Krzysztof Kamil Baczyński napisał wyjątkową modlitwę do Bogarodzicy. Dziś rocznica jego śmierci

Krzysztof Kamil Baczyński napisał wyjątkową modlitwę do Bogarodzicy. Dziś rocznica jego śmierci
fot. domena publiczna
Krzysztof Kamil Baczyński / DEON.pl

Był znanym i bardzo utalentowanym poetą, jednak jego życie przerwała walka w Powstaniu Warszawskim. Dzisiaj rocznica śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poznaj modlitwę ułożoną przez poetę.

Modlitwy na każdą okazję

W twórczości Baczyńskiego motywy religijne nie są rzadkością, jednak ten utwór jest typową modlitwą, która wysławia cześć Bogarodzicy. Jeśli chcesz, możesz pomodlić się nią sama / sam lub w większej wspólnocie. 

Modlitwa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do Bogarodzicy

MODLITWA DO BOGARODZICY

Któ­raś wio­dła jak bór po­mru­ków
du­cha zie­mi tej sku­te­go w zbroi sze­reg,
pro­wadź noc­ne dro­gi jego wnu­ków,
by­śmy mil­cząc umie­li umie­rać.


Któ­raś była mu­zy­ki desz­czem,
a przej­rzy­sta jak świt i pło­mień,
daj nam usta jak ob­ło­ki nie­bie­skie,
któ­re czy­ste - pod to­czą­cym się gro­mem.


Któ­ra zie­mi się uczy­łaś przy Bogu,
w któ­rej zie­mia jak nie­bo się sta­ła,
daj nam z ognia twe­go pas i ostro­gi,
ale włóż je na czło­wie­cze cia­ła.


Któ­raś ser­ce jak mo­rze roz­dar­ła
w synu zie­mi i synu nie­ba,
o, na­ucz mat­ki na­sze,
jak cier­pieć trze­ba.


Któ­ra je­steś jak nad czar­nym la­sem
blask - po­go­dy sło­necz­nej ko­ściół,
na­gnij po­chmur­ną broń na­szą,
gdy za­cznie­my wal­czyć mi­ło­ścią.


21 III 44 r.

Krzysztof Kamil Baczyński należał do pierwszego pokolenia urodzonego w niepodległej Polsce. Przyszedł na świat 22 stycznia 1921 roku w Warszawie jako syn nauczycielki Stefanii z Zieleńczyków, z zasymilowanej rodziny żydowskiej, oraz znanego międzywojennego krytyka literackiego Stefana Baczyńskiego. 

Baczyński zaczął pisać wiersze już jako uczeń warszawskiego gimnazjum im. Stefana Batorego. Nie był wybitnym uczniem, na świadectwach przeważały trójki. Najwyższe oceny zbierał tylko z rysunków i po maturze zamierzał zdawać na Akademię Sztuk Pięknych.

W jego klasie uczyli się późniejsi żołnierze warszawskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów: Tadeusz Zawadzki „Zośka”, Jan Bytnar „Rudy” i Maciej Aleksy Dawidowski „Alek”. Na początku liceum Baczyński należał razem z nimi do drużyny harcerskiej - słynnej Pomarańczarni, potem związał się z tajnym radykalnym ugrupowaniem socjalistycznym "Spartakus". Z tego okresu pochodzi jego pierwszy znany wiersz "Wypadek przy pracy" (1936).

Wybuch Powstania Warszawskiego zaskoczył Baczyńskiego w rejonie pl. Teatralnego, gdzie został wysłany po odbiór butów dla oddziału. Nie mogąc przedostać się na miejsce koncentracji macierzystej jednostki na Woli, przyłączył się do oddziału złożonego z ochotników, którymi dowodził ppor. "Leszek" (Lesław Kossowski).

Poeta zginął w Pałacu Blanka 4 sierpnia około godziny 16. Trafił go niemiecki snajper strzelający z gmachu Teatru Wielkiego. 1 września zginęła jego żona - Barbara. Oboje pochowani są na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Oto niezwykły modlitewnik, ukazujący się w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Stanowi zachętę, aby w każdym polskim domu rozbrzmiały modlitwy w intencji Ojczyzny.

Jak często modlisz się za Polskę? Jak często dziękujesz za...

Skomentuj artykuł

Krzysztof Kamil Baczyński napisał wyjątkową modlitwę do Bogarodzicy. Dziś rocznica jego śmierci
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.