Polak nowym opatem prezesem benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania. To szczególna funkcja

Polak nowym opatem prezesem benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania. To szczególna funkcja
(fot. benedyktyni.net)
benedyktyni.net / pch

Podczas uroczystej Mszy świętej w Sacro Speco w Subiaco o. Maksymilian Nawara OSB, nowo wybrany opat prezes Kongregacji Zwiastowania, otrzymał błogosławieństwo opackie.

Uroczystość odbyła się w miejscu szczególnym dla wszystkich benedyktynów w Sacro Speco - Grocie św. Benedykta. To właśnie tam Ojciec Benedykt w surowej jaskini "zamieszkał ze sobą w obliczu Najwyższego", jak to podaje jego biograf św. Grzegorz I Wielki. Następnie w pobliżu Subiaco założył od podstaw swój pierwszy klasztor. Obecnie nad samą grotą wznosi XII-wieczny klasztor, który nosi wezwanie św. Benedykta.

Benedykcja opacka jest szczególnym sakramentale, które Kościół udziela nowo wybranemu opatowi prosząc o błogosławieństwo dla jego posługi na rzecz braci, którym odtąd będzie przewodził. Szafarzem błogosławieństwa był o. Bernard Lorent OSB, opat belgijskiego klasztoru w Maredsous.

Ryt błogosławieństwa składał się z odśpiewania Litania do Wszystkich Świętych, uroczystej modlitwy nad opatem, a następie z ceremonii przekazania Reguły, nałożenia pierścienia i infuły oraz wręczenia pastorału, który symbolizuje misję pasterską opata.

Polak nowym opatem prezesem benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania. To szczególna funkcja - zdjęcie w treści artykułu

(zdjęcie z benedykcji, fot. benedyktyni.net)

Nowy opat prezes otrzymał w darze krzyż pektoralny oraz pierścień od biskupa Mauro Meacci OSB, opata terytorialnego Subiaco.

Benedyktyńska Kongregacja Zwiastowania wchodząca w skład Konfederacji Benedyktyńskiej Zakonu św. Benedykta powstała w 1920 roku z inicjatywy trzech belgijskich opactw na czele z osobą bł. Kolumby Marmiona OSB, opata klasztoru w Maredsous. Skupia ona 27 klasztorów (w przeważającej części męskich) oraz 25 wspólnot afiliowanych ze wszystkich części świata, z wyjątkiem Australii i Oceanii. Wszystkie polskie męskie klasztory benedyktyńskie należą do Kongregacji Zwiastowania. Na czele kongregacji, która jest luźną federacją klasztorów, stoi opat prezes wybierany na ośmioletnią kadencję. Klasztory cieszą się wielką autonomią, a miejscowi przełożeni szerokimi uprawnieniami, a władza opata prezesa skupia się między innymi na odbywaniu wizytacji kanonicznych i ożywaniu ducha monastycznego.

o. Maksymilian Nawara OSB, imię chrzcielne Robert, urodził się 10 marca 1979 roku w Sosnowcu. Wychował się w rodzinnym Będzinie. Po maturze wstąpił do Klasztoru Benedyktynów w Lubiniu. Nowicjat rozpoczął w grudniu 1998 roku przybierając nowe imię Maksymilian. Pierwszą profesję monastyczną złożył dnia 11 lipca 2000 roku, a uroczyste śluby dnia 7 września 2003.

Polak nowym opatem prezesem benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania. To szczególna funkcja - zdjęcie w treści artykułu nr 1

(o. Maksymilian Nawara OSB, fot. benedyktyni.net)

W latach 2002-2008 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Poznaniu. Od 2004 roku uczestniczył w Kapitułach Generalnych Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania jako delegat wspólnoty. W 2006 roku przejął prowadzenie Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej przy Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu po o. Janie Berezie OSB. Od 2006 roku pełni funkcję sekretarza br. Izaaka Kapały, przeora konwentualnego Opactwa w Lubiniu.

Święcenia diakonatu przyjął w 2007 roku, a rok później dnia 18 maja święcenia prezbiteratu. Od 2008 roku pełni posługę magistra nowicjatu i postulatu. W dniu 30 października 2012 roku został mianowany podprzeorem Opactwa w Lubiniu. W 2012 roku podczas Kapituły Generalnej został mianowany czwartym asystentem o. Ansgara Schmidta OSB, Opata Prezesa Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania. W 2015 roku obronił pracę doktorską pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Bogdana Częsza na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu z dziedziny teologii patrystycznej pod tytułem "Teologiczna interpretacja raju w dz.iełach świętego Efrema Syryjczyka i jej aplikacja w liturgicznych hymnach Kościołów tradycji syryjskich w Indiach".

Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu duchowości. Przez około 10 lat był członkiem Grupy Christophoros, zrzeszającej wspólnoty życia różnych wyznań chrześcijańskich. Aktywnie zaangażowany w dialog międzyreligijny, zwłaszcza z buddyzmem zen tradycji Soto.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Polak nowym opatem prezesem benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania. To szczególna funkcja
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.