Adopcja. Wykorzystać szansę na miłość

Adopcja. Wykorzystać szansę na miłość
(fot. demandaj / flickr.com)
Dorota Kumorek

Rodzina i dom rodzinny słusznie kojarzone z "gniazdem", "ciepłem", poczuciem bezpieczeństwa - to spotkanie najbliższych, wspólnota miłości, miejsce rozwoju i kształtowania osobowości oraz tworzenia perspektyw na przyszłość.

Włączenie dziecka do rodziny adopcyjnej jest wydarzeniem przełomowym w życiu wszystkich członków rodzącej się "nowej rodziny" - przyszłych adopcyjnych rodziców i rodzeństwa. Nowa wspólnota przygotowuje się na zmiany w całym dotychczasowym zarządzaniu, organizacji, relacjach wewnątrzrodzinnych. Domownicy, którzy już wcześniej uczą się jak rozwiązywać przewidywane problemy psychologiczno-pedagogiczne w nowych okolicznościach związanych z przysposobieniem dziecka, w każdej chwili mogą otrzymać specjalistyczne porady i wsparcie ze strony profesjonalistów na spotkaniach organizowanych przez Ośrodki Adopcyjne, Stowarzyszenia, fundacje pro- family.

Powiększenie się rodziny o kolejną osobę to ciąg dalszy poznawania siebie nawzajem i siebie samych przez pryzmat drugiego. Z odpowiedzialnym rodzicielstwem jest związana ciągła praca nad własnymi słabościami i osobowością; cierpliwość, wrażliwość, przełamywanie swoich oporów i stawianie sobie pytań: Co oznacza być ojcem, matką? Jak uczyć się rodzicielstwa? Czym jest mądra miłość? Rodzice zastępczy i adopcyjni by móc poznać dziecko muszą poznać najpierw siebie samych i siebie nawzajem we własnym związku.

Sytuacja przybranego dziecka też nie jest łatwa. Dziecko adoptowane buduje od fundamentów więzi międzyosobowe na całkiem nowym dla siebie gruncie, ostrożnie dopasowując się do oczekiwań i życzeń przybranych rodziców i rodzeństwa, często usiłując "zasłużyć sobie" na miłość, "nie zawieść". Są to decydujące próby ponownego uwierzenia w siebie, zaufania innym, wykorzystania szansy na miłość. Jednocześnie ma ono swoje ukryte obawy i życzenia: pragnienie zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa i potrzeb emocjonalnych, wśród których dominuje potrzeba znalezienia autorytetu, pragnienie oparcia się na kimś kogo się kocha, chęć wspólnej zabawy, dzielenia się własnymi radościami i smutkami, wreszcie, potrzeba bycia w centrum mądrej uwagi osoby dorosłej. Dopiero przekonawszy się o miłości jaka łączy domowników i będąc w zasięgu jej promieniowania, dziecko odwzajemni uczucie i pozwoli się wychowywać.

DEON.PL POLECA

Miłość i akceptacja nadają sens wszystkim działaniom ludzkim, leżą u podstaw relacji międzyosobowych, w tym rodzinnych, warunkują wzrost i kształtowanie człowieka najpierw w rodzinie, potem w społeczeństwie.

Wyciągnięcie ręki do dziecka opuszczonego czy osieroconego wypływa z obowiązku pomocy, impulsu serca przede wszystkim z szacunku do niego jako osoby, uznania jego godności i praw. Wszystkie formy rodzicielstwa zastępczego w świecie są oznakami tej miłości, potwierdzeniem, że na zasadzie międzyludzkiego pokrewieństwa jesteśmy dla siebie wzajemnie rodziną.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Adopcja. Wykorzystać szansę na miłość
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.