"Dzień drugiego lutego jest wielkim znakiem". Co oznacza?

"Dzień drugiego lutego jest wielkim znakiem". Co oznacza?

"A więc nikt, ni­gdy - ani z powodu rasy, ani narodowości - nie może być wyjęty spod tchnienia miłości Pana Boga".

Zatrzymajmy się nad jednym fragmentem wypowiedzi Symeona: „Twoją duszę przeniknie miecz" (Łk 2,35). Święty Jan Paweł II napisał, komentując te słowa: „Symeon prorokuje tę śmierć, gdy mówi do Matki Jego: «Twoją duszę przeniknie miecz». Nie zgasiła światłości Chrystusa śmierć krzyżowa. Nie przywalił Go kamień grobowy. W krzyżu i zmartwych­wstaniu potwierdzi się do końca proroctwo Symeona: znak sprzeciwu - znak światła. Czyż w tym znaku Chrystus nie wszedł w dzieje człowieka? Czyż nie wyłania się ku nam po­śród różnych epok jego dziejów? Nie ma epoki, w której by Mu się nie sprzeciwiano. A w tym sprzeciwie na nowo odsła­nia się światłość na oświecenie człowieka. Czyż nasz wiek nie jest również epoką wielorakiego sprzeciwu wobec Chrystusa? I czy w tym właśnie wieku nie odsłania się On na nowo jako Światłość na oświecenie ludzi i ludów? Lumen gentium cum sit Christus („Ponieważ Chrystus jest światłością narodów") - od tych właśnie słów rozpoczyna się tekst głównego dokumentu Kościoła naszych czasów".

Dzień drugiego lutego jest wielkim znakiem: Chrystus ofiarowany w Świątyni to zapowiedź Jego ofiary na Krzyżu za wszystkich ludzi, za każdego człowieka. A więc nikt, ni­gdy - ani z powodu rasy, ani narodowości - nie może być wyjęty spod tchnienia miłości Pana Boga.

Nikt nie jest, nawet z racji wieku, zwolniony z głoszenia Dobrej Nowiny - na swój sposób i wedle sił. Symeon jest tu wzorem: stary człowiek, głoszący... A na koniec miejmy świa­domość wartości słów: „Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego, Izraela". Bo Pan przychodzi do dzisiejszych po­gan, zwłaszcza szukających, uwikłanych w wiele problemów. I błogosławieństwo Pana nigdy nie zostało zabrane Ludowi Pierwszego Przymierza - Izraelowi.

DEON.PL POLECA

Fragment pochodzi z książki "Wiarygodne chrześcijaństwo".

Dominikanin, autor wielu książek (m.in. "Żyć nie umierać") i ponad 250 artykułów o tematyce politycznej i religijnej. Współpracował z miesięcznikiem "Więź" i "Tygodnikiem Powszechnym". Był aktywnym działaczem Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu. Znany z krytycznego myślenia, prowokacyjnych wykładów oraz kazań. 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Józef Puciłowski OP

Żyj wiarą, która nie boi się myśleć

Misją każdego dominikanina są dwie rzeczy: szukanie prawdy i dzielenie się owocami kontemplacji. A co jeśli natrafi się na dominikanina nieco przekornego, uszczypliwego i dość upartego? Łagodnego jak...

Skomentuj artykuł

"Dzień drugiego lutego jest wielkim znakiem". Co oznacza?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.