"Konsekrowani dzielą się Bożym miłosierdziem"

"Konsekrowani dzielą się Bożym miłosierdziem"
(fot. shutterstock.com)
4 lata temu
PAP / pk

Osoby konsekrowane odgrywają ważną rolę w głoszeniu orędzia o Bożym Miłosierdziu; przez czystość, ubóstwo, poświęcenie doświadczają miłosierdzia i dzielą się nim z innymi - podkreślają biskupi w liście z okazji Dnia Życia Konsekrowanego.

Dzień ten obchodzony jest w Kościele katolickim 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego. Został ustanowiony w 1997 roku przez papieża Jana Pawła II.

Hierarchowie podkreślają w liście, że Dzień Życia Konsekrowanego ma w tym roku szczególny charakter, bo kończy ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego.

"Osoby konsekrowane są obecne w newralgicznych punktach świata, próbując odpowiadać słowem i czynami miłosierdzia na przemoc i niesprawiedliwość oraz duchową pustkę, w która wchodzi grzech. Są posłane do służby, ale potrzebują naszego wsparcia" - napisali biskupi.

W liście przypominają postać siostry Faustyny Kowalskiej - prostą, pokorną zakonnicę, której Jezus przekazywał orędzie o miłosierdziu. Wskazują, że święta będzie patronka Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. "Modlimy się i mamy nadzieję, że właśnie podczas Światowych Dni Młodzieży Bóg wzbudzi w wielu młodych powołanie do życia konsekrowanego w służbie Bożemu Miłosierdziu" - czytamy.

Druga postacią przypomnianą w liście jest św. Maksymilian Kolbe - w tym roku przypada 75 rocznica jego męczeńskiej śmierci w Auschwitz. "Ojciec Kolbe dał świadectwo, że nawet w świecie - zdawałoby się - bez miłosierdzia, ostatecznie zwyciężają miłość i miłosierdzie. Takie właśnie świadectwo jest istotą życia konsekrowanego" - uważa episkopat.

W Polsce jest 103 zakonów żeńskich czynnych, w których pracuje ok . 19 tys. sióstr w 2233 domach zakonnych obecnych we wszystkich polskich diecezjach. Ponadto 2038 sióstr pracuje poza granicami kraju, w tym 366 na Wschodzie i 570 - w krajach misyjnych. Katechezą zajmuje się ponad 2,1 tys. zakonnic, ok. 2664 zajmuje się nauczaniem i wychowaniem (70 z nich na uczelniach wyższych). W duszpasterstwie zdrowia służy ok. 1312 sióstr, w tym jest 37 lekarek, 223 pielęgniarki w szpitalach, 830 w innych zakładach leczniczych. Zakonnice prowadzą przedszkola i szkoły (nieco ponad 450 miejsc), bursy i internaty (65), domy dziecka (55), świetlice (90); okna życia (21). Pracują też w ok. 50 miejsc, w którym pomaga się bezdomnym i innym potrzebującym.

Oprócz zakonów czynnych w Polsce jest 13 żeńskich zakonów kontemplacyjnych, w których przebywa ok. 1300 mniszek. Najwięcej domów zakonnych mają karmelitanki (28) i jest ich najwięcej - ponad 420. Z danych Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce wynika, że ogólna liczba sióstr maleje; jednak co roku więcej dziewcząt zgłasza się do zakonu - w 2012 roku były w nich 24 postulantki, a w 2015 roku - 34. Średnia statystyczna wieku mniszki w Polsce wynosi 54 lata.

Zakonów męskich czynnych jest w naszym kraju 61 i tylko jeden kontemplacyjny - zakon kamedułów, który ma dwa klasztory: w Krakowie (Erem Srebrnej Góry) i w Bieniszewie (Erem Pięciu Braci Męczenników); w sumie przebywa w nich kilkunastu kamedułów.

W zakonach męskich jest ok. 12 tys. osób; głównie zajmują się "posługą Słowa" czyli głoszeniem rekolekcji, misji, prowadzeniem domów rekolekcyjnych - dotyczy to ponad 9 tys. zakonników. 249 to kapelani szpitalni lub sanatoryjni, 44 - więzienni. 97 osób pracuje w duszpasterstwach specjalnych - dla niewidomych, głuchoniemych czy niepełnosprawnych umysłowo. Wiele zakonów prowadzi własne działania charytatywne - szpitale, hospicja, apteki, domy opieki, ośrodki wychowawcze, świetlice dla dzieci itp. Oprócz tego jest 15 przedszkoli prowadzonych przez zakonników, 25 szkół podstawowych, 55 gimnazjów, 42 licea.

Oprócz tego istnieje 30 instytutów świeckich, których członkami jest ok. 1200 osób. Ponadto w Polsce są 193 dziewice konsekrowane, 239 wdów konsekrowanych, 1 wdowiec konsekrowany i 5 pustelników. Świeccy konsekrowani żyją tak, jak osoby zakonne, zgodnie z trzema ślubami: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, ale nie żyją w domach zakonnych, tylko w swoim środowisku, uczą się, pracują.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Konsekrowani dzielą się Bożym miłosierdziem"
Komentarze (0)

Skomentuj artykuł

"Konsekrowani dzielą się Bożym miłosierdziem"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.