Jan i żaden inny ewangelista nie był w stanie opisać wszystkiego. Ty i ja także nie opiszemy wszystkiego. Ale być może tam gdzie pójdziemy, naszą sprawą jest być otwartą księgą żywej Ewangelii.
Jan i żaden inny ewangelista nie był w stanie opisać wszystkiego. Ty i ja także nie opiszemy wszystkiego. Ale być może tam gdzie pójdziemy, naszą sprawą jest być otwartą księgą żywej Ewangelii.
Dziś jedyny dzień w roku, kiedy można to zrobić ze specjalnym błogosławieństwem. Tradycja ta sięga samego św. Jana! Od setek lat jest praktykowana w Kościele.
Dziś jedyny dzień w roku, kiedy można to zrobić ze specjalnym błogosławieństwem. Tradycja ta sięga samego św. Jana! Od setek lat jest praktykowana w Kościele.
Są obecne w wielu Kościołach, zawsze towarzyszą ewangelistom i skrywają piękną symbolikę. Czy znałeś ich tajemnicę?
Są obecne w wielu Kościołach, zawsze towarzyszą ewangelistom i skrywają piękną symbolikę. Czy znałeś ich tajemnicę?
Paweł Sawiak SJ
Zdarza się, że patrzymy na Boga jak obojętnego obserwatora, który nie dość, że nie przejmuje się naszym losem, to jeszcze zsyła nam ciągle nowe przeciwności. Czy tak jest naprawdę? Posłuchaj wzruszającego świadectwa.
Zdarza się, że patrzymy na Boga jak obojętnego obserwatora, który nie dość, że nie przejmuje się naszym losem, to jeszcze zsyła nam ciągle nowe przeciwności. Czy tak jest naprawdę? Posłuchaj wzruszającego świadectwa.
Carlo Maria Martini
Myśląc o miłosierdziu i pochylając się nad Ewangelią według św. Jana warto rozważyć w niej trzy rodzaje ludzkich sytuacji (paralityk, niewidomy od urodzenia, Łazarz), do których zbliża się Jezus mocą swojej przyjaźni.
Myśląc o miłosierdziu i pochylając się nad Ewangelią według św. Jana warto rozważyć w niej trzy rodzaje ludzkich sytuacji (paralityk, niewidomy od urodzenia, Łazarz), do których zbliża się Jezus mocą swojej przyjaźni.
Mieczysław Łusiak SJ
Jan w swojej wersji Ewangelii określa siebie mianem "ucznia, którego Jezus kochał". Czy to miałoby oznaczać, że Jezus go kochał, a innych Apostołów nie? Na pewno nie! Albo że kochał go bardziej niż innych Apostołów? Też na pewno nie!
Jan w swojej wersji Ewangelii określa siebie mianem "ucznia, którego Jezus kochał". Czy to miałoby oznaczać, że Jezus go kochał, a innych Apostołów nie? Na pewno nie! Albo że kochał go bardziej niż innych Apostołów? Też na pewno nie!
Dokładnie dziesięć lat temu, 16 sierpnia 2002 roku, rozpoczęła się ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Pielgrzymka niezwykle ważna, bo do dzisiaj traktowana przez część Polaków jak testament pozostawiony przez kogoś bliskiego.
Dokładnie dziesięć lat temu, 16 sierpnia 2002 roku, rozpoczęła się ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Pielgrzymka niezwykle ważna, bo do dzisiaj traktowana przez część Polaków jak testament pozostawiony przez kogoś bliskiego.
Carlo Maria Martini
Św. Jan nigdy nie mówi wprost o wierze. Rzeczownik wiara nie występuje w czwartej Ewangelii, pojawia się jedynie czasownik „wierzyć", około 98 razy. Zauważmy, że tylko 54 razy występuje on u św. Pawła, który także jest apostołem wiary.
Św. Jan nigdy nie mówi wprost o wierze. Rzeczownik wiara nie występuje w czwartej Ewangelii, pojawia się jedynie czasownik „wierzyć", około 98 razy. Zauważmy, że tylko 54 razy występuje on u św. Pawła, który także jest apostołem wiary.
Carlo Maria Martini
Podczas Mszy świętej mówimy: „Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata", ale, jak wiemy, Ewangelia Św. Jana mówi o „grzechu" świata (1, 29); w końcowym i podsumowującym fragmencie stwierdza zaś, iż Duch „przekona świat o grzechu" (16, 8).
Podczas Mszy świętej mówimy: „Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata", ale, jak wiemy, Ewangelia Św. Jana mówi o „grzechu" świata (1, 29); w końcowym i podsumowującym fragmencie stwierdza zaś, iż Duch „przekona świat o grzechu" (16, 8).