Słuchajmy razem, co mówi do nas Pan

Słuchajmy razem, co mówi do nas Pan
Fot. Grzegorz Gałązka/galazka.deon.pl
6 lat temu
Libreria Editrice Vaticana

Drodzy bracia i siostry!

Dziś rano w Bazylice św. Piotra została odprawiona Msza św. na otwarcie ii Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce, podczas której modlitwy były odmawiane również w różnych językach afrykańskich. Mój czcigodny poprzednik Jan Paweł ii zwołał pierwszy «Synod afrykański» w 1994 r., w perspektywie roku 2000 i trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Papież, który w swojej gorliwości misjonarskiej wielokrotnie pielgrzymował do Afryki, zebrał dorobek refleksji tamtego zgromadzenia w Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Africa, dając nowy bodziec do ewangelizacji kontynentu. To nowe zgromadzenie, odbywające się po upływie 15 lat, ma na celu — jako kontynuacja pierwszego — przegląd dokonań, pogłębienie pewnych aspektów i analizę najnowszych wyzwań. Wybrany temat: «Kościół w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju», dopełniają słowa Chrystusa skierowane do uczniów: «Wy jesteście solą ziemi (...) Wy jesteście światłem świata» (Mt 5, 13. 14).

Synod jest zawsze wielkim doświadczeniem kościelnym, doświadczeniem, w którym wyraża się kolegialna odpowiedzialność pasterska za specyficzny aspekt życia Kościoła bądź — jak w tym wypadku — za lud chrześcijański żyjący na określonym obszarze geograficznym. Papież i jego najbliżsi współpracownicy zbierają się razem z wyznaczonymi członkami zgromadzenia, ekspertami i audytorami, by omówić wybraną tematykę. Trzeba podkreślić, że nie jest to sympozjum naukowe ani zebranie programowe. Słucha się relacji i wystąpień w auli, dyskutuje się w grupach, ale wszyscy dobrze wiemy, że to nie my jesteśmy głównymi postaciami, ale liczy się Pan, Jego Duch Święty, który prowadzi Kościół. Dla wszystkich najważniejszą rzeczą jest słuchanie: słuchanie siebie nawzajem i słuchanie wszyscy razem tego, co Pan chce nam powiedzieć. Dlatego Synod odbywa się w klimacie wiary i modlitwy, w pobożnym posłuszeństwie Słowu Bożemu. Do Następcy Piotra należy zwoływanie zgromadzeń synodalnych, przewodniczenie im, zbieranie dorobku obrad i udzielanie odpowiednich wskazówek duszpasterskich.

Drodzy przyjaciele, Afryka jest kontynentem, którego bogactwo ludzkie jest nadzwyczajne. Obecnie liczba jego mieszkańców sięga blisko miliarda, a ogólna liczba urodzeń jest najwyższa w skali świata. Afryka jest ziemią, na której bujnie zakwita życie ludzkie, ale to życie nękane jest przez wiele rodzajów ubóstwa, a niekiedy znosi poważne niesprawiedliwości. Kościół stara się je zwalczać siłą Ewangelii i przez konkretną solidarność, wyrażaną za pośrednictwem licznych dzieł i przedsięwzięć charytatywnych. Módlmy się do Najświętszej Maryi Panny, aby pobłogosławiła ii Zgromadzenie synodalne poświęcone Afryce i wyprosiła pokój i rozwój dla tego wielkiego i drogiego kontynentu.

Klęski żywiołowe w regionie Pacyfiku i południowo-wschodniej Azji

A teraz kieruję myśli do ludności regionu Pacyfiku i południowo-wschodniej Azji, które w tych dniach padły ofiarą wielkich klęsk żywiołowych: tsunami na wyspach Samoa i Tongo, tajfunu na Filipinach, który dotarł następnie do Wietnamu, Laosu i Kambodży, i straszliwego trzęsienia ziemi w Indonezji. Te katastrofy spowodowały wielkie straty w ludziach, wiele osób zaginęło, inni zostali bez dachu nad głową, ogromne są też straty materialne.

Powódź w okolicach Mesyny

Myślę też o ludziach cierpiących na skutek powodzi na Sycylii, zwłaszcza w okolicach Mesyny. Zachęcam wszystkich do przyłączenia się do mnie w modlitwie za ofiary i za ich bliskich. Duchem jestem blisko z wszystkimi bezdomnymi i poszkodowanymi, proszę Boga, by ulżył ich cierpieniom. Zwracam się z apelem do wspólnoty międzynarodowej, aby tym braciom i siostrom nie zabrakło naszej solidarności i wsparcia.

Zamieszki w Gwinei

Gdy kończy się spotkanie na «Anioł Pański» w tę szczególną niedzielę, w którą zainaugurowałem ii Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Afryce, nie mogę nie wspomnieć o konfliktach, które obecnie zagrażają pokojowi i bezpieczeństwu ludów kontynentu afrykańskiego. W tych dniach śledziłem z niepokojem wstrząsające wydarzenia, w których użyto przemocy w stosunku do ludności Gwinei. Składam kondolencje rodzinom ofiar, zachęcam strony konfliktu do dialogu i pojednania i jestem przekonany, że nie będą szczędzić sił, by znaleźć stosowne i sprawiedliwe rozwiązanie.

Różaniec z Afryką i dla Afryki

W najbliższą sobotę po południu, 10 października, razem z ojcami synodalnymi będę przewodniczył w Auli Pawła vi specjalnemu nabożeństwu różańcowemu «z Afryką i dla Afryki», przygotowanemu przez rzymskich studentów. Włączą się w modlitwę dzięki połączeniu satelitarnemu studenci z kilku krajów afrykańskich. Drodzy studenci, spodziewam się, że przybędziecie licznie, by zawierzyć Maryi Sedes Sapientiae rozwój Kościoła i społeczeństwa na kontynencie afrykańskim.

Po polsku:

Bardzo serdecznie pozdrawiam Polaków. Wspominając św. Franciszka, szczególnie pozdrawiam dzisiaj wspólnoty franciszkanów, którzy świętują w Krakowie 800-lecie zatwierdzenia reguły zakonnej i ich charyzmatu. Módlcie się ze mną, by wiernie trwali w miłości Chrystusa ubogiego, czystego i posłusznego, niosąc ludziom ewangeliczną radość. Całej rodzinie franciszkańskiej i wam wszystkim z serca błogosławię.

Benedykt XVI

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Słuchajmy razem, co mówi do nas Pan
Komentarze (0)

Skomentuj artykuł

Słuchajmy razem, co mówi do nas Pan
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.