Muzyka, uwielbienie i kierowanie ludzi do Boga. Kim są "Mocni w Duchu"?

Muzyka, uwielbienie i kierowanie ludzi do Boga. Kim są "Mocni w Duchu"?
fot. Mocni w Duchu / YouTube
KAI / Mocni w Duchu / pk

"Mocni w Duchu" to jedna z najprężniej działających i najszybciej rozwijających się wspólnot w Polsce. Swoją działalnością ewangelizacyjną - w łódzkiej parafii oraz w przestrzeni sieci - od lat przybliża ludzi do Boga. Wspólnota "Mocnych w Duchu" została laureatem nagrody Totus Tuus medialny im. Bp. Jana Chrapka. Nagrody Totus Tuus są przyznawane corocznie przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia z okazji Dnia Papieskiego.

Wspólnota "Mocni w Duchu" to największa wspólnota ewangelizacyjna w archidiecezji łódzkiej i jedna z największych w Polsce. W regularnych spotkaniach w sali uczestniczy ok. trzysta osób. Natomiast grupę tworzy 500 osób, z czego 240 osób zaangażowanych jest w 30 różnych posługach (ewangelizacyjnych i modlitewnych).

DEON.PL POLECA
Wspólnota realizuje swoje zadania w ramach ewangelizacyjno-formacyjnego Centrum "Mocni w Duchu". Dzieła prowadzone przez "Mocnych w Duchu" wzajemnie się przenikają i uzupełniają, tworząc całość zarówno formacyjną, jak i ewangelizacyjną. Trzon każdego dzieła tworzą pracownicy "Mocnych w Duchu", którzy odpowiadają za poszczególne dzieła, a jednocześnie koordynują pracę wolontariuszy. W centrum pracuje obecnie dwudziestu pracowników. Duchowość, którą propaguje Wspólnota we wszystkich dziełach jest połączeniem modlitwy charyzmatycznej z duchowością ignacjańską.

Przede wszystkim ewangelizacja

Wspólnota powstała w 1987 r. z inicjatywy o. Józefa Kozłowskiego SJ (1951-2003), wieloletniego duszpasterza akademickiego, katechety i opiekuna grup Odnowy w Duchu Świętym. Jezuita założył łódzkie Centrum w odpowiedzi na potrzeby wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w całym kraju. Do dziś jest ciepło wspominany.

- Człowiek, który nie posiadał kompletnie słuchu muzycznego. Ale miał słuch wewnętrzny, to Duch Święty zachęcał go, aby utworzył zespół, razem z którym będzie ewangelizował. O. Józef widział wielkie znaczenie muzyki i śpiewu w dziele ewangelizacji - tak do dziś mówią o jezuickim duszpasterzu członkowie wspólnoty.

Ojciec Kozłowski odszedł w opinii świętości i tak został przez wielu z nas zapamiętany - jako święty człowiek - mówią dziś ewangelizatorzy. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia jego procesu beatyfikacyjnego. - To on zawierzył całe Centrum oraz wszystkie osoby, które kiedykolwiek to miejsce odwiedzą, Jezusowi i Maryi. Jego modlitwa jest też naszą modlitwą: "Panie spraw, aby z tych, których mi dałeś, nikt nie zginął - podkreślają.

Przez wiele lat założone przez o. Kozłowskiego Centrum nosiło nazwę Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, ale w 2017 r. zmieniło nazwę na "Mocni w Duchu" dlatego, że większość działań ewangelizacyjnych w Polsce i na świecie kojarzonych było z nazwą wspólnoty i zespołu muzycznego "Mocni w Duchu". Również ilość i wielkość dzieł, które Centrum prowadzi, przemawiało za zmianą nazwy. Formalnie dzieło jest zarejestrowane jako jednostka lokalna parafii oo. jezuitów w Łodzi.

Przyprowadzanie ludzi do Boga i Kościoła

Centrum "Mocni w Duchu" zajmuje się ewangelizacją w bardzo różnych formach oraz formacją osobistą i wspólnotową. - Naszym głównym zadaniem jest przyprowadzanie ludzi do Boga i do Kościoła - tłumaczą wprost jego członkowie. W Centrum pracuje ponad 20 osób, z których każda należy do wspólnoty "Mocni w Duchu", żyje blisko Boga, nieustannie się formując, głównie poprzez uczestnictwo w rekolekcjach ignacjańskich, stałą spowiedź i kierownictwo duchowe.

Członkowie wspólnoty "Mocni w Duchu" przyznają, że ewangelizacja poprzez środki społecznego przekazu jest dla nich bardzo ważna. Wiąże się to z "rozpoznawaniem znaków czasu" i włączaniem w uczestnictwo w modlitwie ludzi z małych miejscowości.

Spotkania modlitewne "Mocnych w Duchu" są transmitowane online, zwłaszcza w czasie pandemii, m.in. na Facebooku i kanale Youtube. - Podczas transmisji modli się regularnie drugie tyle osób, co jest na sali. Ich też uważamy za członków wspólnoty, choć nie są w nią bezpośrednio zaangażowani - zapewniają członkowie łódzkiej wspólnoty.

Obecnie w Centrum działa kilka wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, zespół muzyczny, poradnia psychologiczna, Dom Miłosierdzia i wiele innych dzieł.

Jednym z nich jest wydawnictwo połączone ze sklepem internetowym, za pośrednictwem którego Mocni w Duchu realizują prosty cel: "Wydajemy książki o Bogu. Szukamy Go i chcemy z Wami dzielić tę drogę" - deklarują. Znaczna część oferty wydawniczej to książki (tradycyjne i w formie ebooków epub i mobi) poświęcone rodzinie, małżeństwu i rodzicielstwu, a także odkrywaniu swojego powołania i rozwijania osobistego potencjału. Są także publikacje przeznaczone dla najmłodszych, materiały szkolne i gadżety z duchowym akcentem. Mocni w Duchu są także wydawcą dwumiesięcznika "Szum z Nieba". Częścią oferty wydawnictwa są płyty muzyczne zespołu Mocni w Duchu, a ponadto konferencje charyzmatycznych mówców i audiobooki.

Nie byłoby dziś skutecznej ewangelizacji, gdyby nie skuteczne wykorzystanie współczesnych mediów, zwłaszcza tych społecznościowych. Mocni w Duchu prowadzą swoją autorską telewizję internetową, na którą składają się trzy kanały na YouTube. "Mocni w Duchu" ma 233 tys. subskrypcji, "Mocni w Duchu Live" - 128 tys., a "Mocni w Duchu Dzieciom" - 22 tys. subskrypcji. Codziennie - deklarują twórcy - można w nich obejrzeć co najmniej osiem nowych publikacji.

Ten, kto zapisze się do śledzenia kanału, znajdzie w nim nie tylko piękne utwory Mocnych w Duchu, ale też wyjątkowe kazania, ciekawe konferencje oraz odpowiedzi na trudne i niewygodne pytania. Głównymi mówcami na kanale są o. Remigiusz Recław SJ, Inga Pozorska, abp Grzegorz Ryś, o. Jacek Olczyk SJ i wielu innych wspaniałych ludzi, mocno kochających Jezusa.

Siedzibą medium ewangelizacyjnego jest parafia ojców jezuitów - Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi. Produkcja materiałów na kanale jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Uwielbieniowa Łódź Ratunkowa

Kapłani współtworzący wspólnotę odprawiają dwa razy w miesiącu Msze święte o uzdrowienie, które każdorazowo gromadzą kilka tysięcy osób. Raz w miesiącu odbywa się też duża akcja ewangelizacyjna skierowana do młodzieży od 13. roku życia - Uwielbieniowa Łódź Ratunkowa.

Jest to specjalny wieczór, gdy młodzi mogą mocno uwielbiać Boga. Spotkania odbywają się o godz. 19.00 w kościele jezuitów w Łodzi (ul. Sienkiewicza 60). Jest to wydarzenie wysokonakładowe - od profesjonalnego nagłośnienia po światła koncertowe w kościele. Muzycznie nad wydarzeniem czuwa zespół "Mocni w Duchu". Spotkanie animuje grupa młodzieżowa "Młodość - lubię to".

UŁR chce proponować młodym w Kościele coś na tyle atrakcyjnego, aby mogli zaprosić kolegów i nie wstydzili się braku profesjonalizmu. Zadaniem Uwielbieniowej Łodzi Ratunkowej jest wzmocnić działania na rzecz młodych, które prowadzone są regularnie podczas katechezy i pracy w parafiach. Często brakuje środków materialnych, aby zrobić coś profesjonalnie. Ten brak ma być wypełniany istnieniem Uwielbieniowej Łodzi Ratunkowej.

Inicjatywa skupia się na kontakcie z młodzieżą ze szkół ponadpodstawowych, ale zaprasza do uczestnictwa także studentów. Do kościoła mogą wejść tylko ludzie młodzi. Dla katechetów, rodziców i opiekunów przewidziane są miejsca na chórze. Wydarzenie jest transmitowane na YouTube w jakości full HD.

Członkowie wspólnoty od lat ewangelizują m.in. poprzez muzykę i taniec. Zespół "Mocni w Duchu" jest wręcz zawodową drużyną ewangelizacyjną. Prowadzi rekolekcje, koncerty, duże wydarzenia halowe i plenerowe, warsztaty muzyczne i taneczne, rekolekcje ignacjańskie oraz nagrywa płyty i głosi konferencje. Zespół liczy obecnie około 40 osób.

Kierownikiem zespołu jest Inga Pozorska, która pełni tę funkcję od 1996 r. Każdy w zespole należy wspólnoty "Mocni w Duchu", w której się formuje i wzrasta duchowo.

Modlitwa przez śpiew, taniec i muzykę

Od początku zespół "Mocni w Duchu" ściśle współpracuje z Towarszystwem Jezusowym. Od śmierci o. Józefa duchowym opiekunem i administratorem zespołu jest zawsze jezuita. W ostatnich latach ważną rolę jako duszpasterze odegrali o. Remigiusz Recław SJ i o. Paweł Sawiak SJ. Obecnie duszpasterzem zespołu jest o. Jacek Olczyk SJ - który, co ciekawe, przed wstąpieniem do Towarzystwa Jezusowego posługiwał również w grupie jako wokalista.

Zespół powstał w 1987 r. Grupa, która w tamtym czasie składała się z każdego, kto chciał śpiewać, uczestniczyła w przeglądzie piosenki religijnej w Łodzi. Podczas występu jedna z członkiń zespołu podeszła z mikrofonem do komisji i zapytała - "Czy ty kochasz Jezusa?" Wszyscy orzekli, że nie był to występ, który można oceniać, ponieważ miał charakter bardzo ewangelizacyjny. Zespół otrzymał nagrodę, której do tej pory nie było na festiwalu - "za wybitnie modlitewny charakter śpiewu". Po tym wydarzeniu o. Józef Kozłowski SJ wyszedłszy z kościoła, miał usłyszeć w sercu nazwę "Mocni w Duchu". - Posłuszny tym słowom, powiedział wtedy do nas - będziemy "Mocni w Duchu" - o tyle mocni, o ile słabi, pokładający nadzieję w Panu - wspominają członkowie zespołu.

Bardzo ważnym wydarzeniem w historii grupy był rok 1996. Wówczas zagrali na lotnisku w Łodzi dla ponad 200 tys. osób. - Po tym wydarzeniu zaczęliśmy komponować własne utwory. Zaowocowało to nagraniem w 1998 r. pierwszego autorskiego albumu "Duch i oblubienica mówią - Przyjdź". Od tamtego czasu regularnie nagrywamy nowe albumy muzyczne - mówią. Do tej pory sprzedali ponad 150 tys. albumów ze swoimi pieśniami.

W zespole jest kilkanaście małżeństw, gdzie oboje małżonkowie posługują. Oprócz tego są oczywiście małżeństwa, gdzie tylko jedno z małżonków jest zaangażowane muzycznie. Do tego kilkunastu singli i osoby konsekrowane. Średnia wieku w zespole wynosi 35 lat. Sześć osób w tej drużynie ewangelizacyjnej jest zatrudnionych na etacie w zespole. Pozostali są wolontariuszami, którzy pracują w swoich zawodach, a w zespole posługują w ramach możliwości czasowych, biorąc urlopy w pracy.

Oprócz koncertów dużą radością dla zespołu są warsztaty muzyczne dla niemal każdej grupy wiekowej - od dzieci, przez młodzież do osób dorosłych.

Pierwsze, jednodniowe, warsztaty realizowane były w sali teatralnej w 2001 r. Przełomem dla warsztatów muzycznych było ich przeniesienie w 2008 r. z salek przy kościele do wynajmowanej szkoły. Umożliwiło to przyjęcie znacznie większej liczby osób i zapewnienie wszystkim noclegu. Od tego czasu wszystkie trzydniowe warsztaty muzyczne grupa prowadzi w wynajmowanej szkole. Od 2015 r. podzielono warsztaty na grupy wiekowe - zimą dla młodzieży (gimnazjum i liceum), a na wiosnę dla dorosłych i młodzieży powyżej 16. roku życia. W 2011 r. odbyły się pierwsze jednodniowe warsztaty muzyczne dla dzieci. Od tego czasu odbywają się one dwa razy w roku, gromadząc nawet 500 najmłodszych.

Od 2006 r. "Mocni w Duchu" pomagają w prowadzeniu spotkań halowych w różnych miastach. Zaczęło się od Ostrołęki, potem było w Krosno, a od 2012 r. także ewangelizacyjne spotkania halowe w Tarnowie.

Warsztaty dla młodzieży w 2015 r. zaowocowały powstaniem grupy młodzieżowej, która przyjęła nazwę "Młodość - lubię to". Taki właśnie był temat warsztatów muzycznych. Kilka miesięcy potem powstała wspomniana wyżej Uwielbieniowa Łódź Ratunkowa.

Szkoła podstawowa i pedagogika ignacjańska

Ale to nie wszystko. Działający z muzycznej ewangelizacji jezuici są niejako pomostem prowadzącym do tradycyjnych form posługi tego zakonu wśród świeckich. Związany z zespołem "Mocni w Duchu" o. Remigiusz Recław jest na co dzień dyrektorem Szkoły Podstawowej im. św. Ignacego Loyoli w Łodzi. Jest to dwujęzyczna katolicka szkoła prywatna, której działalność jest oparta na modelu pedagogii ignacjańskiej. Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie "Mocni w Duchu" w Łodzi, prowadzące również dom dziecka przy ul. Kościuszki oraz świetlicę środowiskową "Anielisko" przy ul. Sienkiewicza.

Szkołę tworzy wyjątkowa kadra nauczycieli przyjaznych uczniom i podchodzących z pasją do ludzi oraz swojego zawodu. Ich misją - jak sami zapewniają - jest realizacja tradycji nauczania jezuickiego, u których postaw leżą uniwersalne wartości jak prawda, piękno i dobro. Św. Ignacy doceniał bowiem znaczenie pracy z młodymi ludźmi, aby szerzyć wśród nich katolickie wartości połączone z pragnieniem zdobywania wiedzy o świecie.

Nie jest zatem tajemnicą, że placówka, choć młoda, ale już cieszy się wielką popularnością. - Szkoła powstała w czasie epidemii - wydawałoby się, że w najgorszym momencie - a okazało się, że od nowego roku szkolnego podwoi liczbę uczniów - przyznał niedawno w wywiadzie dla KAI o. Tomasz Ortmann SJ, przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Polsce.

Łódzka szkoła wprost inspiruje się myślą św. Ignacego. "Jest rzeczą wielce niebezpieczną chcieć prowadzić wszystkich tą samą drogą do doskonałości". Jej misją jest realizacja jezuickiego modelu wychowania, czyli indywidualne podejście do ucznia i postrzeganie jego wyjątkowości jako daru, rzetelne nauczanie, starannie dobrane i różnorodne zajęcia pozalekcyjne oraz współpracę z innymi szkołami, szczególnie jezuickimi, w kraju i za granicą.

Rozeznawanie i duszpasterstwo najmłodszych

Członkowie wspólnoty podkreślają, że w ich zaangażowaniu i pracy ważne jest rozeznawanie, odkrywanie woli Bożej i odpowiadanie na potrzeby, które niesie ewangelizacja. "Mocni w Duchu" wciąż pracują nad nowymi seriami internetowymi, w tym projektami związanymi z jubileuszem św. Ignacego z Loyoli, założyciela jezuitów.

W czasie pandemii powstał również specjalny program skierowany do dzieci, który wciąż jest rozwijany. "Mocni w Duchu" nie ukrywają, że duszpasterstwo dzieci jest jednym z ich priorytetów. Obecnie w czasie niedzielnej Mszy świętej dla dzieci, a także specjalnych zajęciach dla najmłodszych, które można zobaczyć na kanale YouTube, bierze udział coraz większa liczba młodych widzów.

 

Źródło: KAI / Mocni w Duchu / pk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Merlin R. Carothers

Wydawniczy bestseller – w formie audiobooka!

Na rynku polskim pojawiło się wiele publikacji na temat wzrastania w Bogu, jednak niniejsza książka traktuje ten problem poważnie, a jednocześnie bardzo przystępnie. Pokazuje ona – w sposób dla...

Skomentuj artykuł

Muzyka, uwielbienie i kierowanie ludzi do Boga. Kim są "Mocni w Duchu"?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.