"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!"

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!"
(fot. jill, jellidonut... whatever / flickr.com / CC BY-SA 2.0)
KAI / pk

O nowym programie duszpasterskim dyskutowali biskupi podczas 366. zebrania plenarnego KEP w Warszawie. Ks. Szymon Stułkowski, sekretarz Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa podkreślił, że rok ten będzie poświęcony szczególnie nawróceniu w kontekście indywidualnym i społecznym.

Ks. Stułkowski w swym wystąpieniu przypomniał, że od pierwszej niedzieli Adwentu Kościół w Polsce rozpocznie drugi etap programu duszpasterskiego, którego myślą przewodnią są słowa: "Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie - przez wiarę i chrzest do świadectwa". Pierwszy rok, który kończymy, był skoncentrowany na pogłębieniu wiary w Jezusa Chrystusa, drugi, który rozpoczniemy będzie wezwaniem do nawrócenia. Stąd jego hasło brzmi: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!", a znakiem, który mu będzie towarzyszyć jest krzyż.

"Pragniemy podjąć temat nawrócenia w kontekście indywidualnym i społecznym" - wyjaśnił prelegent. - Odkrywać skutki grzechu i narzędzia łaski, które służą temu, by człowiek żył w wolności dzieci Bożych i chcemy pokazać wymiar społeczny grzechu, tzn. że każdy grzech dotyka nie tylko mnie samego jako grzesznika, ale osłabia całą wspólnotę, Kościół, jest też antyświadectwem wobec innych ludzi, którzy szukają Boga".

Ks. Stułkowski podkreślił, że w związku z tym, w nowym roku duszpasterskim położony zostanie mocny akcent na sakrament pokuty i pojednania, na spowiedź, aby była ona szansą głębszego "przeżywania tego sakramentu, także celebrowania tego sakramentu".

DEON.PL POLECA

Zdaniem ks. Stułkowskiego, chodzi też o większe "ubiblijnienie" sakramentu pokuty, do którego zapraszał papież Benedykt XVI w swej adhortacji o słowie Bożym. "Wiele mamy też do zrobienia w indywidualnych spotkaniach w konfesjonale, gdzie często brakuje dostatecznego miejsca by głosić Słowo Boże" - dodał prelegent.

Zachęcił też do celebrowania nabożeństw pokutnych z indywidualną spowiedzią, gdzie w grupie słuchając Słowa będziemy mogli przygotować się do sakramentu. A potem wspólnie dziękować Bogu za łaskę pojednania.

"Chcielibyśmy by rok ten był pracą nad dojrzałą wiarą - oświadczył. - Aby nie było to tylko skupienie się na grzechu i nawróceniu, ale byśmy lepiej zrozumieli, że jest to narzędzie, które ma nas prowadzić ku dojrzałej wierze. Także do owoców pojednania, jakim jest wewnętrzny pokój".

Prelegent poinformował, że w tegorocznemu programowi towarzyszą pewne dodatkowe. projekty duszpasterskie. Wyjaśnił, że będzie się proponować rodzicom, aby w domach błogosławili swoje dzieci. "Jest to gest prosty i znany, ale często zapomniany. Jest to też świadectwo zaufania Panu Bogu, powierzenia drugiego człowieka Bożej Opatrzności. Warto przypomnieć, ze dzieci tez mogą błogosławić swych rodziców" - wyjaśnił.

Przygotowana też została propozycja specjalnej "książeczki kolędowej", którą każdy kapłan będzie mógł zostawić wizytowanej rodzinie. Pomoże to we właściwym przeżyciu i zorganizowaniu odwiedzin duszpasterskich, w zgodzie z tym, że papież Franciszek zachęca do wyjścia na obrzeża Kościoła, ku poszukującym i zagubionym. "Koniecznie w tym celu należy wykorzystać to narzędzie, którym jest doroczna kolęda, czyli duszpasterskie odwiedziny" - podkreślił sekretarz komisji.

Wyjaśnił, że książeczka ta składa się z 30 ilustrowanych stron i zachęca do bardziej pogłębionego przezywania sakramentu pokuty i pojednania. Materiał został przygotowany w taki sposób, że można go dostosować do konkretnej diecezji, może ona dodać swoja okładkę czy własne życzenia dla rodzin. A podstawowy człon, dotyczący tematu: "Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię!", jest wspólny. Książeczka kosztuje zaledwie 90 groszy, może więc ją nabyć każda parafia w ilości dostosowanej do ilości odwiedzanych rodzin, po to by ksiądz udający się z wizytą duszpasterską mógł zostawić ją w każdym domu.

Ks. Stułkowski wyjaśnił, że aktualnie realizowany, czteroletni program duszpasterski został zaplanowany w "dynamice chrzcielnej", by - wiara w Jezusa Chrystusa, nawrócenie, chrzest i apostolstwo - mogły nas przygotować na 1050-rocznicę chrztu Polski.

Pierwszym celem duszpasterskim w tym okresie jest promowanie duchowości chrzcielnej. Mamy być uczniami i misjonarzami na mocy Chrztu Świętego. "Bo przecież - podkreślił prelegent - jak wyjaśnia papież Franciszek, chrzest wystarcza by dzielić się tym doświadczeniem Boga, które człowiek ma".

Dodał, że z kolei poprzez symbole chrzcielne takie jak świeca czy krzyż, będziemy wracać do tradycyjnych zwyczajów pobożności ludowej, którą warto jest na nowo odkrywać.

"W przygotowaniu do jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski chodzi więc o duszpasterskie pogłębienie wspólnoty naszego Kościoła, a nie tylko o wspominanie rocznic" - skonstatował.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.