Jezus był białym mężczyzną z blond włosami i niebieskimi oczami, czy Żydem o ciemnej karnacji?

Jezus był białym mężczyzną z blond włosami i niebieskimi oczami, czy Żydem o ciemnej karnacji?
Michael L. Cook SJ / pch

O czym nie powinniśmy zapominać, gdy widzimy różne wizerunki Jezusa na całym świecie? Przez wiele wieków powstała ich niezliczona ilość. Który z nich jest w takim razie prawdziwy?

Są dwa wymiary Jezusa, o których nie powinniśmy nigdy zapominać. Po pierwsze, na płaszczyźnie historycznej, był On Żydem palestyńskim z pierwszego wieku. Żydowskie pochodzenie Jezusa jest dla wiary chrześcijańskiej niezwykle ważne. Jezus był człowiekiem swego ludu i swoich czasów.

DEON.PL POLECAŁączy nas z bogatą i cudowną tradycją, która rozpoczyna się wiarą naszego wspólnego ojca Abrahama. Antyżydowskie uprzedzenia i pogromy, które niestety zbyt często miały miejsce w historii chrześcijaństwa, są antyjezusowe. Jeśli wierzymy w Jezusa, przyjmujemy za własne również dziedzictwo bycia Żydem i czcimy to dziedzictwo jako wyraz woli Bożej dla nas.

Zobacz różne wizerunki Jezusa malowane za pomocą piasku i światła:

Jednakże, po drugie, Jezus, człowiek swoich czasów, jest również człowiekiem wszystkich czasów. Na płaszczyźnie teologicznej stał się drugim Adamem, nową istotą ludzką, która ucieleśnia i obejmuje całą ludzkość.

1 Kor 15, 45-49: Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek - z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego [człowieka], tak też nosić będziemy obraz [człowieka] niebieskiego.

Oznacza to, że jest nie tylko białym mężczyzną z blond włosami i niebieskimi oczami (jak jest często przedstawiany w sztuce zachodnioeuropejskiej), ale również, jako zmartwychwstały, jest zarówno Grekiem, jak i Żydem, niewolnikiem, jak i człowiekiem wolnym, mężczyzną, jak i kobietą.

Ga 3,28: Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.

Chrystus jest więc zarówno Afrykańczykiem, Azjatą, Latynosem, jak i Europejczykiem i Amerykaninem. Jest zarówno "Chrystusem Apaczów", jak i "Chrystusem Kosmicznym". Tak jak to ujął poeta Gerard Manley Hopkins, jest On:

"Chrystusem - bo w tysiącach miejsc Chrystus się jarzy
Biaskiem, co ciała cudze prześwietla i oczy,
By Pan mógł dostrzec światłość w rysach ludzkich twarzy"
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Raniero Cantalamessa OFMCap

Droga wiary jest zapisana w Credo

Dla chrześcijan Credo to znacznie więcej niż recytowanie dogmatu. To publiczne wyznanie, że prawdy wiary stały się treścią ich życia. Czy jesteśmy świadomi, co tak naprawdę deklarujemy, ilekroć powtarzamy...

Skomentuj artykuł

Jezus był białym mężczyzną z blond włosami i niebieskimi oczami, czy Żydem o ciemnej karnacji?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.