Nocowanie z księdzem jako forma nagrody? Archidiecezja warszawska ukarała duchownego za sekciarską działalność

Nocowanie z księdzem jako forma nagrody? Archidiecezja warszawska ukarała duchownego za sekciarską działalność
Nocowanie z księdzem jako forma nagrody? Archidiecezja warszawska ukarała duchownego za sekciarską działalność. Fot. Depositphotos
KAI / pk

"Arcybiskup Metropolita Warszawski zakazał Księdzu Łukaszowi Kadzińskiemu z dniem dzisiejszym prowadzenia jakiejkolwiek działalności duszpasterskiej, katechetycznej, sprawowania świętej posługi, tj. sakramentu pokuty oraz publicznego sprawowania Najświętszej Eucharystii" - czytamy w komunikacie wydanym przez Archidiecezję Warszawską. Dokument dotyczy dochodzenia prowadzonego pod kątem znamion sekciarskiego charakteru wspólnot współprowadzonych przez ks. Kadzińskiego na terenie archidiecezji warszawskiej.

Publikujemy treść komunikatu:

Niniejszym informuję, że dochodzenie kanoniczne, mające na celu zbadanie zarzutów stawianych ks. Łukaszowi Kadzińskiemu, prezbiterowi archidiecezji warszawskiej dobiegło końca. W związku z powyższym, rozpoczęto procedurę skierowania zgromadzonej dokumentacji do kompetentnych Dykasterii Kurii Rzymskiej.

DEON.PL POLECA

Zważywszy na to, że ks. Łukasz Kadziński właściwie wzywany trzykrotnie po odbiór dekretu, nie stawił się, nie podając jednocześnie słusznej przyczyny, dekret należy uważać za doręczony w myśl kan. 56 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Dlatego też, mając na uwadze dobro wspólne informuję, że stosownie do wymogów określonych w kanonach: 392, 1339 oraz 1722 KPK oraz statutu 40 p. 1 i 6 IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, celem zapobieżenia dalszemu zgorszeniu i zagwarantowania właściwego przebiegu podejmowanych czynności prawnych, po wysłuchaniu rzecznika sprawiedliwości, Arcybiskup Metropolita Warszawski zakazał Księdzu Łukaszowi Kadzińskiemu z dniem dzisiejszym prowadzenia jakiejkolwiek działalności duszpasterskiej, katechetycznej, sprawowania świętej posługi, tj. sakramentu pokuty oraz publicznego sprawowania Najświętszej Eucharystii. Zostało mu również w tym dekrecie wskazane miejsce odosobnienia. Nie zastosowanie się do w/wym. środków zapobiegawczych może skutkować nałożeniem sankcji karnych.

Ks. kan. dr Michał Turkowski Zespół Biura Delegata Ochrony Dzieci i Młodzieży AW

Sekciarska działalność ks. Łukasza Kadzińskiego

Komunikat Kurii Metropolitalnej Warszawskiej odnosi się do sprawy, wobec której Archidiecezja Warszawska zareagowała w ubiegłym roku.

Ks. Łukasz Kadziński był jednym z oskarżonych o prowadzenie wspólnot podejrzewanych o działania charakterystyczne dla sekty oraz nieposłuszeństwo biskupowi miejsca, praktyki manipulacyjne, poniżanie wiernych, a nawet nocowanie z kapłanem traktowane jako nagroda dla członków wspólnoty.

W lipcu 2023 r. w Archidiecezji Warszawskiej rozpoczęło się dochodzenie wstępne dotyczące dwóch księży: Łukasza Kadzińskiego i Jacka Gomulskiego. Dochodzenie zostało podjęte w związku ze zgłoszeniami i zarzutami, jakie zostały skierowane do Kurii Metropolitalnej Warszawskiej dwa miesiące wcześniej i które dotyczyły grup organizujących się w formę życia wspólnotowego oraz roli księży z nimi utożsamianych.

W trakcie prowadzonych działań, zarówno do Delegata Arcybiskupa Warszawskiego, jak i do Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, które zajmuje się się badaniem różnych zrzeszeń pod kątem występowania w nich znamion sekt, zgłosiło się kilkadziesiąt osób, których świadectwa, skargi oraz zeznania rzucały wciąż nowe światło na przedmiot sprawy - poinformowała Kuria Metropolitalna Warszawska w komunikacie z 4 września ub. roku.

Kuria poinformowała też wówczas, że żadna ze wspomnianych grup, organizujących się w Teresinie i w Rokitnie nie jest wspólnotą kościelną, co oznacza, że nie jest stowarzyszeniem ani ruchem powoływanym formalnie w ramach struktur duszpasterskich Kościoła. Nie była też nigdy objęta duszpasterstwem Archidiecezji Warszawskiej, nie działa również pod jej auspicjami. Księża Łukasz Kadziński i Jacek Gomulski nigdy nie byli skierowani przez Ordynariuszy do pracy w tych grupach albo do towarzyszenia skupionym tam osobom. Ich obecność tam pozostawała jedynie ich własną inicjatywą, nawet wbrew sugestiom Ordynariuszy.

"Z punktu widzenia Kościoła jest to więc grupa osób, które jako pełnoletnie organizują swój sposób życia i działania. Mimo to Archidiecezja Warszawska podjęła działania wyjaśniające, ze względu na wymieniane w zgłoszeniach nazwiska księży. Ich rola i funkcjonowanie w tych grupach wymaga wyjaśnienia i reakcji władzy kościelnej" - czytamy w ubiegłorocznym komunikacie podpisanym przez ks. Michała Turkowskiego - delegata Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego i ks. Przemysława Śliwińskiego - rzecznika Archidiecezji Warszawskiej.

Źródło: KAI / pk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Krzysztof Grzywocz

Czy duchowość może szkodzić?
Gdzie zaczyna się opętanie, a gdzie choroba?
Czy myśli bluźniercze podsyłają nam demony?
Czym różni się zwykły smutek od depresji?

Ksiądz Krzysztof Grzywocz był niewątpliwie jednym z najbardziej...

Skomentuj artykuł

Nocowanie z księdzem jako forma nagrody? Archidiecezja warszawska ukarała duchownego za sekciarską działalność
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.