już jesteśmy zbawieni. Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z pewnością tego oczekujemy. (Rz 8, 24, 25)
W nadziei już jesteśmy zbawieni. Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z pewnością tego oczekujemy. (Rz 8, 24, 25)
Paweł Kozacki OP
To mówi Ten, który powierza synom światłości mamonę i różnorodne dobra w zarząd, a potem z nich rozlicza i osądza ludzką roztropność, bo chce ich wprowadzić do wiecznych mieszkań.
To mówi Ten, który powierza synom światłości mamonę i różnorodne dobra w zarząd, a potem z nich rozlicza i osądza ludzką roztropność, bo chce ich wprowadzić do wiecznych mieszkań.
Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. (J 3, 21)
Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. (J 3, 21)
s. Teresa Pawlak
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; (...) Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; (...) Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.