Bóg żąda dorosłości, zarówno w życiu osobistym, jak i wspólno­towym, społecznym.
Bóg żąda dorosłości, zarówno w życiu osobistym, jak i wspólno­towym, społecznym.
"To zobowiązuje. By nie zgasić w sobie światła chrześcijańskich ideałów: w sobie i w innych. By nie zwietrzała sól naszych przekonań, zasad".
"To zobowiązuje. By nie zgasić w sobie światła chrześcijańskich ideałów: w sobie i w innych. By nie zwietrzała sól naszych przekonań, zasad".
"A więc nikt, ni­gdy - ani z powodu rasy, ani narodowości - nie może być wyjęty spod tchnienia miłości Pana Boga".
"A więc nikt, ni­gdy - ani z powodu rasy, ani narodowości - nie może być wyjęty spod tchnienia miłości Pana Boga".
Te słowa są ku naszej pokorze, bo uświadamiają nam, że sami z siebie niewiele możemy, za to w łączności z Bogiem stać nas na zmia­nę oblicza ziemi.
Te słowa są ku naszej pokorze, bo uświadamiają nam, że sami z siebie niewiele możemy, za to w łączności z Bogiem stać nas na zmia­nę oblicza ziemi.
Wiara, sposób jej wyznawania, przekazywania innym nie mogą odbywać się według zasady: „bo tak zawsze było, tak wierzyli moi rodzice, taką wiarę przekazali mi dziadkowie".
Wiara, sposób jej wyznawania, przekazywania innym nie mogą odbywać się według zasady: „bo tak zawsze było, tak wierzyli moi rodzice, taką wiarę przekazali mi dziadkowie".
O tym wydarzeniu piszą wszyscy ewangeliści, wszak jest ono inauguracją odsłony: kim jest, a raczej jaki jest Pan Jezus. Bądź­my szczerzy, przyzwyczailiśmy się do tego tekstu, podobnie jak do faktu, iż Jezus prosił Jana o chrzest. „Stał w kolejce do chrztu", jak zauważył kiedyś papież Franciszek.
O tym wydarzeniu piszą wszyscy ewangeliści, wszak jest ono inauguracją odsłony: kim jest, a raczej jaki jest Pan Jezus. Bądź­my szczerzy, przyzwyczailiśmy się do tego tekstu, podobnie jak do faktu, iż Jezus prosił Jana o chrzest. „Stał w kolejce do chrztu", jak zauważył kiedyś papież Franciszek.
Pan Jezus nie pozostanie Dzieckiem w żłobie, ale pójdzie nauczać, a Jego Krzyż nie będzie końcem, lecz początkiem Jego miłości - miłości do każdego człowieka.
Pan Jezus nie pozostanie Dzieckiem w żłobie, ale pójdzie nauczać, a Jego Krzyż nie będzie końcem, lecz początkiem Jego miłości - miłości do każdego człowieka.
"Jak ktoś uważa, że te filmy są atakiem na Kościół, to niech spojrzy do lustra i sprawdzi, czy mu przypadkiem rogi nie wyrosły. To jest diabelskie myślenie". - mówi Józef Puciłowski OP.
"Jak ktoś uważa, że te filmy są atakiem na Kościół, to niech spojrzy do lustra i sprawdzi, czy mu przypadkiem rogi nie wyrosły. To jest diabelskie myślenie". - mówi Józef Puciłowski OP.
"Nie możemy stygmatyzować ludzi z tego powodu, że urodzili się lesbijką lub gejem. To jest głupie, że kogoś się pokazuje palcem z tego tytułu, że ma takie, a nie inne skłonności" - mówi Józef Puciłowski OP.
"Nie możemy stygmatyzować ludzi z tego powodu, że urodzili się lesbijką lub gejem. To jest głupie, że kogoś się pokazuje palcem z tego tytułu, że ma takie, a nie inne skłonności" - mówi Józef Puciłowski OP.
"To, co teraz się dzieje, to kryzys tożsamości. Polega na tym, że niektórym w Kościele wydaje się, że są właścicielami Kościoła. Nie, nie są właścicielami, są pasterzami Kościoła. To jest problem" - mówi dominikanin, ojciec Józef Puciłowski.
"To, co teraz się dzieje, to kryzys tożsamości. Polega na tym, że niektórym w Kościele wydaje się, że są właścicielami Kościoła. Nie, nie są właścicielami, są pasterzami Kościoła. To jest problem" - mówi dominikanin, ojciec Józef Puciłowski.
"Kiedy jako ludzkość nie żyliśmy w strachu przed wojną, zarazami, prześladowaniami"? - pyta dominikanin.
"Kiedy jako ludzkość nie żyliśmy w strachu przed wojną, zarazami, prześladowaniami"? - pyta dominikanin.