Jezus osiada nie wśród prawomyślnych, ale mię­dzy pogubionymi

Jezus osiada nie wśród prawomyślnych, ale mię­dzy pogubionymi

Te słowa są ku naszej pokorze, bo uświadamiają nam, że sami z siebie niewiele możemy, za to w łączności z Bogiem stać nas na zmia­nę oblicza ziemi.

Te słowa zostały wypowiedziane przez Pana Jezusa po tym, jak ogłosił manifest Nowego Drugiego Przymierza: osiem błogosławieństw! Słowa te są, winny być odczytane przez chrześcijan jako konsekwencja moralności błogosławieństw. Są ku naszej pokorze, bo uświadamiają nam, że sami z siebie niewiele możemy, za to w łączności z Bogiem stać nas na zmia­nę oblicza ziemi. Być solą i światłem, nadawać sens czynom, decyzjom, poglądom, nawet wtedy, a może właśnie wówczas, gdy chrześcijanin spotyka się z drwiną, jest ośmieszany lub jeszcze więcej...

Jestem głęboko przekonany, że takim właśnie był piętnastowieczny przeor klasztoru dominikanów we Florencji - Girolamo Savonarola, który nie uległ atakom jednego z najbardziej publicznych grzeszników wśród papieży renesansowych, Aleksandra VI. Bycie sobą i światłem Savonarola przypłacił życiem. W maju 1498 roku został powieszony, a jego zwłoki spalono. Solą i światłem byli w czasach nieodległych o. Mak­symilian Kolbe i Edyta Stein, i protestancki pastor Dietrich Bonhoeffer, zgładzeni przez zbrodniczy aparat III Rzeszy. Wielcy ludzie, znani ludzie, także ci z męczeńskiego Kościoła Prawosławnego Rosji czasów stalinowskich. Ale i na co dzień są wśród nas, mniej lub bardziej znani, którzy nie kłaniają się w pas każdemu utytułowanemu i każdemu eleganckiemu krawatowi, nie ulegają czarowi oczu natarczywie wpatrujących się w nas z ekranu telewizora.

Bo bycie solą ziemi i światłem świata zapewne zawsze czyni życie trudnym, a często nawet po ludzku tragicznym. Ale też pamiętajmy, że Pan Jezus nie mówi: „będziecie solą ziemi", „będziecie światłem świata", ale: „jesteście" - jak chrześci­janie, wszędzie i zawsze. Jesteście, jesteśmy - tu i teraz. To zobowiązuje. By nie zgasić w sobie światła chrześcijańskich ideałów: w sobie i w innych. By nie zwietrzała sól naszych przekonań, zasad.

* * *

Dwa razy - wpierw u Izajasza, potem w tekście Mateuszowym - słyszymy o krainie Zabulona i Neftalego, ziemiach położonych na północy Izraela, noszących imiona synów Ja­kuba. One to „pierwsze znalazły się w ciemnościach niewoli asyryjskiej" (M. Czajkowski). A Pan osiada tam, „na pogra­niczu ziem Zabulona i Neftalego", wśród ludzi najbardziej potrzebujących nauki, słowa, nawrócenia, oświecenia.

Pan osiada nie wśród prawomyślnych Jerozolimy, ale mię­dzy pogubionymi. Tam też nastąpi powołanie pierwszych najbliższych: Szymona - Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana. Ode­rwał ich od codziennej pracy rybaków, obiecując, że uczyni ich rybakami ludzi - tych pogubionych ludzi. Ludzi pogubio­nych! By godzić ich z Bogiem i między sobą - tam, na północy swej ojczyzny.

Ale przecież przesłanie Jezusa o szukaniu, o godzeniu dotrze wszędzie, w każdym razie dotrzeć winno, co widać z gwałtownych słów Pawła pisanych do wspólnot chrześcijań­skich w greckim Koryncie. Stąd dramatyczne pytanie apostoła: „Czyż Chrystus jest podzielony?".

W kontekście tych usłyszanych czytań biblijnych winniśmy po raz nie wiem który zobaczyć, odczuć, docenić r ó ż n o - rodność ludzkiej rodziny. Jestem przekonany, że widząc właśnie tę różnorodność i badając ją, ks. J. Tischner nadał jednemu z podrozdziałów swej Filozofii dramatu tytuł: „Świat - ziemia obiecana", w którym to świecie dochodzi się do Pana Boga odmiennymi, różnymi drogami. Święty Jan Paweł II kiedyś pisał: „Trzeba, ażeby rodzaj ludzki docho­dził do jedności przez wielość, ażeby nauczył się być jednym Kościołem w pluralizmie form myślenia, działania kultur i cywilizacji".

Fragment pochodzi z książki "Wiarygodne chrześcijaństwo".

Dominikanin, autor wielu książek (m.in. "Żyć nie umierać") i ponad 250 artykułów o tematyce politycznej i religijnej. Współpracował z miesięcznikiem "Więź" i "Tygodnikiem Powszechnym". Był aktywnym działaczem Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu. Znany z krytycznego myślenia, prowokacyjnych wykładów oraz kazań. 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Józef Puciłowski OP
27,24 zł
38,90 zł

Żyj wiarą, która nie boi się myśleć

Misją każdego dominikanina są dwie rzeczy: szukanie prawdy i dzielenie się owocami kontemplacji. A co jeśli natrafi się na dominikanina nieco przekornego, uszczypliwego i dość upartego? Łagodnego jak...

Skomentuj artykuł

Jezus osiada nie wśród prawomyślnych, ale mię­dzy pogubionymi
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.