Rada KEP ds. Migracji o kryzysie humanitarnym na granicy z Białorusią

Rada KEP ds. Migracji o kryzysie humanitarnym na granicy z Białorusią
Fot. episkopat.pl
KAI / tk

Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji spotkała się z przedstawicielami Caritas Polska. Dyskutowano o dotychczasowych działaniach na rzecz uchodźców i migrantów oraz poszukiwano adekwatnej odpowiedzi na kryzys humanitarny na granicy z Białorusią

Rada podziękowała Caritas za wsparcie udzielane w postaci specjalnych pakietów ratunkowych dla migrantów. Pierwsza partia tej pomocy jest już rozdawana za pośrednictwem parafii na terenie stanu wyjątkowego.

Informacja po spotkaniu Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji i Caritas Polska

W dniu 19 października 2021 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz reprezentantów Caritas Polska. Celem spotkania była analiza dotychczasowych działań na rzecz uchodźców i migrantów oraz poszukiwanie adekwatnej odpowiedzi na współczesne wyzwania migracyjne, w tym kryzys humanitarny na wschodniej granicy Polski.

Przedstawiciele Caritas Polska zaprezentowali realizowane przedsięwzięcia, nakierowane na poprawę losu znajdujących się w naszym kraju migrantów, ale także wspierające uchodźców w ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce i innych częściach świata. Zreferowano podjęte w ostatnich dniach działania Caritas Polska przy wschodniej granicy, w tym projekt specjalnych pakietów ratunkowych („helps pack”) dla migrantów, których pierwsza partia (1000 sztuk) trafiła już do dystrybucji za pośrednictwem parafii na terenie stanu wyjątkowego i we współpracy z placówkami Straży Granicznej. Zapowiedziano utworzenie specjalnych punktów pomocy, które mają być umiejscowione przy parafiach.

Działania Caritas na granicy z Białorusią

Rada podziękowała Caritas Polska za podejmowane wysiłki, równocześnie wyrażając nadzieję na wspólne wypracowanie systemowych form pomocy dla uchodźców i imigrantów, również w zakresie adaptacji i integracji. Dyskutowano także rozwiązania pomocy oparte na mechanizmach przesiedleń i korytarzy humanitarnych, których uruchomienie postuluje Konferencja Episkopatu Polski od 2016 roku. Ich organizacja jest w pełni kontrolowana i bezpieczna, pozwala ratować osoby znajdujące się w szczególnie dramatycznym położeniu. Znaczącym doświadczeniem służy Wspólnota Sant’ Egidio, której przedstawicielka zaprezentowała działanie takich projektów w krajach Europy Zachodniej.

Podczas spotkania z uznaniem analizowano informacje o zaangażowaniu parafii, mieszkańców, organizacji pozarządowych i ludzi dobrej woli, którzy w ostatnim czasie, w niełatwych warunkach, niosą pomoc humanitarną znajdującym się w dramatycznym położeniu przybyszom na granicy polsko-białoruskiej.

W encyklice „Fratelli Tutti” papież Franciszek przypomniał – powołując się na słowa św. Jana Chryzostoma – stojące przed chrześcijanami zadanie: „Chcesz czcić ciało Chrystusa? Nie dopuść, aby było nagie. Uczciwszy Je jedwabnymi szatami /w świątyni/, nie pozwól, by na zewnątrz umierało z zimna z powodu nagości” (Fratelli Tutti, 74). Przypominając po raz kolejny chrześcijański obowiązek udzielenia gościny potrzebującym, Rada podtrzymuje swoje stanowisko, aby w stosowanych działaniach wobec migrantów respektować godność i prawa przybyszów, niezależnie od ich statusu. Humanitarne i ewangeliczne podejście do migrantów i uchodźców nacechowane musi być w pierwszej kolejności troską o ludzkie życie i zdrowie. Przekaz medialny w tym zakresie, decydujący dla budowania postaw społeczeństwa, powinien być rzetelny, uczciwy i nie rozbudzać nieuzasadnionych, antymigracyjnych nastrojów.

Takiej postawy oczekuje od nas także papież Franciszek, o czym wspomniał przewodniczący Rady bp Krzysztof Zadarko, relacjonując zebranym niedawne spotkanie w ramach wizyty ad limina Apostolorum. W jej trakcie Ojciec Święty zachęcał do mądrego i odważnego towarzyszenia przybyszom w ich niełatwym procesie poszukiwania nowego miejsca do życia, zgodnie z wielokrotnie przypominanym przez niego „modelem czterech czasowników”: przyjmować, chronić, promować i integrować. Rada zachęca do szczerej modlitwę za uchodźców i imigrantów, jak i za wszystkich, którzy niosą im pomoc i wsparcie oraz pokazują, jak roztropnie i szczerze otwierać się na potrzeby bliźnich, a w spotkaniu z przybyszami zawsze dostrzegać nade wszystko przychodzącego do nas Chrystusa.

Źródło: KAI / tk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Marek Wójtowicz SJ
18,83 zł
26,90 zł

Bóg działa w historii naszego życia

Przed Bogiem niczego nie ukryjemy. Nie musimy "upiększać" historii naszego życia. Paradoksalnie to, co najbardziej nas boli i niepokoi sumienie, może być okazją do większego obdarowania łaską. To co...

Skomentuj artykuł

Rada KEP ds. Migracji o kryzysie humanitarnym na granicy z Białorusią
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.