Przedstawiam państwu biblijnego bohatera

Przedstawiam państwu biblijnego bohatera
(fot. shutterstock.com)

Proponowane przeze mnie zajęcia z uczniami mogą być zarazem zabawną grą jak i metodą sprawdzającą wiedzę o biblijnych bohaterach.

Cel proponowanych zajęć: utrwalenie wiadomości o postaciach biblijnych, a jednocześnie utożsamienie się z ich doświadczeniem wiary i refleksja nad własną wiarą.

Adresaci: uczniowie starszych klas szkoły podstawowej.

Potrzebne materiały: Pismo Święte dla każdego ucznia oraz talia kart z krótkimi tekstami dotyczącymi biblijnych postaci (załącznik).

Wcześniejsza wiedza: przed rozpoczęciem lekcji uczniowie powinni już potrafić odczytywać sigla biblijne i odnajdować tekst na podstawie wskazanego przez nauczyciela siglum z podanym rozdziałem i wersetem.

Najpierw każdy z uczniów losuje jedną kartę spośród przygotowanej wcześniej talii, na której znajduje się odnośnik do fragmentu z Biblii oraz kilka zdań o znanej postać z Pisma Świętego: Abrahamie, Izaaku, Jakubie, Józefie egipskim, Mojżeszu, Jozuem, Gedeonie, Samsonie, Esterze, Eliaszu, Jonaszu, Elżbiecie, Marii Magdalenie, Józefie, Maryi, Piotrze, Pawle i o innych w zależności od liczby uczestników i dostępnego czasu.

Przez pierwsze 10 minut każdy zapoznaje się z tekstem dotyczącym osoby znajdującej się na wylosowanej przez siebie karcie, odnajduje wskazany na karcie fragment i zapoznaje się z nim. Następnie uczniowie, po kolei, prezentują siebie jako postać, którą wylosowali mówiąc o tym, co wiedzą o wylosowanej postaci i za co jest ona wdzięczna Bogu. Swoją wypowiedź każdy uczeń formułuje w sposób następujący: "Witam serdecznie. Nazywam się…, w życiu przydarzyła mi się następująca historia: … Najbardziej jestem wdzięczny Bogu za to, że…".

Można zmodyfikować tę metodę i zaproponować, by każdy prezentował w ten sposób nie siebie lecz sąsiada, odnosząc się do wylosowanej przez niego karty, na przykład: "Witam serdecznie. Przedstawiam państwu wybitnego człowieka, którym jest obecny tu… Chciałbym powiedzieć, że przydarzyło mu/jej się, iż pewnego razu… Do dziś zawdzięcza on/ona Bogu…".

W wersji zmodyfikowanej konieczne jest połączenie uczniów w pary tuż po wylosowaniu przez nich kart. Uczniowie w parach zamieniają się wówczas kartami tak, by każdy mógł przygotować prezentację kolegi/koleżanki.

Zajęcia kończy nauczyciel mówiąc, że każdy z nas pisze swoim życiem kolejną księgę Pisma Świętego i każdy z nas jest jej głównym bohaterem. "Co z tego, co ci się w życiu przydarzyło można w tej księdze odnotować? Za co jesteś Bogu wdzięczny?" Powyższe pytania mogą być wstępem do pisemnej pracy, jaką uczniowie wykonają w domu lub zadaniem na kolejną lekcję. W zeszycie proponuję zapisać zdanie: Uważaj jak żyjesz, bo może się okazać, że jesteś jedyną księgą, jaką ktoś czyta.

Załącznik

Poniżej znajdują się przykładowe teksty do umieszczenia na poszczególnych kartach. Same karty mogą być także zilustrowane scenami nawiązującymi do poszczególnych postaci.

Abraham

Przydarzyło się jemu… (Rdz 17,1-8)

Bóg obiecał Abrahamowi liczne potomstwo i ziemię obiecaną, zawarł z nim przymierze i uczynił ojcem narodu, posłał anioła, który w ostatniej chwili zatrzymał rękę Abrahama, gdy ten chciał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka.

Izaak

Przydarzyło się jemu… (Rdz 22,3-13)

Jego ojciec Abraham przekazał mu niezłomną wiarę w Boga. Ten sam Bóg, który powołał jego ojca poprzysiągł również jego obdarzyć szczęściem i potomstwem. Izaak bardzo miłował swoją żonę Rebekę, którą dał mu Bóg.

Jakub

Przydarzyło się jemu… (Rdz 35,1-10)

Syn Izaaka i Rebeki. Miał jedenastu synów i córkę. Bóg nadał mu nowe imię Izrael i obiecał, że nie opuści go dopóki nie spełni wszystkiego, co mu obiecał. Kolejne pokolenia (szczepy) Izraela będą nosiły imiona jego synów.

Józef egipski

Przydarzyło się jemu… (Rdz 45,1-9)

Umiłowany syn Jakuba sprzedany przez własnych braci. Z więzienia w Egipcie trafia na dwór faraona i staje się najważniejszą po faraonie osobą w państwie. Gdy nastał głód jego bracia przybyli do Egiptu po pomoc. Nie poznali własnego brata, który z czasem ujawnia się i przebacza im.

Mojżesz

Przydarzyło się jemu… (Wj 3,1-10)

Gdy Mojżesz odkrył, że należy do narodu izraelskiego, stanął w obronie ciemiężonych Izraelczyków. Na pewien czas musiał uciec z Egiptu lecz Bóg objawił mu się posyłając do swego ludu jako tego, który wyprowadzi go z niewoli faraona.

Jozue

Przydarzyło się jemu… (Joz 3,10-17)

Wybrany przez Boga na zwycięskiego wodza Izraelitów po śmierci Mojżesza. Dzięki pomocy Bożej wprowadził swój lud do ziemi obiecanej. Przed śmiercią wezwał Izraelitów, by kochali Boga i byli Mu posłuszni.

Gedeon

Przydarzyło się jemu… (Sdz 6,11-22)

Gedeon, który nie wierzył w swoje siły, został powołany przez Pana, by wyzwolić Izraelitów z niewoli i pokonał wroga idąc na czele wojska, które było o wiele mniej liczne niż wojsko przeciwnika. Zwyciężył, bo Bóg był z nim.

Samson

Przydarzyło się jemu… (Sdz 16,4-6.16-21)

Sławny ze swej wielkiej siły, postrach wrogów Izraela, zdradzony został przez Dalilę, kobietę, w której się zakochał. Pojmany, oślepiony i osadzony w więzieniu odzyskał wyjątkowa siłę i pokonał Filistyńczyków grzebiąc ich pod gruzami ich własnej świątyni.

Estera

Przydarzyło się jej… (Est 7,1-10)

Estera była sierotą. Kiedy król Persji wybrał ją sobie za żonę, utrzymywała w tajemnicy fakt, że jest Żydówką. Kiedy Haman, główny minister króla, zaplanował zagładę wszystkich Żydów, Estera wstawiła się za nimi u króla i uratowała swój lud.

Eliasz

Przydarzyło się jemu… (1 Krl 17,8-16)

Prorok Eliasz został posłany, by przekazać, że z powodu grzechów ludu Bóg zsyła suszę. Był oskarżany, samotny, bliski rozpaczy. Przygotował swojego następcę Elizeusza, by ten kontynuował jego misję. Gdy Eliasz zakończył powierzone mu przez Boga zadanie, został wzięty do nieba.

Jonasz

Przydarzyło się jemu… (Jon 1,1-2,2)

Legendarna postać proroka, który uciekał przed misją, jaką mu Bóg powierzył. Otrzymał jednak od Boga drugą szansę, którą wykorzystał jadąc do Niniwy i nawołując ludzi do nawrócenia. Wszyscy mieszkańcy, począwszy od króla zaczęli pościć i modlić się.

Elżbieta

Przydarzyło się jej… (Łk 1,39-45)

Elżbieta była już w podeszłym wieku, a jednak z woli Bożej doczekała się potomka. Był nim Jan Chrzciciel, który przygotował ludzi na przyjście Chrystusa.

Maria Magdalena

Przydarzyło się jej… (J 20,1-18)

Poszła za Jezusem po tym, jak Jezus ją uzdrowił. Była pierwszą osobą, która zobaczyła Jezusa po Jego zmartwychwstaniu i pobiegła powiedzieć o tym uczniom.

Józef

Przydarzyło się jemu… (Mt 2,13-15.19-23)

Mąż Maryi, opiekun Jezusa i jego pierwszy nauczyciel. Najprawdopodobniej był stolarzem lecz zawód, o jakim mówi Biblia, wskazuje bardziej na osobę, którą dziś nazwalibyśmy "złotą rączką", człowiekiem z wszechstronnymi umiejętnościami.

Maryja

Przydarzyło się jej… (Łk 1,26-38)

Gdy została Matką Jezusa, była jeszcze bardzo młoda. Jej zaufanie do Boga było przez całe jej życie pełne i heroiczne, począwszy od zwiastowania, poprzez drogę krzyżową i śmierć jej jedynego Syna, a skończywszy na chwalebnym zmartwychwstaniu.

Piotr

Przydarzyło się jemu… (Łk 5,4-11)

Apostoł, któremu Jezus powierzył klucze Królestwa Bożego na ziemi. Jednak wcześniej Piotr zaparł się Jezusa, gdy ten najbardziej go potrzebował jako przyjaciela. Po zmartwychwstaniu Piotr doświadcza przebaczenia i wyznaje Jezusowi swoją miłość.

Paweł

Przydarzyło się jemu… (Dz 9,1-18)

Były faryzeusz cudownie nawrócony w drodze do Damaszku. Stał się apostołem pogan, którym głosił Dobrą Nowinę z mocą i z poświęceniem. Uważał się za najmniejszego spośród apostołów.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Przedstawiam państwu biblijnego bohatera
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.