Prymas Polski: dialog jest częścią chrześcijańskiego powołania i posłania

Prymas Polski: dialog jest częścią chrześcijańskiego powołania i posłania
KAI / ms

O konieczności i znaczeniu dialogu jako środka realizowania misji Kościoła we współczesnym świecie mówił w Niepołomicach abp Wojciech Polak. „Nie chodzi o to, abyśmy dostosowywali się do mentalności świata, ale nie możemy też zamykać się we własnym środowisku. Dialog jest częścią chrześcijańskiego powołania i posłania” – tłumaczył Prymas Polski.

Metropolita gnieźnieński był jednym z prelegentów Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jan Paweł II. Kultura i wyczucie medialne”, zorganizowanej 18 października w Niepołomicach przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. W swoim wystąpieniu, w oparciu o myśli i nauczanie Karola Wojtyły, mówił o znaczeniu dialogu w misji Kościoła i konieczności podejmowania go ze współczesnym światem.

Dialog nie jest wyłącznie kwestią naszej dobrej woli, ale przede wszystkim znakiem poddania się temu, co jest w mocy Ducha. W tym sensie dialog jest częścią chrześcijańskiego powołania i posłania” – przypomniał Prymas dopowiadając, że punktem wyjścia i istotą jest tu nie nasze zewnętrze działanie, ale najpierw to, co dzieje się w nas samych, w naszych sercach.

„Każdy dialog z człowiekiem ma w istocie początek w dialogu z Bogiem. Ten z kolei, kto jest w dialogu z Bogiem, czuje się przynaglony do dialogu z człowiekiem” – wskazał Prymas.

Zadał też pytanie, czy jako ludzie Kościoła nie tkwimy zbyt mocno w zewnętrznych strukturach, przedkładając je nad osobiste świadectwo. Drugim pytaniem, jakie należy sobie postawić, zdaniem duchownego, jest pytanie o jakość tego świadectwa – na ile jest ono przekonujące i autentyczne?

„Dzisiejszy świat często posługuje się bardzo skrótowym i uproszczonym przekazem. Szuka szybkich i łatwych odpowiedzi. Nie chodzi o to, byśmy dostosowywali się do tej mentalności, jednocześnie też nie możemy zamykać się we własnym środowisku, bo przecież jesteśmy posłani, by iść i głosić, na ścieżkach prawdy” – przekonywał abp Polak.

„Stając wobec ludzi inaczej wierzących i inaczej myślących – kontynuował – z całym poszanowaniem dla osoby ludzkiej i dla ludzkiego sumienia, nie należy uchylać się od próby dialogu, wręcz przeciwnie, w nim właśnie wiara zdaje właściwy sobie egzamin duchowej dojrzałości” – tłumaczył za Karolem Wojtyłą Prymas precyzując, że chodzi tu nie tylko o egzamin z prawd wiary, ale także o egzamin z miłości do człowieka.

„Myślę, że tak rozumiany dialog po raz kolejny otwiera przed nami właściwą perspektywę, nie tylko komunikacji, ale nade wszystko własnego nawrócenia, a jednocześnie ewangelizacji” – stwierdził metropolita gnieźnieński.

Prymas wskazał również na potrzebę szukania nowych przestrzeni dialogu, wykorzystania w większym zakresie potencjału katechetycznego Kościoła i angażowania świeckich.

„Nadal istnieją – mówił – nie w pełni wykorzystane możliwości wyjścia naprzeciw duchowym poszukiwaniom współczesnego człowieka, który pomimo sekularyzacji, wciąż jeszcze w jakimś stopniu identyfikuje się z Kościołem”.

„Stając wobec ludzi inaczej wierzących i inaczej myślących z całym poszanowaniem dla osoby ludzkiej i dla ludzkiego sumienia, nie należy uchylać się od próby dialogu, wręcz przeciwnie, w nim właśnie wiara zdaje właściwy sobie egzamin duchowej dojrzałości”

Przypomniał również to, co jest istotą dialogu, a o czym wielu zdaje się dziś zapominać, albo wręcz ignorować, mianowicie, że dialog to zdolność zarówno mówienia, jak i słuchania – „zdolność mówienia tak, żeby drugi mógł nas słyszeć i rozumieć i zarazem zdolność takiego słuchania, żeby zrozumieć drugiego”. Karol Wojtyła obrazował to mówiąc o dramacie małżonków, z których każdy żyje w swoim monologu, a od monologu przechodzi do walki.

„Dobrze wziąć sobie do serca te prorocze słowa w dobie swoistego kryzysu społecznego, w którym ugruntowane przekonania oddalają, dzielą czy wręcz uniemożliwiają nam wzajemne zrozumienie” – stwierdził abp Polak.

Wskazał również, że właśnie świadectwo Jana Pawła II uczy nas, że dialog nie może być ograniczony do przedstawienia własnych, nawet najlepiej uzasadnionych racji.

„Oczywiście mamy prawo do krytycznej oceny, ale mamy też obowiązek poznania rzeczywistości, a potem udzielenia ewangelicznej odpowiedzi na tę rzeczywistość. Ta ewangeliczna odpowiedź nie może objawiać się postawą zamknięcia, obrażania czy wycofania” – zaznaczył Prymas.

Konferencja w Niepołomicach była kolejną zorganizowaną w ramach cyklu „Edukacja medialna” i poświęconą osobie i nauczaniu Jana Pawła II. Spotkanie zgromadziło ludzi Kościoła, nauki, mediów i polityki. Debacie towarzyszył wernisaż wystawy Joanny Sobczyk-Pająk „Jan Paweł II. Ludzie i miejsca”.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Prymas Polski: dialog jest częścią chrześcijańskiego powołania i posłania
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.