Duch Święty i Kościół

Duch Święty i Kościół
(fot. hapal / Foter.com / CC BY-ND)
Przemysław Śniegowski / materiały nadesłane

Tylko dzięki temu, że człowiek kierowany jest przez Ducha Świętego, może w pełni rozwijać swoją wiarę w Kościele. Do wiary potrzebny jest Duch Święty, bez niego wiara staje się czystą iluzją, czymś martwym. Tym samym Kościół, bez Trzeciej Osoby Boskiej staje się czystą organizacją światową.

Może się zdarzyć tak, że chrześcijanin "wyznaje wiarę" bez Ducha Świętego, nie poddał się działaniu Boga w swoim życiu. Jeśli taki człowiek długo trwa w takim stanie, nic dziwnego, że nie widzi więcej sensu Kościoła, traci widzenie i myślenie według woli Bożej, nie widzi więcej sensu trwania w Kościele, myślenia o sobie jako o członku Kościoła.

Takim chrześcijaninem może być ten, który ogranicza się do praktykowania swojej wiary w Kościele po przez uczestnictwo na Eucharystii kilka razy do orku a może i raz w roku. Taka sytuacja człowieka to stan trwania w śmierci duchowej. Poza uczestnictwem na Eucharystii, która stanowi centrum wszystkiego, trwanie w Kościele to także prowadzenie się na co dzień według przykazań, według tego, co głosi Kościół.

Trwanie w Kościele to także mówienie, świadczenie o nim o jego misji w świecie, ciągłe jednoczenie się z nim, gdy jest dobrze a także gdy Kościół jest atakowany przez niezliczonych wrogów. Niestety ile razy, człowiek wierzący nie potrafi oprzeć się atakom na Kościół. Najbardziej bolesnym ciosem dla Kościoła jest fakt, że ludzie Kościoła, ludzie wierzący dołączają się do atakowania na Kościół. Tak! W naszych czasach dzieje się to za wiele razy! Człowiek wierzący w pełni potrafi oprzeć się różnego rodzaju atakom gdyż przede wszystkim wie, że Kościół tworzy także on sam, tworzą go inni tacy jak on sam, ludzie słabi ale powołani.

DEON.PL POLECA

Kościół to duchowni i świeccy. Duchowni nie są "nadludźmi" lecz tak samo jak wszyscy, grzesznikami. My, zakonnicy nie jesteśmy aniołami, ale ludźmi słabymi, jednak powołanymi do czegoś, czego bez pomocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie zrealizować, potrzebujemy pomocy ludzi wierzących, ich modlitw! Jak łatwo zapominamy że "...Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników" (Mt9, 12-13).

Kościół jest święty! Tak, mimo wielu grzechów z przeszłości jest święty, jest święty świętością Boga! Kościół kieruje i ożywia Duch Święty. Tak będzie zawsze, do skończenia świata, choćby ile grzechów popełnili ci, którzy go tworzą, zawsze będzie on święty! Kościół jest dla grzeszników! Otwórzmy nasze serca, pozwólmy, by dołączali do nas ludzie słabi, ludzie zmęczeni przez fałszywych proroków, Kościół nigdy nie jest dla wybranych elit, dla tych, którzy rozumieją więcej! Jest dla wszystkich, którzy się nawracają!

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Duch Święty i Kościół
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.