Logo źródła: franciszkanie.tv Leszek Łuczkanin OFMConv
Pokusy mogą pojawić się zaraz po spowiedzi. Ale teraz wiemy, że nie pochodzą one od Boga...
Pokusy mogą pojawić się zaraz po spowiedzi. Ale teraz wiemy, że nie pochodzą one od Boga...
Logo źródła: franciszkanie.tv Leszek Łuczkanin OFMConv
Wszyscy znamy zasadę gry w kamień, nożyce, papier...
Wszyscy znamy zasadę gry w kamień, nożyce, papier...
Logo źródła: franciszkanie.tv Leszek Łuczkanin OFMConv
Odchodzisz od konfesjonału i przypominasz sobie, że zapomniałeś powiedzieć wszystkich grzechów? Nie przejmuj się. To się zdarza. Gorzej, jeśli coś ukryłeś...
Odchodzisz od konfesjonału i przypominasz sobie, że zapomniałeś powiedzieć wszystkich grzechów? Nie przejmuj się. To się zdarza. Gorzej, jeśli coś ukryłeś...
Logo źródła: franciszkanie.tv Leszek Łuczkanin OFMConv
Zadośćuczynienie ma być Panu Bodu i bliźniemu. Nie zapominajmy o tym.
Zadośćuczynienie ma być Panu Bodu i bliźniemu. Nie zapominajmy o tym.
Logo źródła: franciszkanie.tv Leszek Łuczkanin OFMConv
Często spowiedź wygląda tak, że na początku wymieniamy grzechy powszednie, a jak spowiednika zmęczymy przechodzimy to tych ciężkich...
Często spowiedź wygląda tak, że na początku wymieniamy grzechy powszednie, a jak spowiednika zmęczymy przechodzimy to tych ciężkich...
Logo źródła: franciszkanie.tv Leszek Łuczkanin OFMConv
Co mam zrobić, jak nie pamiętam formułki spowiedzi?
Co mam zrobić, jak nie pamiętam formułki spowiedzi?
Leszek Łuczkanin OFMConv
Oprócz żalu za grzechy ważny jest moment, w którym postanawiam poprawę. Postanowienie poprawy to wybieganie myślą w przyszłość...
Oprócz żalu za grzechy ważny jest moment, w którym postanawiam poprawę. Postanowienie poprawy to wybieganie myślą w przyszłość...
Logo źródła: franciszkanie.tv Leszek Łuczkanin OFMConv
Często to co jest nazwane grzechem, budzi nas sprzeciw: jak to, czy to jest grzech, że mieszkam, z nim/z nią, gdzie tu grzech, skoro to miłość.
Często to co jest nazwane grzechem, budzi nas sprzeciw: jak to, czy to jest grzech, że mieszkam, z nim/z nią, gdzie tu grzech, skoro to miłość.
Logo źródła: franciszkanie.tv Leszek Łuczkanin OFMConv
Podejście nasze do sakramentu pojednania to często na zasadzie: zaliczyć!
Podejście nasze do sakramentu pojednania to często na zasadzie: zaliczyć!
Logo źródła: franciszkanie.tv Leszek Łuczkanin OFMConv
Rachunek sumienia pomaga nam w dobry sposób przeżyć dzień.
Rachunek sumienia pomaga nam w dobry sposób przeżyć dzień.
Logo źródła: franciszkanie.tv Leszek Łuczkanin OFMConv
Rekolekcje to dobry czas, aby zastanowić się jaki jest rachunek sumienia.
Rekolekcje to dobry czas, aby zastanowić się jaki jest rachunek sumienia.
Logo źródła: franciszkanie.tv Leszek Łuczkanin OFMConv
Rachunek sumienia sprawia duże trudności. Jak się najlepiej przygotować do rachunku sumienia.
Rachunek sumienia sprawia duże trudności. Jak się najlepiej przygotować do rachunku sumienia.
Logo źródła: franciszkanie.tv Leszek Łuczkanin OFMConv
Gdy mówimy o rachunku sumienia, to często zależy nam, by był on jak krótszy, jak najmniejszy, a powinno być inaczej...
Gdy mówimy o rachunku sumienia, to często zależy nam, by był on jak krótszy, jak najmniejszy, a powinno być inaczej...
Logo źródła: franciszkanie.tv Leszek Łuczkanin OFMConv
Formacja naszego sumienia odbywa się niestety zbyt często droga pantoflową...
Formacja naszego sumienia odbywa się niestety zbyt często droga pantoflową...
Logo źródła: franciszkanie.tv Leszek Łuczkanin OFMConv
Nasze sumienie przypomina kompas, będzie nam pokazywać to co dobre, abyśmy za tym dążyli i to co złe, abyśmy tego unikali. Okazuje się jednak, że każdy z nas ma te wskazania trochę inne, sumienie każdego z nas działa trochę inaczej...
Nasze sumienie przypomina kompas, będzie nam pokazywać to co dobre, abyśmy za tym dążyli i to co złe, abyśmy tego unikali. Okazuje się jednak, że każdy z nas ma te wskazania trochę inne, sumienie każdego z nas działa trochę inaczej...
Logo źródła: franciszkanie.tv Leszek Łuczkanin OFMConv
Suminie moralne, obecne w sercu osoby, jest sądem rozumu, który w odpowieniej chwili nakazuje mu pełnić dobro a unikac zła...
Suminie moralne, obecne w sercu osoby, jest sądem rozumu, który w odpowieniej chwili nakazuje mu pełnić dobro a unikac zła...
Logo źródła: franciszkanie.net Leszek Łuczkanin OFMConv
Sakrament może być ważny i oddawać Bogu cześć oraz świadczyć o gotowości Boga do udzielania łaski, a mimo to człowiek może nie otrzymać łaski. Sakramenty dają łaskę tym którzy je godnie przyjmują...
Sakrament może być ważny i oddawać Bogu cześć oraz świadczyć o gotowości Boga do udzielania łaski, a mimo to człowiek może nie otrzymać łaski. Sakramenty dają łaskę tym którzy je godnie przyjmują...
Logo źródła: franciszkanie.net Leszek Łuczkanin OFMConv
Teoretycznie znamy warunki dobrej spowiedzi. Praktyka pokazuje jednak, że nie zawsze jest tak jak być powinno...
Teoretycznie znamy warunki dobrej spowiedzi. Praktyka pokazuje jednak, że nie zawsze jest tak jak być powinno...
Logo źródła: franciszkanie.tv Leszek Łuczkanin OFMConv
Ze spowiedzią jest jak z życiem, żeby ją dobrze odbyć, musimy spełnić określone warunki...
Ze spowiedzią jest jak z życiem, żeby ją dobrze odbyć, musimy spełnić określone warunki...
Logo źródła: franciszkanie.tv Leszek Łuczkanin OFMConv
Wszędzie czegoś chcą, wszędzie jakieś warunki, nie wszystkie da się spełnić...
Wszędzie czegoś chcą, wszędzie jakieś warunki, nie wszystkie da się spełnić...