Źródłem dojrzałości duchowej jest samotność. Jest ona konieczna do dobrej relacji innymi. Żeby mieć relacje miłości i przyjaźni trzeba umieć żyć w samotności.
Źródłem dojrzałości duchowej jest samotność. Jest ona konieczna do dobrej relacji innymi. Żeby mieć relacje miłości i przyjaźni trzeba umieć żyć w samotności.
Św. Paweł mówi, ze mamy się modlić nieustannie. Jak tego dokonać, skoro człowiek musi jednocześnie wykonywać dziesiątki różnych czynność, które bardzo angażują.
Św. Paweł mówi, ze mamy się modlić nieustannie. Jak tego dokonać, skoro człowiek musi jednocześnie wykonywać dziesiątki różnych czynność, które bardzo angażują.
W życiu duchowym wszystko zaczyna się od modlitwy, wszystko przechodzi przez modlitwę, i wszystko się na niej kończy. Tam gdzie nie ma modlitwy, tam nie ma wierności Bogu jak i człowieka człowiekowi. Bez Boga nic dobrego uczynić nie możemy.
W życiu duchowym wszystko zaczyna się od modlitwy, wszystko przechodzi przez modlitwę, i wszystko się na niej kończy. Tam gdzie nie ma modlitwy, tam nie ma wierności Bogu jak i człowieka człowiekowi. Bez Boga nic dobrego uczynić nie możemy.