Litania do świętej Rity, patronki spraw beznadziejnych. Odmawiaj tę modlitwę jak najczęściej

Litania do świętej Rity, patronki spraw beznadziejnych. Odmawiaj tę modlitwę jak najczęściej
Fot. Depositphotos
Logo źródła: WAM WAM / pk

Święta Rita należy do najbardziej popularnych świętych Kościoła. Jej życie było dobre, piękne, pełne sensu i spełnione, bo od dzieciństwa przyjaźniła się z Panem Jezusem. Zrealizowała dwa życiowe powołania. Dzisiaj jest znana ze skutecznego orędownictwa w sprawach trudnych i beznadziejnych, których jest patronką. Poznaj piękną litanię do świętej Rity. Odmawiaj ją z głęboką wiarą i pokorą, która była jednym z atrybutów tej wielkiej świętej.

Litania do świętej Rity

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
             - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady,
             - módl się za nami.
Święty Józefie,
Święty Augustynie,
Święta Moniko,
Święta Rito,
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,
Pocieszycielko zasmuconych,
Obrono i ucieczko opuszczonych,
Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,
Przykładzie łagodności i pokory,
Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,
Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,
Ozdobo Zakonu augustiańskiego,
Różo miłości,
Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,
Oblubienico Jezusa cierpiącego,
Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona,
Święta Rito, raną na czole ozdobiona,
Święta Rito, pełna ufności w opatrzność Bożą,
Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,
Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,
Abyśmy wyrzekli się miłości własnej,
             - uproś nam, św. Rito.
Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,
Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali,
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,
Abyśmy twoje cnoty naśladowali,
We wszystkich prośbach,
             - wspomagaj nas, św. Rito.
We wszystkich niebezpieczeństwach,
We wszystkich potrzebach i uciskach,
W każdym smutku i przeciwności,
W krzyżu i cierpieniu,
W godzinie śmierci,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad, nami.
K. Módl się za nami, św. Rito.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Ojcze Niebieski, Ty dałeś św.  Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jed- ności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DEON.PL POLECA
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
oprac. Katarzyna Stokłosa

Kilkadziesiąt cudów świętej Rity opisanych w jednej książce

Dziesiątki współczesnych świadectw: z północy i południa, ze wschodu i zachodu Polski. Wszędzie, gdzie pojawia się św. Rita, patronka od spraw beznadziejnych, przychodzą wypraszane za Jej wstawiennictwem...

Skomentuj artykuł

Litania do świętej Rity, patronki spraw beznadziejnych. Odmawiaj tę modlitwę jak najczęściej
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.