Coraz więcej osób wybiera indywidualne formy życia konsekrowanego

Coraz więcej osób wybiera indywidualne formy życia konsekrowanego
fot. NeONBRAND / Unsplash
KAI / pk

W Polsce żyje dziś nieco ponad 700 osób, które przyjęły indywidualną konsekrację. To wciąż bez porównania mniej niż liczba konsekrowanych we wspólnotach. Warto jednak zauważyć, że przy widocznym w ostatnich latach w Polsce ogólnym spadku liczby powołań do życia konsekrowanego, w przypadku indywidualnych form zaobserwować można tendencję przeciwną - dynamiczny wzrost. W ciągu ostatnich dwóch lat jest to wzrost o niemal 30 proc. 2 lutego obchodzony będzie Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 r.

Dziewice konsekrowane, pustelnicy i wdowy - formy te, istniejące w starożytności, z czasem zanikły. Od czasów Soboru Watykańskiego II zaczynają się jednak odradzać i cieszyć się rosnącą popularnością, również w Polsce. Są to osoby działające bez struktur, bezpośrednio podlegające biskupowi diecezjalnemu, który odpowiedzialny jest za ich formację i funkcjonowanie.

DEON.PL POLECAW ostatnich latach obserwujemy wręcz spektakularny wzrost powołań indywidualnych form życia konsekrowanego. Według danych z 19 listopada 2020 w Polsce żyją obecnie 332 dziewice konsekrowane (dla porównania, w grudniu 2018 r. było ich 250), 361 wdów konsekrowanych, w tym 3 wdowców (w grudniu 2018 r. było to mniej niż 300 osób), 1 pustelnik i 8 pustelnic (w grudniu 2018 r. był to tylko 1 pustelnik). W samym 2020 r. (do listopada) życie konsekrowane podjęło 12 dziewic , 9 wdów i 1 pustelnica.

Obecnie osoby, które przyjęły indywidualną konsekrację żyją już we wszystkich diecezjach na terenie kraju. Najwięcej w archidiecezji łódzkiej ( 85 osób, w tym 17 dziewic, 67 wdów i 1 pustelnica) i krakowskiej (73 osoby - 52 dziewice i 21 wdów). Wiele takich osób żyje też w diecezji szczecińsko - kamieńskiej ( 49), archidiecezji warszawskiej (34), i przemyskiej ( 32).

Dla uzupełnienia tych danych warto dodać, że do listopada 2020 r. zmarło w Polsce 11 dziewic konsekrowanych, 66 wdów i jeden pustelnik. Ze stanu odeszło dotychczas 8 dziewic i 3 wdowy.

Źródło: KAI / pk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Franz Jalics SJ

To właśnie uważność ostatecznie prowadzi do Boga. Kontemplacja jest oglądaniem. W życiu wiecznym nie będziemy o Bogu rozmyślać, ale Go oglądać. Nie będziemy także zajmować się Bogiem w zewnętrznej aktywności, tylko oglądać Go i miłować....

Skomentuj artykuł

Coraz więcej osób wybiera indywidualne formy życia konsekrowanego
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.