Kościoły reformowane przystąpią do deklaracji o usprawiedliwieniu

Kościoły reformowane przystąpią do deklaracji o usprawiedliwieniu
(fot. shutterstock.com)
4 lata temu
KAI/ ed

Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych zdecydowała się przyłączyć do porozumienia w sprawie doktryny o usprawiedliwieniu, jakie osiągnęli już katolicy, luteranie i metodyści.

5 lipca w Wittenberdze, gdzie 500 lat temu Luter zainicjował reformację, zostanie podpisana deklaracja potwierdzająca ten konsensus co do podstawowych prawd doktryny o zbawieniu, które grzesznik otrzymuje dzięki łasce Bożej przez wiarę.

Zgodnie z tekstem tego dokumentu Kościoły reformowane uznają, że wspomniane uzgodnienie zgodne jest z wyznawaną przez nie doktryną. Spory o kwestię usprawiedliwienia stały się jedną z główną przyczyn podziału zachodniego chrześcijaństwa w XVI w.

Wydarzenie stanowiące kolejny krok w budowaniu ekumenicznej jedności między różnymi wyznaniami odbędzie się w obecności przedstawicieli luterańskich i metodystycznych, a stronę katolicką oficjalnie reprezentować będzie m.in. sekretarz Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, bp Brian Farell.

Dykasteria ta opublikowała w związku z tym specjalną notę, w której wyraża radość z dalszego zbliżania się do siebie wyznawców Chrystusa.

"Kościoły reformowane wnoszą do porozumienia w kwestii tej fundamentalnej doktryny szczególną troskę o relację między usprawiedliwieniem a zaangażowaniem na rzecz sprawiedliwości w świecie" - czytamy w watykańskim komunikacie. Dodano w nim następnie, iż dzięki temu dialog ekumeniczny jest nie tylko akademicką pracą teologów, ale uzyskuje "pozytywny i praktyczny wpływ na to, jak chrześcijanie różnych wyznań żyją i pracują solidarnie razem, dając wspólne świadectwo Ewangelii w społeczeństwie".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Kościoły reformowane przystąpią do deklaracji o usprawiedliwieniu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.