W czwartek rozpocznie się pierwsze posiedzenie nowych władz Światowej Federacji Luterańskiej

W czwartek rozpocznie się pierwsze posiedzenie nowych władz Światowej Federacji Luterańskiej
(fot. shutterstock.com)
KAI / pk

W dniach 28 czerwca - 2 lipca zbierze się w Genewie na swym pierwszym posiedzeniu Rada Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL), wybrana w obecnym składzie na jej XII zgromadzeniu Federacji w stolicy Namibii - Windhuku w maju 2017. Obrady toczyć się będą pod hasłem "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!" (Mt 10, 8).

Wcześniej, na sesji specjalnej 27 bm. nowi członkowie Rady oficjalnie objęli swe stanowiska. Ponadto w dniach 26-27 bm. odbyły się oddzielne spotkania kobiet i młodzieży oraz zebrał się Komitet Wykonawczy ŚFL.

Rada jest najwyższym organem Federacji w okresie między zgromadzeniami ogólnymi, zwoływanymi średnio co 6-7 lat i składa się z 48 członków, reprezentujących siedem regionów geograficznych, na jakie organizacja ta jest podzielona. W skład tego gremium wchodzą również z urzędu przewodniczący - ŚFL i jej Komitetu Finansowego.

Spotkanie rozpocznie się nabożeństwem w kaplicy Ośrodka Ekumenicznego Światowej Rady Kościołów w Genewie, podczas którego kazanie wygłosi członek Rady, zwierzchnik Ewangelickiego Kościoła Luterańskiego Mekane Yesus z Etiopii pastor Yonas Yigezu Dibisi. Liczący prawie 8 mln wiernych jest to najliczniejszy Kościół członkowski ŚFL.

Na swym pierwszym posiedzeniu nowo powołana Rada nakreśli kierunki i strategię prac światowej wspólnoty luterańskiej na najbliższe lata. Porządek dzienny obrad przewiduje m.in. przemówienie powitalne, które wygłosi nowy przewodniczący Federacji abp Panti Filibus Mausa z Nigerii oraz sprawozdania: sekretarza generalnego pastora Martina Jungego i przewodniczącego Komitetu Finansowego nadradcy Olafa Johannesa Mirgelera a także ustalenie budżetu organizacji na rok 2019.

Ponadto zostanie przedstawiony tymczasowy raport z wykonania zadania specjalnego, mającego ocenić działalność społeczności luterańskiej, który przedstawi biskupka Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Kanady Susan Johnson. Rada ma również przyjąć sprawozdanie komitetu specjalnego, powołanego do oceny XII zgromadzenia ŚFL w Windhuku w maju ub.r. Raport przedstawi przewodniczący komitetu zwierzchnik Unii Kościołów Protestanckich Alzacji i Lotaryngii we Francji Christian Albecker.Światowa Federacja Luterańską z siedzibą w Genewie została powołana do życia na pierwszym zgromadzeniu ogólnym w Lundzie (Szwecja) w 1947, w którym wzięło udział 200 delegatów reprezentujących 47 Kościołów z 26 krajów; jednym z nich był Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. Obecnie w jej skład wchodzi 145 Kościołów z 98 krajów, skupiających prawie 75 mln wiernych. Na czele organizacji stoi od ub.r. nigeryjski arcybiskup Panti Filibus Mausa. Najwyższym forum organizacji jest jej zgromadzenie ogólne, zbierające się co 5 do 7 lat. Ostanie, jak dotychczas, 12. z kolei, odbyło się w dniach 10-16 maja ub.r. w stolicy Namibii w Afryce Południowej - Windhuku pod hasłem "Wyzwoleni łaską Bożą".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

W czwartek rozpocznie się pierwsze posiedzenie nowych władz Światowej Federacji Luterańskiej
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.