Zaproszenie na konferencję naukową Praca-Przedsiębiorczość-Społeczna Gospodarka Rynkowa

Zaproszenie na konferencję naukową Praca-Przedsiębiorczość-Społeczna Gospodarka Rynkowa
(fot. shutterstock.com)
Polonia Restituta / pk

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, przy współudziale Akademii Ignatianum w Krakowie realizuje projekt Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości. Niniejszy projekt składa się z 10 konferencji tematycznych poświęconych zagadnieniom społecznym w optyce katolickiej nauki społecznej.

Pierwsza z cyklu konferencji odbyła się dnia 12 marca 2018 roku w UKSW w Warszawie. Druga będzie miała miejsce 16 kwietnia 2018 roku w Łodzi w kampusie Politechniki Łódzkiej przy al. Politechniki 3a. Jej tytuł to: Praca-Przedsiębiorczość-Społeczna Gospodarka Rynkowa.

Zapisz się na konferencję>>

Organizatorzy tejże konferencji - Akademia Ignatianum w Krakowie oraz Politechnika Łódzka, mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w tym przedsięwzięciu.

Pragniemy wyrazić głębokie przekonanie, że aktualność tematu, który zostanie poddany debacie przez ekspertów z prezentowanej dziedziny, zachęci Państwa do udziału w konferencji Praca-Przedsiębiorczość-Społeczna Gospodarka Rynkowa.

Pobierz program konferencji>>

***

100-lecie odzyskanie niepodległości inspirując nas do rocznicowych obchodów zarazem skłania do refleksji nad najważniejszymi wartościami i zasadami kształtującymi polską państwowość, tożsamość i kulturę oraz do analiz żywotnie ważnych wymiarów życia społecznego, gospodarczego i politycznego odrodzonej Polski.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Radą do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski włącza się w obchody tego doniosłego wydarzenia realizując wspólnie projekt Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości.

Przedsięwzięcie to, w przekrojowy sposób poddaje naukowej refleksji kluczowe dla polskiego społeczeństwa zagadnienia w zakresie szeroko rozumianego życia publicznego, jego wartości i zasad. Do zagadnień tych należą: rodzina; praca, przedsiębiorczość i społeczna gospodarka rynkowa; ekologia, solidarność społeczna i zrównoważony rozwój; wolność, suwerenność i praworządność; obywatelskość i patriotyzm; godność i sprawiedliwość społeczna; kultura i tożsamość; relacje Państwo - Kościół; Europa i pojednanie oraz osoba ludzka i jej prawa.

Podejmowane w tym Projekcie tematy zostaną przedstawione zarówno historycznie, jak i z dzisiejszego punktu widzenia wraz z perspektywicznym spojrzeniem w przyszłość, biorąc pod uwagę optykę różne nauki społeczne ze szczególnym uwzględnieniem katolickiej nauki społecznej, której dorobek kształtował i nadal kształtuje myślenie oraz działanie wielu Polaków, i którego wkład w zachowanie oraz rozwój polskiej państwowości, tożsamości i kultury nie tylko w tym stuleciu dziejów naszego Narodu jest niezaprzeczalny.

Projekt Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości podejmując tego rodzaju pogłębiony namysł, wychodzi naprzeciw istniejącej znacząco ważnej potrzebie, która wyłania się z bieżącej obserwacji i analizy procesów społecznych w Polsce i w Europie oraz stanowi próbę praktycznego wykorzystania nauk społecznych w formułowaniu celów i kierunków działania państwa i społeczeństwa.

PRACA - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA

Zgodnie z Artykułem 20 Konstytucji RP z 1997 r.: "Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej". Tak rozumiane fundamenty ładu gospodarczego budowane zarówno na podstawach ekonomicznych jak i na gruncie społeczno-etycznym i społeczno-psychologicznym posiadają konstytutywnie ważne znaczenie dla rozwoju kraju, a ostatecznie, dla realizacji pożądanego przez nas wszystkich wzrostu naszego dobrobytu tak w jego wymiarze materialnym jak i duchowym.

Motorem w ten sposób artykułowanej społecznej gospodarki rynkowej jest wielorako konkretyzowana przedsiębiorczość, narzędziem - praca, zaś celem wspomniany dobrobyt stanowiący dobro istotnie ważne zarówno dla obywateli naszego Kraju, jak i dla wszystkich instytucji naszej wspólnoty państwowej.

Mając powyższe na uwadze, zagadnienia dotyczące pracy i jej słusznego wynagrodzenia, przedsiębiorczości i społecznej gospodarki rynkowej, a także dobrobytu, rozwoju i wolnego rynku, staną się inspiracją do interdyscyplinarnych rozważań teoretyków i praktyków na temat pożądanych kierunków rozwoju przedsiębiorczości Polek i Polaków oraz instytucji polskiego sektora gospodarczego. Zarazem staną się one również inspiracją do namysłu nad dobrem wspólnym i jakością życia polskiego społeczeństwa, rozważanymi w optyce zagadnień stanowiących przedmiot tej konferencji, a także nad nowoczesnymi postaciami patriotyzmu w ich przedsiębiorczych i ekonomicznych formach wyrazu.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Zaproszenie na konferencję naukową Praca-Przedsiębiorczość-Społeczna Gospodarka Rynkowa
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.