Boże Ciało '84 - kazanie ks. Jerzego Popiełuszki

Boże Ciało '84 - kazanie ks. Jerzego Popiełuszki
Ks. Jerzy Popiełuszko w 1982 roku. Zdjęcie pochodzi z książki ks. Jana Sochonia "Tama" (fot. Jerzy Szóstko)
9 lat temu
DEON.pl/ ad

Dzisiaj uroczystość Bożego Ciała. W całej naszej Ojczyźnie, Chrystus w Eucharystii opuszcza świątynie i wychodzi na ulice, aby błogosławić wioskom i miastom. Boże Ciało jest okazją do publicznego przyznania się do naszej wiary w Jezusa Chrystusa Eucharystycznego.

Wiara, jedna z wielkich cnót: wiara, nadzieja i miłość.

 

[-jerzy_popieluszko.mp3-]

Wiara jest źródłem życia dla człowieka wierzącego. Wiara otwiera przed człowiekiem perspektywy, których bez wiary nie sposób dostrzec. To patrzenie wiary w dal, w daleką przyszłość, otwieranie szerokich perspektyw dla wielu jest podstawą do zarzutu, że wiara odrywa człowieka od ziemi, że wyobcowuje go ze środowiska ziemskiego, że czyni człowieka wierzącego nieczułym na problemy ziemskie, czysto ludzkie. Odrywa od rzeczywistości dzisiejszej w imię czegoś bardzo odległego, niepewnego, dla wielu po prostu nierzeczywistego.

Takie zarzuty formułują ludzie, nie znający do głębi zasad wiary. Ale podstawy do takich zarzutów niestety dają bardzo często ludzie wierzący, ludzie uznający się za wierzących, ale nie wprowadzający w życiu tego, w co wierzą. Coraz mniej jest dzisiaj ludzi, którzy atakują wiarę wprost, którzy odważają się twierdzić, że Przedmiot wiary naszej, że Bóg nie jest rzeczywistością. Coraz rzadziej podważa się filozoficzne i historyczne podstawy wiary, bo te nauka dostatecznie, w dużej mierze, udowodniła.

Obecnie głównie atakowana jest użyteczność praktyczna wiary. Wiarę chce się wyeliminować z życia jako coś, co nie odpowiada godności i aspiracjom współczesnego człowieka.

Ale wiara nie jest czymś narzuconym z zewnątrz, wiara, zawsze tak było i tak jest dzisiaj, odpowiada najgłębszym tęsknotom ludzkim. Objawienie, które zostało dane w Starym Testamencie Narodowi Wybranemu, a potem uzupełnione przez Jezusa Chrystusa i nam podane jako obowiązujące do wierzenia, ma zaspakajać tęsknoty i skierować na właściwe tory naszą wiarę.

Dzięki temu wszystkiemu, co Jezus Chrystus przekazał, wiara nie jest błądzeniem wśród nieznanego, lecz jest sięganiem, sięganiem wzrokiem naszej duszy tam, gdzie nie potrafimy dostrzec samym tylko rozumem. Rozum ma możliwości ograniczone.

Dlatego wiara oparta na Objawieniu Bożym nic człowiekowi nie odbiera, ona człowieka ubogaca, nadaje jego życiu właściwy kierunek, właściwy sens. Wiara taka, jakiej uczył nas Jezus Chrystus, to nie tylko zespół praw, nakazów, zakazów, teorii, ale przede wszystkim to droga naszego życia, to kroczenie na co dzień śladami Jezusa Chrystusa.

I dlatego wiara nie może ograniczać się tylko do samego aktu wiary, nie wystarczy pójść w dniu dzisiejszym na procesję, nie wystarczy raz w tygodniu być na mszy świętej. Za mało również samo korzystanie z sakramentów świętych.

Jeżeli nasza wiara nie przekroczy progu świątyni i nie pójdzie z nami jako droga naszego życia, w naszą codzienność, do naszych rodzin do naszego środowiska to będzie to wiara bez uczynków, a taka wiara jest martwa, niewiele znacząca. Taka właśnie wiara daje ludziom niewierzącym argumenty, do tego aby uznać bezzasadność naszej wiary, jej nieprzydatność w życiu.

Dlatego prośmy Chrystusa Pana w naszej modlitwie, aby nasza wiara była realizowana praktycznie w życiu codziennym. Abyśmy naszymi uczynkami innym pomagali dostrzec wartość wiary, byśmy naszymi codziennymi uczynkami innym przybliżali Jezusa Chrystusa i Jego wartości Ewangelii.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Boże Ciało '84 - kazanie ks. Jerzego Popiełuszki
Komentarze (3)
MA
Monika Anna Środoń
5 czerwca 2012, 16:12
 błogosławiony męczennik kapłan ksiądz Jerzy Popiełuszko obrońca za wolność i za wiarę za prawdę w obronie praw kościoła i ojczyzny i człowieka w obronie godności ludzkiej chrześcjańskiej za kościół za ojczyznę za te najważniejsze sprawy i wartości oddał życie głosił ewangelię i prawdę i Chrystusa i bożą sprawiedliwość uczył  jak się upominać za te ważne sprawy i wartości jak walczyć uczył kochać i pokory i tolerancji i przyjazńi szacunku miłości i wierności prawdzie i bogu odawgi sprzeciwiał się przemocy i bezprawiu i nienawiści i kłamstwu i złu i zniewoleniu uczył jak przebaczać jak żyć w pokoju i jedności i w miłości .
M
monika
6 lutego 2012, 16:58
 nauczał  przebaczać  kochać  jak dobrem zwyciężać zło .
D
dany
3 czerwca 2010, 15:31
,, dlatego wiara nie może ograniczać się tylko do samego aktu wiary, nie wystarczy pójść w dniu dzisiejszym na procesję, nie wystarczy raz w tygodniu być na mszy świętej. Za mało również samo korzystanie z sakramentów świętych" - tak jest, potrzeba wiary dojrzałej! A gdzie można ją otrzymać? Również na Drodze Neokatechumenalnej!

Skomentuj artykuł

Boże Ciało '84 - kazanie ks. Jerzego Popiełuszki
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.