Nie bójmy się ciszy. Ona jest nam bardzo potrzebna

Nie bójmy się ciszy. Ona jest nam bardzo potrzebna
(fot. GabrielaP /flickr.com)
1 rok temu
Logo źródła: Życie Duchowe Tomas Merton

Wyobraź sobie człowieka lub grupę ludzi, którzy samotnie lub wspólnie przebywają w miejscu, w którym panuje cisza, gdzie nie ma radia, nie słychać żadnej muzyki. Po prostu siedzą przez godzinę lub pół godziny w ciszy.

Nie rozmawiają, nie modlą się głośno, nie czytają książek ani gazet, nic nie piszą, nie zajmują się niczym. Po prostu "wchodzą w siebie". Nie po to, by analizować, testować, organizować, planować, lecz po to, by po prostu być. Chcą "pozbierać się" w ciszy. Chcą osiągnąć pewną syntezę, integrację, pragną odkryć siebie na nowo w jedności myśli i woli, rozumienia i miłości, która wykracza daleko poza słowa, poza analizę, nawet poza świadomość. Pragną modlić się nie swymi ustami, lecz ciszą swych serc, czymś, co ją przekracza - samą podstawą swojego istnienia. Co skłoniłoby współczesnych ludzi do podjęcia takiej praktyki? Czy ich motywacją jest ludzka potrzeba ciszy, refleksji, wewnętrznego poszukiwania? Czy pragną choćby na krótko oderwać się od aktywności i napięcia współczesnego życia po to, by odprężyć swoje umysły oraz wolę i poszukiwać błogosławionego poczucia wewnętrznej jedności, pojednania i integracji? Są to z pewnością wystarczające powody - lecz dla chrześcijanina istnieją jeszcze głębsze motywy niż te wymienione powyżej.

Chrześcijanin może uświadomić sobie, iż jest wezwany przez Boga do przeżywania ciszy, refleksji, medytacji i "wsłuchiwania się". Być może jesteśmy zbyt rozgadani, zbyt aktywni w naszym rozumieniu życia chrześcijańskiego. Nasza służba Bogu i Kościołowi nie zawiera się jedynie w mówieniu i działaniu. Może również polegać na przebywaniu w ciszy - na słuchaniu i oczekiwaniu. Być może bardzo ważne dla naszego wieku przemocy i niepokoju staje się ponowne odkrywanie medytacji - cichej wewnętrznej jednoczącej modlitwy oraz twórczej chrześcijańskiej ciszy.

Cisza ma wiele wymiarów

Może być regresem i ucieczką lub obecnością, świadomością, zjednoczeniem i samoodkryciem. Cisza negatywna zamazuje i wprowadza zamieszanie w nasz organizm (wpadamy wówczas w "sny na jawie") lub tłumi nasz niepokój. Pozytywna cisza zakłada dyscyplinę wyboru i to, co Paul Tilich nazywa "odwagą bycia". Na dłuższą metę dyscyplina twórczej ciszy wymaga pewnego rodzaju wiary. Kiedy stajemy twarzą w twarz z samym sobą w samotności, na gruncie naszego istnienia, konfrontujemy się z wieloma pytaniami dotyczącymi wartości naszej egzystencji, prawdziwości zaangażowania oraz autentyczności naszego życia codziennego. Kiedy jesteśmy nieustannie w ruchu, zawsze zajęci wypełnianiem wymagań naszej społecznej roli, bierni, unoszeni przez strumień mowy rwący od rana do nocy, być może jesteśmy w stanie uciec od naszego głębszego "ja" i pytań, które ono stawia. Możemy być mniej lub bardziej zadowoleni z naszej zewnętrznej tożsamości, społecznego "ja", które tworzone jest przez nasze interakcje z innymi w pracowitym rytmie życia codziennego. Lecz bez względu na to, na ile uczciwi i otwarci potrafimy być w naszych relacjach z innymi, owo społeczne "ja" zakłada konieczny element sztuczności.

Jest zawsze do pewnego stopnia maską. Musi być. Nawet amerykańskie upodobanie do szczerości, rodzinnej prostoty, uprzejmości, otwartości i poczucia humoru jest często tylko fasadą. Niektórzy ludzie bywają tacy w sposób naturalny.

Inni uczą się odgrywania tych ról po to, by zdobyć akceptację innych. Ponieważ zachowanie takie niezupełnie jest udawaniem, dlatego do nas przemawia. Lecz czy kiedykolwiek stwarzamy sobie możliwość zrozumienia tego, iż ta rozgadana i uśmiechnięta, być może nawet twarda i zwarta osobowość, jaką jawimy się sobie, nie jest w istocie naszym prawdziwym "ja"?

Ciche "ja", którego obecność niepokoi

Czy dajemy sobie możliwość rozpoznania czegoś głębszego? Czy potrafimy stanąć wobec faktu, że być może nie interesuje nas cały ten zgiełk i zapracowanie? Kiedy pozostajemy w ciszy nie tylko przez kilka minut, lecz przez godzinę lub kilka godzin, możemy stać się niespokojnie świadomi wewnętrznej obecności jakiegoś niepokojącego gościa, naszego "ja", którym jesteśmy my sami oraz ktoś jeszcze. To "ja" nie jest w pełni akceptowane w swym własnym domu, ponieważ jest tak różne od owej codziennej figury, którą skonstruowaliśmy z naszych relacji z innymi - i z naszych wewnętrznych niewierności.

Istnieje w nas ciche "ja", którego obecność jest niepokojąca właśnie dlatego, iż jest ono tak ciche i nie może być wypowiedziane. Musi pozostać ciche. Werbalizując je, jednocześnie je okrawamy i w pewien sposób niszczymy. Musimy zatem otwarcie wyznać, iż nasza kultura jest na wiele sposobów ukierunkowana na to, by umożliwić nam uchylanie się od potrzeby stanięcia wobec owego wewnętrznego, cichego "ja". Żyjemy w stanie ciągłej pseudouwagi skierowanej na głosy, muzykę, ruch uliczny lub ogólnie na hałas związany z tym wszystkim, co dzieje się wokół nas. To sprawia, że jesteśmy wciąż pogrążeni w powodzi dźwięków i słów rozproszonego środowiska, w którym nasza świadomość jest na wpół odurzona. Nie w pełni myślimy, niecałkowicie odpowiadamy, ale bardziej lub mniej jesteśmy w danym miejscu. Nie jesteśmy w pełni obecni ani całkiem nieobecni, nie całkiem odeszliśmy i nie całkiem jesteśmy dostępni. Nie można powiedzieć, że prawdziwie w czymś uczestniczymy, ani że bylibyśmy w stanie uczestniczyć. W istocie jesteśmy na wpół świadomi naszej alienacji czy oporu. Jednak czerpiemy pewne poczucie wygody z niejasnej świadomości tego, że jesteśmy "częścią" czegoś, chociaż nie jesteśmy w stanie zdefiniować, czym jest owo "coś" - prawdopodobnie nie chcielibyśmy definiować, nawet gdybyśmy potrafili. Po prostu dryfujemy wśród ogólnego hałasu. Zrezygnowani i obojętni trwamy wśród obojętności reklam, które chcą uchodzić za "rzeczywistość".

Oczywiście to nie wystarczy, by utrzymać w nas stan zapomnienia o tym nieproszonym "ja", które w dużej mierze skrywa świadomość. Niepokojąca obecność naszego głębokiego "ja" nieustannie usiłuje utorować sobie drogę ku powierzchni naszej świadomości. By dokonać na nim egzorcyzmu, potrzebujemy bardziej zdecydowanej stymulacji: rozproszenia, alkoholu, narkotyku, jakiejś sztuczki, gry lub rutynowego odreagowania naszego poczucia alienacji i niepokoju. W konsekwencji to "coś" odchodzi na jakiś czas i zapominamy o tym, kim jesteśmy.

Wszystkie te czynniki mogą być określone jako "hałas", przemieszczanie lub blokowanie, w którym toną owe głębokie, tajemnicze i wytrwałe żądania wewnętrznego "ja". Jedynie w ciszy możemy dojść do zgody z owym wewnętrznym "ja". Dlatego właśnie należy wybierać ciszę. W ciszy możemy wyznać i stanąć wobec przepaści między głębią naszego istnienia, którą konsekwentnie lekceważymy, a jego powierzchnią, która jest niewierna naszej własnej rzeczywistości. Musimy zatem rozpoznać potrzebę oswojenia się z samym sobą po to, by wyjść ku innym, nie tylko z maską spolegliwości, ale z prawdziwym zaangażowaniem i autentyczną miłością.

Dlaczego boimy się ciszy?

Jeśli obawiamy się ciszy, to przyczyną tego może być nasz ukryty brak nadziei na wewnętrzne pojednanie. Jeśli brak nam nadziei na pogodzenie się z samym sobą w naszej wewnętrznej samotności i ciszy, wówczas nigdy nie będziemy w stanie odkryć prawdy o sobie: będziemy ciągle uciekać i nigdy się nie zatrzymamy. Zaś owa ucieczka od siebie samego jest - jak wskazuje szwajcarski filozof Max Picard - "ucieczką od Boga". W końcu to właśnie w głębi naszego sumienia przemawia Bóg, zaś jeśli wzbraniamy się przed otwarciem naszego wnętrza oraz przed spojrzeniem w owe głębiny, to również wzbraniamy się przed konfrontacją z niewidzialnym Bogiem, który jest w nas obecny. Ta odmowa jest częściowym przyznaniem, iż nie chcemy, by Bóg był Bogiem, podobnie jak nie chcemy być naprawdę sobą.

Podobnie jak my, którzy mamy swoje zewnętrzne maski scalane w naszych słowach i czynach nie w pełni reprezentujących to, co w nas jest, tak samo niewierzący postępują z Bogiem, który stworzony jest ze słów, uczuć, budujących sloganów i w większym stopniu staje się On produktem religijnej i społecznej rutyny niż Bogiem wiary. Taki Bóg może stać się protezą prawdy o niewidzialnym Bogu wiary i chociaż ten uspokajający obraz może nam się wydawać realny, to jednak w istocie jest on rodzajem bożka. Głównym jego zadaniem jest chronienie nas przed głębokim spotkaniem z naszym prawdziwym wewnętrznym "ja" oraz z prawdziwym Bogiem. Cisza jest zatem ważna nawet w życiu wiary, a także w naszym najgłębszym spotkaniu z Bogiem. Nie możemy ciągle rozmawiać, modlić się głośno, rozumować, kadzić lub słuchać obecnej w tle pobożnej muzyki.

Wiele z naszego wewnętrznego, pełnego dobrej woli, religijnego dialogu jest w istocie zasłoną dymną i pozorem. Jest po prostu samopotwierdzeniem się, a w ostatecznym rozrachunku jest czymś niewiele lepszym od samousprawiedliwiania się. Zamiast rzeczywiście spotykać się z Bogiem w wierze, w której nasza wewnętrzna istota stoi przed Nim obnażona, odgrywamy wewnętrzny rytuał, który nie ma żadnego innego celu, niż odpychanie niepokoju.

Najczystsza wiara powinna być sprawdzona w ciszy, w której nasłuchujemy nieoczekiwanego, w której jesteśmy otwarci na to, czego jeszcze nie znamy, oraz w której powoli i stopniowo przygotowujemy się do dnia naszego wejścia na inny poziom życia z Bogiem. Prawdziwa nadzieja sprawdza się w ciszy, w której musimy czekać na Pana w posłuszeństwie niekwestionowanej wiary. Izajasz przypomina słowa Jahwe skierowane do Jego zbuntowanego ludu, który wciąż opuszcza Go po to, by wchodzić w bezwartościowe polityczne i militarne sojusze: W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła (por. Iz 30, 15). Wiara wymaga uciszenia wątpliwych układów i strategii. Wiara wymaga integracji w wewnętrznej ufności, która daje w efekcie scalenie, jedność, pokój, autentyczne poczucie bezpieczeństwa. Widzimy tu twórczą moc oraz płodność ciszy. Cisza nie tylko daje nam szansę zrozumienia siebie, dostrzeżenia prawdziwej i bardziej wyważonej perspektywy naszego życia w relacji do życia innych; cisza scala nas, jeśli jej na to pozwalamy. Cisza pozwala nam zebrać roztrwonione i rozproszone siły naszej zatomizowanej egzystencji. Pomaga nam skoncentrować się na celu, który nie tylko odpowiada głębokim pragnieniom naszej istoty, ale również Bożym zamiarom wobec nas.

Kiedy żyjemy powierzchownie

Jest to naprawdę bardzo ważny moment. Kiedy żyjemy powierzchownie, kiedy wciąż jesteśmy na zewnątrz siebie, nigdy naprawdę w sobie, zawsze podzieleni i rozrywani na różne strony przez plany i projekty, które stoją ze sobą w sprzeczności, wówczas odkrywamy, że czynimy wiele rzeczy, których w rzeczywistości czynić nie chcemy, że mówimy to, czego mówić nie chcemy, że pragniemy tego, czego w istocie nie potrzebujemy, że marnotrawimy naszą energię na rzeczy, co do których żywimy ukryte przeczucie, iż są bezwartościowe i bez znaczenia dla naszego życia. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, co nie nasyci? (Iz 55, 2).

Erich Fromm wskazuje, że wewnętrzne sprzeczności zakorzenione w alienacji i frustracji amerykańskiego życia są jednym ze źródeł przemocy tego społeczeństwa. Jesteśmy skłóceni ze sobą i szukamy wyzwolenia w fantazjach i dramatach przemocy. Są to po prostu wzmocnienia wewnętrznego hałasu i oporu, który wypełnia nas, gdy ignorujemy wymagania naszej wewnętrznej, prawdziwej istoty i Boga w nas ukrytego.

W wielu religiach zwraca się dużą uwagę na praktykę cichej medytacji. Jest to szczególnie prawdziwe w hinduizmie i buddyzmie, gdzie sztuka medytacji i zachowywanie wewnętrznej ciszy są istotą pobożności. Ale jest to również prawdziwe w odniesieniu do chrześcijaństwa. Monastycyzm katolicki zawsze podkreślał wagę cichej medytacji nad słowem Bożym. Kwakrowie zawsze przywiązywali wielką wagę do wspólnotowego wsłuchiwania się w poruszenia Ducha. Nawet Dietrich Bonhoffer, apostoł radykalnego i "świeckiego" chrześcijaństwa, podkreślał wagę ciszy. W listach więziennych pisał o niechęci, jaką odczuwał wobec plotkarskiego ekshibicjonizmu współwięźniów. "Tutaj wszyscy bez wyjątku zdają się plotkować o swoich prywatnych sprawach, bez względu na to, czy ktoś odczuje zainteresowanie, czy nie. Jedynie po to, by usłyszeć swój głos. Jest to niemal fizyczny popęd, ale jeśli zdołasz zdusić go przez kilka godzin, czujesz się zadowolony z tego, że się mu nie poddałeś". Dodawał, iż wprawia go w zakłopotanie sposób, w jaki ludzie "poniżają siebie" tylko po to, by usłyszeć swą mowę. A jednak nie ma w tym nic z głębszej formy wyrazu, która mogłaby zaistnieć, gdyby zwracali się ze swoimi obciążeniami do przyjaciela, któremu ufają, mówiąc o tym, co jest najbardziej intymne w ich życiu.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Nie bójmy się ciszy. Ona jest nam bardzo potrzebna
Komentarze (22)
E
ela
3 listopada 2014, 15:34
to ludzka rzecz, potrzebować ciszy, ona pozwala nam zastanowić się nad życiem, i daje wewnętrzny spokój, ja lubię posiedzieć w samotności, porozmawiać z Bogiem, wyciszyć się , tak jak czasem muszę sobie posłuchać ulubionej muzyki- która też jest mi potrzebna, jesli jej nie możecie znależć to róbcie wszystko aby dać sobie czas- ciszy...
I
Iwona
3 listopada 2014, 10:51
Uczę sie ciszy i przebywania ze sobą. Oto co mi pomogło. Byłam uzależniona od telewizora. 2 lata próbowalam nad tym zapanować. Bez skutku. Miałam taki sen, który mi pokazywał jak przez szklaną ścianę/witrynę do mojego domu dostają się obcy, nieproszeni ludzie, jak burzą moj spokój. W tym śnie nie byłam bierna, gdy ciągle napływali, zerwalam się i wyrzucałam ich z domu, mówiąc "sio, sio, wynocha, pracuje od 7:30 ". Wychodzili, choć z ociąganiem, niektórzy próbowali się gdzieś ukrywać, włazili innymi przeszkolnymi drzwiami, a ja ich wyganialam. Odczytałam to jako informacje, że jestem otwarta na to, co mi  szkodzi i jako zaproszenie do stawiania granic, aktywnej walki z uzależnieniem, zapowiedź zwycięstwa, bo jednak sie mnie bali i wychodzili. Kilka miesięcy po tym śnie i dalszych próbach w końcu zdecydowałam się na jedyny najprotszy ale radykalny krok - pozbyłam sie telwizora. I wcale mi go nie brakuje. I teraz uczę się ciszy, przebywania w ciszy ze sobą. To nie jest łatwe, ale przynosi wiele dobrego, przede wszystkim upragniony pokój wewnętrzny. Chwala Panu!
A
aaa
2 listopada 2014, 23:02
Uwielbiam ciszę 
A
Andrzej
2 listopada 2014, 21:02
Przypomina mi to spotkania kwakrów, o ktorych pisał Meszuge:   [url]http://autopamflet.blogspot.com/2012/05/025-jestem-kwakrem.html[/url]
A
Arabeska
9 lipca 2013, 21:24
cudowny tekst
H
HK
9 lipca 2013, 08:29
Już... niera, ale coraz częściej, potrafię  b y ć  w ciszy, w nasłuchiwaniu...
V
vewerka
8 lipca 2013, 10:59
a ja niestety nie mogę znaleźć ciszy we własnym mieszkaniu... wokół dochodzą wszelkie odgłosy... rozmów, samochodów które podjeżdżają ... Cisza jest w nas, a nie na zewnątrz. Można znaleźć się w leśnej głuszy i mimo niej mieć w głowie chaos... Owszem można można miećw głowie chaos kiedy jest się otoczonym ciszą ale na odwrót jest niestety dużo trudniej. Potrzeba choćby chwili ciszy, spokoju by wejść w siebie, w naszą wwnętrzną ciszę. Niestety wokól mnie są ludzie którzy nie znoszą ciszy, wciąż musi coś grać: telewizor, radio, komputer byle tylko nie było cicho. Nawet w kościele na adoracji półgłosem odmawiają różaniec. Przykre jest to, że nie tylko sobie nie pozwalają na głębszą refleksję, ale przeszkadzają też innym którzy takiej ciszy potrzebują i chcą. Dla mnie ratnkiem jest spacer po lesie...
I
Iwona
8 lipca 2013, 10:01
Lubię ciszę. Jednak np. w domu (dla odróżnienia od przebywania w Domu Rekolekcyjnym) jak tylko nasąąpi cisza odczuwam jakby presję, żeby coś włączyć, coś czytać, czymś się zająć. I wcale nie jest łatwo zrezygnować z podjęcia jakiejś aktywności. Często też pojawiają się wtedy takie myśli jak wyrzuty o nic nie robieniu, marnowaniu czasu itp. Jednak kiedy zdołam odsunąć tych 'nieproszonych gości" i cisza zwycięży, to zwykle jest to bardzo odnawiające, oczyszczające, rożświetlające i uspokajające przeżycie. W szczególności jeśli przyjmuje swoją małość a rozraduje się wielkością Boga.
MB
Mateusz Bendek
7 lipca 2013, 17:13
Lubię przebywać samotnie w ciszy. Nie boję się ciszy. Tak już mam. Ale owszem, coś jest na rzeczy.
E
ech:)
6 lipca 2013, 22:23
@Tomek To jest zycie. Raz chcesz sie bawić, klaskać, śmiać. Biegniesz do przyjaciół znajomych, bliskich. Idziecie, biegniecie razam trzymając sie za rece. czujecie siłę, czujecie wspólnotę. Jesteście grupą, jednością, siłą. Innym razem potrzebujesz ciszy. Wyruszasz w wedrówkę z dala od ludzi. Potzrbujesz ich braku. Siadasz na ławce, kamieniu czy pniaku i rozkoszujesz sie bytem. Zamyślasz sie. Czujes więź z wszechświatem. Nie potrzebujesz w tej chwili nikogo, prócz samotności. Twoje tpwarzystwo wystarcza ci.  Ale później znów czujesz potrzebę bycia w grupie, potrzebujesz ludzi więc wychodzisz z domu... Chrześcijanin to takrze ktoś taki. Raz potrzebuje ciszy, raz szalonej zabawy. Raz modlitwy w samotności, raz rozśpiewanej pielgrzymki by doznać ogromnej radości.
A
A
6 lipca 2013, 20:42
@ Tomek spróbuj, Tomaszu, a nie bądź niedowiarkiem... Po tygodniu zobaczysz, że sprzeczności między ciszą, a byciem z ludźmi nie ma, boć przecie jest czas siania i czas zbiorów! "A za chwilę się pojawi artykuł o tym, że chrześcijanin nie powinien unikać innych, powinien się garnąć do ludzi, bo "jeden chrześcijanin to żaden chrześcijanin." Mam rację? Co Autor tekstu to inny pomysł na to, jak odczytywać chrześcijaństwo w kontekście potrzeby bycia samemu, bez innych ludzi dookoła. Raz czytam teksty o tym, że chrzescijanin "introwertyk" powinien się przemóc i zrobić krok w stronę bliźnich, szukać towarzystwa, śpiewać we wspólnocie jakiejś. Teraz czytam ku radości mojej samolubnej, że to nic strasznego chcieć być samemu i cieszyć się spokojem. To jak to jest? Macie tam jakieś jedno stanowisko na górze? ...
T
Tomek
6 lipca 2013, 19:33
A za chwilę się pojawi artykuł o tym, że chrześcijanin nie powinien unikać innych, powinien się garnąć do ludzi, bo "jeden chrześcijanin to żaden chrześcijanin." Mam rację? Co Autor tekstu to inny pomysł na to, jak odczytywać chrześcijaństwo w kontekście potrzeby bycia samemu, bez innych ludzi dookoła. Raz czytam teksty o tym, że chrzescijanin "introwertyk" powinien się przemóc i zrobić krok w stronę bliźnich, szukać towarzystwa, śpiewać we wspólnocie jakiejś. Teraz czytam ku radości mojej samolubnej, że to nic strasznego chcieć być samemu i cieszyć się spokojem. To jak to jest? Macie tam jakieś jedno stanowisko na górze?
M
mendoza2
6 lipca 2013, 19:33
Nie rozmawiają, nie modlą się głośno, nie czytają książek ani gazet, nic nie piszą, nie zajmują się niczym. Po prostu "wchodzą w siebie". Nie po to, by analizować, testować, organizować, planować, lecz po to, by po prostu być. Chcą "pozbierać się" w ciszy. Nie rozmawiają, nie modlą się głośno, nie czytają książek ani gazet, nic nie piszą, nie zajmują się niczym. Po prostu "wchodzą w siebie". Nie po to, by analizować, testować, organizować, planować, lecz po to, by po prostu być. Chcą "pozbierać się" w ciszy. Nie rozmawiają, nie modlą się głośno, nie czytają książek ani gazet, nic nie piszą, nie zajmują się niczym. Po prostu "wchodzą w siebie". Nie po to, by analizować, testować, organizować, planować, lecz po to, by po prostu być. Chcą "pozbierać się" w ciszy. Nie rozmawiają, nie modlą się głośno, nie czytają książek ani gazet, nic nie piszą, nie zajmują się niczym. Po prostu "wchodzą w siebie". Nie po to, by analizować, testować, organizować, planować, lecz po to, by po prostu być. Chcą "pozbierać się" w ciszy.  kiedyś dane mi było to co dziś przywołuję z tęsknotą doświadczenie Ćwiczeń Duchowych 4 tygodni...są takie miejsca tacy ludzie i takie UKOJenie
E
ech:)
6 lipca 2013, 18:21
Uwielbiam ciszę. Absolutną. W pustym, starym kościele. Gdzie nikt nie przeszkadza, nie wierci się, nie kaszle, nie modli głośno. Lubię wchodzić do kościołów gdy są puste. Gdy każdy krok, każde szuranie odbija się echem i zmusza do absolutnej ciszy. Lubię zatonąć, zatracić się w ciszy. Powoli tracić kontakt z rzeczywistością. Jak dużo wtedy można usłyszeć. Powoli moje myśli przestają prowadzić monolog. Żalić się, skarżyć, często dziękować. Moje wnętrze zasypia, milczy i wtedy słyszę.... Wychodzę i ...jestem lżejsza od powietrza, pachnącego fiołkiem i konwalią. Miętą i bazylią. Znów czuje tętniący ruch zgiełk, ale to już inna rzeczywistość.
Anna
Anna
4 maja 2011, 11:23
Cisza...potrafię milczeć, nawet lubię. To jest chyba moja miara zżycia z danym człowiekiem, czy potrafię z nim/nią pomilczeć ...miłego dnia
E
Ela
28 kwietnia 2011, 17:45
 Lubię ciszę :)
D
dora
30 marca 2010, 12:09
Przez przypadak trafilam na portal , który z każdym dniem "wciąga mnie coraz bardziej" Poruszane aspekty życia, które od dawna mnie zastanawiają, sklaniają do jeszcze większej refleksji nad sobą   i  perspektywy do oczaczającej mnie rzeczywistości.
D
d.
14 marca 2010, 09:31
KOCHAM ciszę :))
J
Ja
13 marca 2010, 11:40
Dla chcących posłuchać Mertona: http://chomikuj.pl/rafal252
Olinka
Olinka
12 marca 2010, 23:01
a ja niestety nie mogę znaleźć ciszy we własnym mieszkaniu... wokół dochodzą wszelkie odgłosy... rozmów, samochodów które podjeżdżają ... Cisza jest w nas, a nie na zewnątrz. Można znaleźć się w leśnej głuszy i mimo niej mieć w głowie chaos...
C
cisza...
12 marca 2010, 22:01
 a ja niestety nie mogę znaleźć ciszy we własnym mieszkaniu... wokół dochodzą wszelkie odgłosy... rozmów, samochodów które podjeżdżają pod samiutkie okna, remontu u sąsiadów (prawie non stop od paru lat), jakieś odgłosy rzucania ciężarów, które w moim mieszkaniu " podnoszą" podłogę... i  granie w kaloryferach które przenika moj mózg ... i znikąd pomocy ....Całly ten zgielk jest moim osobistym" Waterloo... niestety jak dotąd ...! CZAS na zmiany! ILe wytrzymać samotny człowiek?
SC
stały czytelnik
10 marca 2010, 20:49
Artykuł mądry i pouczający. Dzięki takim tekstom chce się spędzać czas na czytaniu Deona. Niestety obok tekstu migotała i rozpraszała mnie reklama jakiegoś elektronicznego translatora. Na pewno ta animacja nie pasowała to tekstu o ciszy. Pojawia się smutne pytanie - czy kolorowa, krzykliwa reklama musi wedrzeć się wszędzie, nawet do katolickiego portalu, w którym wierzący szukają wskazówek i wyciszenia od hałasu współczesnego świata? Administratorzy, jeżeli już nie można uniknąć reklam, niech będą one przynajmniej nieruchome!

Skomentuj artykuł

Nie bójmy się ciszy. Ona jest nam bardzo potrzebna
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.