Posłuszeństwo Bogu nie prowadzi do "złamania" charakteru. Tego uczy nas święty Józef

Posłuszeństwo Bogu nie prowadzi do "złamania" charakteru. Tego uczy nas święty Józef
fot. Harsh Gupta / Unsplash

Pan Bóg nie pozbawia człowieka autonomii decyzji, nie wymusza posłuchu. Szanuje jego wolność i wrażliwość. Posłuszeństwo Bogu nie prowadzi do "złamania" indywidualnego charakteru, ale czyni go szlachetniejszym.

Słowo na dziś (Mt 2,13-15.19-23)

Z Ewangelii wg św. Mateusza: Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem.

Komentarz do Ewangelii (30.12.2022)

Obraz: Oczyma wyobraźni zobaczę św. Józefa, któremu ukazuje się Anioł Pana. Posłucham słów objawienia i przyjrzę się jego reakcji. Uderza podkreślana "natychmiastowość" i posłuszeństwo wskazaniom.

DEON.PL POLECA

Myśl: Centralną postacią aktywną (słuchającą, działającą, posłuszną objawieniu/natchnieniu) w tym fragmencie mateuszowej Ewangelii jest św. Józef. To jemu objawia się anioł Pana i niejako instruuje go, jak ma wypełnić wolę Boga. Józef nie jest bezwolnym narzędziem. Reaguje posłuszeństwem i bez zwłoki, ale zachowuje własny osąd sytuacji i dostosowuje do tego swoje decyzje. Pan Bóg nie pozbawia człowieka autonomii decyzji, nie wymusza posłuchu. Szanuje jego wolność i wrażliwość. Posłuszeństwo Bogu nie prowadzi do "złamania" indywidualnego charakteru, ale czyni go szlachetniejszym.

Emocja: Przeznaczenie. Często ‘przeznaczenie’ kojarzy nam się z fatalizmem, jakby było ciężkim do uniesienia brzemieniem. Wypełnienie się jednak ‘słów proroków’, spełnienie przeznaczenia powinno być dla człowieka wierzącego powodem do radości. Wola Boga, bowiem, nie niszczy marzeń i nie pęta naszych perspektyw, ale czyni je pełniejszymi.

Wezwanie: Poproszę o łaskę przyjęcia woli Boga jako ‘pełni życia’. Podziękuję Duchowi Świętemu za Jego światło i prowadzenie.
Spróbuję wyrazić słowem lub gestem swoją gotowość na przyjęcie woli Pana.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Tomáš Halík

Płomień, który rozświetla mrok

Pandemia, kryzys ekonomiczny, wojny…

Jak wierzyć w kochającego Boga i Jego bliskość, kiedy wokół rozsypuje się świat? Czy Wcielenie naprawdę coś zmienia? Gdzie szukać Bożej obecności?

Bóg jest niewysłowioną tajemnicą, ale...

Skomentuj artykuł

Posłuszeństwo Bogu nie prowadzi do "złamania" charakteru. Tego uczy nas święty Józef
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.