Ekologiczne rekolekcje wielkopostne #6 - Woda to podstawowy składnik życia na ziemi

Ekologiczne rekolekcje wielkopostne #6 - Woda to podstawowy składnik życia na ziemi
fot. Modlitwa w drodze

Dostęp do czystej wody pitnej można dzisiaj uznać za podstawowe prawo człowieka, bo on warunkuje przetrwanie i korzystanie z innych praw.

Wielki Post jest czasem szczególnym, kiedy chcemy wracać do tego, co najważniejsze, przywracać codziennemu życiu właściwe znaczenie. Proponowane na ten okres, we współpracy z Modlitwą w drodze, medytacje „A Bóg widział…”, oparte na biblijnym opisie stworzenia, poprowadzą nas do doświadczenia Tego, który jest początkiem wszystkiego, co było, jest i będzie. On stwarza, powołuje do istnienia. Każdy z nas jest chciany i potrzebny. Inaczej by nie zaistniał. Bóg nie daje życia bytom zbędnym. Odkrywanie tego pozwoli nam odnaleźć swoje miejsce i wypełnić to, co jest naszym przeznaczeniem.


A Bóg widział, że były dobre #6 - Odpowiedzialne panowanie

I. Zatrzymaj się i znajdź odpowiednie miejsce… Wycisz się… Poczuj się częścią tego świata, który cię otacza… Uświadom sobie, że jesteś w Bożej obecności… Wzbudź sobie pragnienie spotkania z Nim… Zrób jakiś gest, albo wypowiedz kilka słów modlitwy, by lepiej wyrazić tę postawę…

II. Papież Franciszek wzywa nas do dbałości o nasz „wspólny dom”. Mówi jednak nie o ideologii, ale o tak zwanej ekologii integralnej, całościowej, która ma na celu zwalczać ubóstwo, przywracać godność wykluczonym i chronić środowisko naturalne… Poczuj się częścią świata stworzonego jako jeden z jego elementów… Uświadom sobie, że na tobie też ciąży odpowiedzialność za niego, abyś „czynił sobie ziemię poddaną” i „panował” nad powierzonym ci światem…

1. Edukacja jest istotnym elementem w naszej relacji do stworzeń… Wszyscy potrzebujemy wychowania i wykształcenia, które pomogłoby nam lepiej rozumieć i dbać o środowisko naturalne… Przyjrzyj się twojemu doświadczeniu rodzinnemu. Jakie pozytywne wzorce otrzymałeś?... Popatrz jak miejsce skąd pochodzisz, wioska, miasto, krajobrazy, otoczenie przemysłowe, jak to wszystko ukształtowało ciebie w relacji do natury, w trosce o nią… Czy i jak zostałeś nauczony dbania o swoje środowisko życia?... Czy twoje codzienne nawyki służą dbałości o środowisko naturalne?... Zwracasz w tym uwagę na innych, na ich potrzeby i pragnienia czy myślisz raczej o sobie, o własnej korzyści i wygodzie?...

2. Woda to podstawowy składnik życia na ziemi. Wszystkie istoty żyjące mają do niej prawo i muszą z niej korzystać… Dostęp do czystej wody pitnej można dzisiaj uznać za podstawowe prawo człowieka, bo on warunkuje przetrwanie i korzystanie z innych praw… Na ile świadomie i odpowiedzialnie korzystasz z dostępu do wody?... Dbasz o takie wykorzystanie zasobów wodnych, żeby one służyły wszystkim?... Jak twoje korzystanie z wody zmieniało się w twoim życiu?... Co widzisz jako dobre, właściwe, a co jest kaprysem, nadużyciem?...

3. Głód i niedożywienie, niestety tak powszechne dzisiaj na świecie, są nie tylko skandalem, ale i hańbą dla ludzkości… Problemem jest nie tylko brak, ale też nieodpowiednia dieta, nieodpowiednie w danym klimacie czy regionie świata pożywienie… W dużej mierze bierze się to ze złej, niszczącej uprawy produkcji, monokultury, produkcji przemysłowej, niszczącej bioróżnorodność… System dystrybucji żywności jest zły, ponieważ czyni z niej element spekulacji ekonomicznej i kalkulacji opartej tylko na zysku… Wielkim skandalem jest także marnowanie ogromnych ilości pożywienia… Wszyscy mamy tutaj coś na sumieniu… Jak ty korzystasz z darów stworzenia, które są przeznaczone dla wszyst­kich?... Jak byś opisał swój styl życia w tym kontekście?... Co mógłbyś i powinieneś zmienić?...

4. Dzisiaj do życia i funkcjonowania potrzebujemy i wykorzystujemy coraz więcej energii… Potrzebujemy coraz więcej prądu, gazu, ropy i węgla… Ludzkość zużywa coraz więcej drewna i kruszyw… Wycinane jest wiele drzew, pustynnieje wiele obszarów… Wykorzystujemy zbyt dużo bogactw naturalnych, które nie mogą się odnowić w danym roku… Czasami, zwłaszcza w bogatych krajach Europy i Ameryki Północnej to kilkukrotne przekroczenie takich wartości… Ten swoisty „dług ekologiczny” bogate kraje mają względem krajów mniej rozwiniętych przemysłowo i mniej zanieczyszczających środowisko…

Mamy świadomość jak bardzo potrzeba radykalnych działań, odejścia od paliw kopalnych, postawienia na odnawialne źródła energii... Musimy też zadać sobie pytanie o styl życia, o przyzwyczajenia, o lansowane trendy… Niepoha­mo­wana konsumpcja dóbr różnego rodzaju jest problemem naszych czasów i wpływa de­stru­k­cyj­nie na relacje społeczne i nasze życie osobiste… Na ile mój styl życia, mody, któ­­rym ulegam, biorą pod uwagę konsekwencje dla innych ludzi i środowiska, w jakim żyję?... Czy nie powinienem przewartościować swojej skali?… Na ile obecna sytuacja, pandemia, zmienia moje patrzenie na relacje z innymi i na zależność od nich?... Czego mnie uczy?...

III. Powróć do twojego tu i teraz… Posłuchaj dźwięków, szmerów i odgłosów otoczenia… To też jest część tego wielkiego dzieła stworzenia, którego Bóg dokonał… Podziękuj Mu za to wszystko, o czym mogłeś pomyśleć, co zobaczyłeś i zrozumiałeś… Zrób jakiś gest uszanowania i chwały…

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Zdzisław Józef Kijas OFMConv

Ta książka to dobra pomoc w wychowaniu do szacunku dla życia, dla dobra i piękna, a także pogłębione wsparcie w kształtowaniu wrażliwego sumienia, z którego wyrasta właściwa postawa względem środowiska naturalnego. Niech wyrazem naszej odpowiedzialności...

Skomentuj artykuł

Ekologiczne rekolekcje wielkopostne #6 - Woda to podstawowy składnik życia na ziemi
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.