Ignacjańskie spotkania ze Słowem Mk 1, 21-28

Ignacjańskie spotkania ze Słowem Mk 1, 21-28
(fot. shutterstock.com)

Ewangelia ta opisuje wydarzenie, w którym Pan Jezus wyrzucił z człowieka ducha nieczystego. We współczesnym świecie widzimy, jak ten duch nieczysty szaleje w środkach społecznego przekazu, zniewala ludzi erotyzmem, niewolniczym przywiązaniem do pornografii. To cały przemysł, z którego czerpią niegodziwe profity ludzie bezwzględni i cyniczni.

Trwajmy wobec tego Słowa w postawie zadziwienia. Niech słowa Ewangelii będą zawsze dla nas nowe, świeże, pobudzające do życia, twórcze. Znamy moc słowa Bożego. Na jedno słowo "milcz", duch nieczysty opuścił człowieka opętanego. Na jedno wezwanie "Pójdź za Mną", pierwsi uczniowie zostawiali wszystko, sieci oraz dom i poszli za Panem.

Medytację prowadzi: o. Marek Wójtowicz SJ

[-iss_1iii15_wojtowicz.mp3-]

Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 1, 21-28)

"Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Ignacjańskie spotkania ze Słowem Mk 1, 21-28
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.