Franciszek o potrzebach i prawach ludów tubylczych

Franciszek o potrzebach i prawach ludów tubylczych
(fot. PAP/EPA/CLAUDIO PERI)
KAI / pk

Istnieje pilna potrzeba pogodzenia słusznych i uprawnionych oczekiwań i praw ludów tubylczych z wymogami postępu i rozwoju gospodarczego - powiedział Franciszek do przedstawicielki autochtonów, uczestniczących w 3. Forum Ludów Tubylczych.

Spotkanie towarzyszyło 40. sesji Rady Zarządzającej Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rolnego (IFAD).

DEON.PL POLECA
Witając swych gości, papież przypomniał, że IFAD obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia. Zaznaczył, że obecność przedstawicieli narodów tubylczych na obecnej sesji ma na celu wskazanie przez nich sposobów na zwiększenie ich odpowiedzialności gospodarczej za ziemie, na których mieszkają. Zdaniem mówcy podstawowym zagadnieniem jest to, jak pogodzić prawo do rozwoju, także społecznego i kulturalnego, z troską o zachowanie własnych cech tych narodów i ich ziem.

- Jest to szczególnie widoczne wtedy, gdy trzeba tworzyć struktury działalności gospodarczej, które mogą się nakładać na kultury tubylcze i na pierwotne związki tych ludów z ziemią - powiedział Ojciec Święty. Podkreślił, że pod tym względem na pierwszym miejscu musi zawsze stać prawo do wstępnego i uzgodnionego wcześniej konsensusu, jak to przewiduje art. 32 Deklaracji o Prawach Ludności Rdzennej (z 2007). Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie pokojowej współpracy władz z ludami tubylczymi, przezwyciężając sprzeczności i konflikty - stwierdził gospodarz spotkania.

Innym aspektem jest wypracowanie wytycznych i projektów uwzględniających tożsamość tubylczą, ze zwróceniem szczególnej uwagi na młodzież i kobiety. - Trzeba ich włączyć, a nie tylko brać ich pod uwagę! - podkreślił z mocą papież. Wyjaśnił, że oznacza to uznanie przez rządy, iż wspólnoty rdzenne są częścią składową ludności, które należy dowartościowywać i zasięgać ich rady oraz zabiegać o ich pełny udział w tych pracach w wymiarach zarówno lokalnym, jak i ogólnokrajowym.

Zdaniem Ojca Świętego do sporządzenia tej niezbędnej "mapy drogowej" może się przyczynić skutecznie IFAD ze swymi finansami i kompetencjami. Uznaje on w ten sposób, że "taki rozwój technologiczny i gospodarczy, który nie pozostawia świata lepszym, a jakości życia integralnie wyższej, nie może być uznany za postęp" (enc. "Laudato si", 194).

Swe przemówienie Franciszek zakończył błogosławieństwem dla obecnych na audiencji i ich wspólnot.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Franciszek o potrzebach i prawach ludów tubylczych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.