Ronert Grzywacz SJ
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: "Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła". Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go ściskali.
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: "Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła". Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go ściskali.
Ronert Grzywacz SJ
Jezus poleca uczniom przeprawę na drugą stronę jeziora, a dosłownie morza. W ten sposób nie szczędzi im doświadczenia, które wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem.
Jezus poleca uczniom przeprawę na drugą stronę jeziora, a dosłownie morza. W ten sposób nie szczędzi im doświadczenia, które wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem.
Piotr Janik SJ
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!"
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!"
Robert Grzywacz SJ
Spróbujmy się wsłuchać w to, co Jezus mówi swoim najbliższym w chwili rozstania. W takiej chwili mówi się przeważnie rzeczy najistotniejsze. A Jezus nie mówi im, ani jak, ani gdzie Go będą mogli znaleźć.
Spróbujmy się wsłuchać w to, co Jezus mówi swoim najbliższym w chwili rozstania. W takiej chwili mówi się przeważnie rzeczy najistotniejsze. A Jezus nie mówi im, ani jak, ani gdzie Go będą mogli znaleźć.
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Jezus przemawiając do tych, którzy Go słuchali odwołuje się do bardzo znanego im doświadczenia. Obraz pasterza wypędzającego na pastwiska owce to dla wielu codzienny chleb. I ty w tej dzisiejszej modlitwie chciej odnaleźć dla siebie miejsce, które pomoże ci przyjąć Jezusowe słowa: "Ja jestem dobrym pasterzem".
Jezus przemawiając do tych, którzy Go słuchali odwołuje się do bardzo znanego im doświadczenia. Obraz pasterza wypędzającego na pastwiska owce to dla wielu codzienny chleb. I ty w tej dzisiejszej modlitwie chciej odnaleźć dla siebie miejsce, które pomoże ci przyjąć Jezusowe słowa: "Ja jestem dobrym pasterzem".
Piotr Janik SJ
Ewangelie pozwalają nam towarzyszyć uczniom Jezusa od momentu ich spotkania z Mistrzem, aż po decydujący zwrot w ich doświadczeniu, po spotkanie ze Zmartwychwstałym, żyjącym Jezusem, który dopiero co był brutalnie umęczony i ukrzyżowany.
Ewangelie pozwalają nam towarzyszyć uczniom Jezusa od momentu ich spotkania z Mistrzem, aż po decydujący zwrot w ich doświadczeniu, po spotkanie ze Zmartwychwstałym, żyjącym Jezusem, który dopiero co był brutalnie umęczony i ukrzyżowany.
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Piotr Janik SJ
Wydarzenie, które kontemplujemy ma charakter symboliczny. Jezus daje wyraz oburzeniu Boga wobec wszelkiego rodzaju niegodziwości i zła obecnego w miejscu kultu. Domaga się oczyszczenia... i nawrócenia!
Wydarzenie, które kontemplujemy ma charakter symboliczny. Jezus daje wyraz oburzeniu Boga wobec wszelkiego rodzaju niegodziwości i zła obecnego w miejscu kultu. Domaga się oczyszczenia... i nawrócenia!
Piotr pragnął zatrzymać jak najdłużej wizję z Góry Przemienienia. Tak św. Augustyn zachęca św. Piotra, by nie ociągał się z zejściem z góry Tabor. "Piotr jeszcze tego nie rozumiał, skoro pragnął żyć z Chrystusem na górze" (por. Łk 9, 33).
Piotr pragnął zatrzymać jak najdłużej wizję z Góry Przemienienia. Tak św. Augustyn zachęca św. Piotra, by nie ociągał się z zejściem z góry Tabor. "Piotr jeszcze tego nie rozumiał, skoro pragnął żyć z Chrystusem na górze" (por. Łk 9, 33).
Piotr Janik SJ
Tylko naśladując Jezusa możemy rozszerzać granice miłosierdzia.
Tylko naśladując Jezusa możemy rozszerzać granice miłosierdzia.
Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 29-39). Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedział Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 29-39). Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedział Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Ewangelia ta opisuje wydarzenie, w którym Pan Jezus wyrzucił z człowieka ducha nieczystego. We współczesnym świecie widzimy, jak ten duch nieczysty szaleje w środkach społecznego przekazu, zniewala ludzi erotyzmem, niewolniczym przywiązaniem do pornografii. To cały przemysł, z którego czerpią niegodziwe profity ludzie bezwzględni i cyniczni.
Ewangelia ta opisuje wydarzenie, w którym Pan Jezus wyrzucił z człowieka ducha nieczystego. We współczesnym świecie widzimy, jak ten duch nieczysty szaleje w środkach społecznego przekazu, zniewala ludzi erotyzmem, niewolniczym przywiązaniem do pornografii. To cały przemysł, z którego czerpią niegodziwe profity ludzie bezwzględni i cyniczni.
Piotr Janik SJ
Historia Jezusa, to historia możliwości miłości. Miłość jest możliwa. A jeśli tak, to życie ma sens. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał bylibyśmy jak inni ludzie, którzy nie znają prawdziwego Boga, nie mielibyśmy nadziei i nie znalibyśmy drogi, którą mamy iść. Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem. Każdy, kto idzie za Mną będzie miał światło życia.
Historia Jezusa, to historia możliwości miłości. Miłość jest możliwa. A jeśli tak, to życie ma sens. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał bylibyśmy jak inni ludzie, którzy nie znają prawdziwego Boga, nie mielibyśmy nadziei i nie znalibyśmy drogi, którą mamy iść. Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem. Każdy, kto idzie za Mną będzie miał światło życia.
Robert Grzywacz SJ
Jan Chrzciciel jest świadkiem. To jest wielkie powołanie jego życia: zaświadczyć o Światłości, o tym, że Światłość przyszła na świat. Że ta osobowa Światłość - Jezus Chrystus - zamieszkała pośród ludzi, którzy bardziej ukochali ciemność. Ale żeby móc świadczyć o Światłości, trzeba Ją kochać, żyć w Jej blasku. Trzeba być dzieckiem dnia. Pełnić czyny światłości.
Jan Chrzciciel jest świadkiem. To jest wielkie powołanie jego życia: zaświadczyć o Światłości, o tym, że Światłość przyszła na świat. Że ta osobowa Światłość - Jezus Chrystus - zamieszkała pośród ludzi, którzy bardziej ukochali ciemność. Ale żeby móc świadczyć o Światłości, trzeba Ją kochać, żyć w Jej blasku. Trzeba być dzieckiem dnia. Pełnić czyny światłości.
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: "Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: «Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego»".
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: "Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: «Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego»".
Robert Grzywacz SJ
Odejście Pana, o którym mówi ewangelia, Jego udanie się w daleką podróż znaczy, iż stał się On niewidzialny dla naszych zmysłów.
Odejście Pana, o którym mówi ewangelia, Jego udanie się w daleką podróż znaczy, iż stał się On niewidzialny dla naszych zmysłów.
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.