Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 5 września 2004

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 5 września 2004
(fot. Steve Snodgrass / Foter / CC BY)
Copyright © by L'Osservatore Romano (11-12/2004) and Polish Bishops Conference

1. Na zakończenie tej pięknej liturgii pragnę jeszcze raz wyrazić radość z tego, że mogłem być z wami. Bądźcie zawsze otwarci na głos Pana Jezusa. Tak jak On potrzebował fiat Maryi, aby «stać się ciałem», również Jego Ewangelia potrzebuje waszego «tak», by mogła tworzyć historię w dzisiejszym świecie.

2. Pozdrawiam szczególnie pielgrzymów z archidiecezji barcelońskiej i z diecezji Vic, którym towarzyszą kard. Ricardo María Carles, arcybiskup Barcelony Lluís Martínez Sistach, bp Vic oraz inni biskupi z Katalonii.

Nowy błogosławiony przynosi wielki zaszczyt waszej ziemi. Jego postać — człowieka, lekarza i kapłana, jest świetlanym przykładem dla chrześcijan naszych czasów.

Pozdrawiam serdecznie również pielgrzymów z innych diecezji Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, którzy razem ze swoimi biskupami uczestniczyli w Międzynarodowym Kongresie Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka jest i pragnie być szkołą, w której uczymy się wybierać Boga całym sercem i iść za Chrystusem jako jedynym Panem naszego życia.

3. Moi drodzy, zachęcam was, abyście odnowili wasze «tak», i powierzam wam trzy zadania. Pierwsze to «kontemplacja» — starajcie się iść wytrwale drogą świętości, wpatrując się w Jezusa, jedynego Nauczyciela i Zbawiciela wszystkich.

Drugie zadanie to «komunia» — dokładajcie starań, by rozwijać duchowość jedności z pasterzami Kościoła, ze wszystkimi braćmi w wierze i z innymi stowarzyszeniami kościelnymi. Bądźcie zaczynem dialogu ze wszystkimi ludźmi dobrej woli.

Trzecie zadanie to «misja» — nieście jako ludzie świeccy zaczyn Ewangelii do domów i szkół, do miejsc pracy i odpoczynku. Ewangelia jest dla świata słowem nadziei i zbawienia. Niech łaskawa Matka Boża Loretańska wyjedna wam wierność waszemu powołaniu, wielkoduszność w pełnieniu codziennych obowiązków, entuzjazm w oddaniu się misji, którą powierza wam Kościół!

Rozważanie przed modlitwą

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 5 września 2004
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.