Sposób #4: Troszcz się o zgodę

Sposób #4: Troszcz się o zgodę
(fot. shutterstock.com)
5 lat temu

W codzienności chrześcijanie mogą się spierać politycznie i różnić w swoich poglądach na wiele spraw. Przyjmowanie Chleba z nieba buduje jednak głębszą niż wszystkie poddziały zgodę.

Komentarz św. Augustyna:

"Kłócili się więc Żydzi między sobą, mówiąc: W jaki sposób On może dać nam swoje ciało do spożycia" (J 6, 52). Kłócili się między sobą, ponieważ nie pojmowali  chleba zgody ani nie chcieli go przyjąć: ludzie bowiem, którzy taki chleb spożywają, nie kłócą się między sobą, bo "ponieważ jeden jest chleb, to my liczni, tworzymy jedno Ciało (1 Kor 10, 17). I przez ten chleb "Bóg sprawia, że zamieszkują w domu w jedności" (Ps 68, 7).

Pytali, w jaki sposób Pan może dać im swoje ciało do spożycia; a ponieważ pytali, kłócąc się między sobą, nie słyszeli, co Pan mówił, lecz mimo to Pan mówi do nich cały czas. (…) "Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne" (J 6, 53-54). Nie ma wiecznego życia ten, kto nie spożywa tego chleba ani nie pije tej Krwi; doczesne życie ludzie mogą mieć bez Niego, ale wiecznego w żaden  sposób  nie mogą. Kto więc nie spożywa Jego Ciała, ani nie pije Jego Krwi, nie ma w sobie życia, a kto spożywa Jego Ciało i pije Jego Krew, ma życie.

Komentarz ks. Przemysława Szewczyka

Kłótnie i spory są normalna ludzką sprawą i trudno podejrzewać Augustyna, żeby naiwnie myślał, że spożywanie Eucharystii uwolni od tej przypadłości wspólnotę chrześcijańską. Kłótnia, o której mówi biskup Hippony, oznacza tego rodzaju spór, który prowadzi do obrażania się, odwracania plecami i pójścia w swoją stronę. Taka sytuacja, tego rodzaju skłócenie skutkuje tym, że głos Pana przestaje być słyszalny wśród ludzi.

Przyjęcie Chleba z nieba, którym jest Chrystus i Jego Ciało, musi oznaczać decyzję nieulegania skłóceniu z tymi, którzy myślą inaczej i mają inne spojrzenie na pewne sprawy. Dlatego Eucharystia jest, czy może lepiej powiedzieć powinna być, miejscem autentycznego doświadczenia jedności i zgody w Kościele.

Nic wiec dziwnego, że w Wielki Czwartek, gdy Kościół w sposób wyjątkowy celebruje udzielenie mu przez Pana daru Eucharystii, antyfona wykonywana podczas liturgii od wieków uczy chrześcijan umiejętnego sprawowania mszy świętej: "Gdy się tutaj gromadzimy, strzeżmy się tego, co nas rozdziela; niech ustaną gniewy i spory, a pośród nas niech będzie Chrystus".

W codzienności chrześcijanie mogą się spierać politycznie i różnić w swoich poglądach na wiele spraw. Przyjmowanie Chleba z nieba buduje jednak głębszą niż wszystkie poddziały i różnice zgodę, której przedmiotem jest właśnie ten Chleb, Chrystus. On jest pośród nas jako węzeł zgody, podczas gdy nasze opinie i różne poglądy owocują czasem ostrzejszymi wymianami zdań i kłótniami.

Nie chodzi wiec o to, żeby chrześcijanie nigdy się ze sobą nie kłócili. Chodzi o to, żeby przyjmowanie Komunii budowało świadomość, że jest jakaś głębsza zgoda miedzy ludźmi przyjmującymi Chleb z nieba. Wtedy kłótnie i spory nie oznaczają skłócenia i zerwania jedności. I wtedy też pośród sporów słychać głos Pana, który prowadzi cała wspólnotę do coraz lepszego poznania prawdy.

*  *  *

9 sposobów św. Augustyna na pokochanie Eucharystii - to cykl tekstów jednego z największych Ojców Kościoła. Pierwotnie były to krótkie objaśnienia, które Augustyn przedstawiał wiernym swojej diecezji podczas spotkań po Eucharystii. Postanowiliśmy przypomnieć te starożytne teksty. Pozwalają one odkrywać tajemnicę Boga karmiącego człowieka swoim słowem i chlebem. Słowom Augustyna zawsze będzie towarzyszył komentarz księdza Przemysława Szewczyka, Prezesa Stowarzyszenia Dom Wschodni - Domus Orientalis i założyciela portalu patres.pl.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Sposób #4: Troszcz się o zgodę
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.