3 powody, dla których warto się troszczyć o Ojczyznę

3 powody, dla których warto się troszczyć o Ojczyznę
(fot. shutterstock.com)
Logo źródła: Różaniec Ks. Łukasz Wiśniewski MIC

Św. Paweł napisał, że "nasza Ojczyzna jest w niebie" (por. Flp 3, 20). Nie oznacza to jednak, że mamy nie szanować tej ziemskiej. Wręcz przeciwnie. Jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, miłość Ojczyzny wynika z IV przykazania Bożego (zob. nr 2199).

W porządku miłości pierwsze miejsce zajmuje przykazanie miłości Boga, z którego wypływa drugie: kochaj bliźniego jak siebie samego. Tylko taka perspektywa pozwala nam spojrzeć na miłość Ojczyzny jako miłość do wspólnoty osób, w której się urodziliśmy i wychowaliśmy, a także odkrywaliśmy działanie Boga.

1. Język narodowy

W 1985 r. papież Jan Paweł II mówił podczas przemówienia do młodzieży o wielkiej roli języka narodowego i szacunku, którym należy go obdarzać: "Język tworzy wspólnotę, sprawia, że czujemy się związani z narodem, ludem lub plemieniem. Poprzez język uczestniczymy w tej wspólnocie". Choć oficjalnym językiem Kościoła jest łacina, to większość modlitw, także lektura słowa Bożego oraz nauka modlitwy odbywa się w językach narodowych, aby móc jeszcze lepiej poznawać Boga, słuchać Jego słowa i umacniać więzy wspólnoty wierzących.

2. Wiedza historyczna

DEON.PL POLECA

 

Umiłowanie Ojczyzny wyraża się także w znajomości historii narodu. We wspólnocie Kościoła wspominamy wydarzenia z życia Chrystusa czy z historii Kościoła, które przypominają nam o wielkich dziełach Boga. Podobnie w chwilach ważnych dla Ojczyzny wierzący powinni w sposób szczególny pamiętać w modlitwie o swoim kraju, o tych, którzy zginęli w jego obronie czy też w walce o jego wolność. Trudne wydarzenia dają zawsze okazję do refleksji nad dzisiejszym stanem naszego kraju i rozwiązaniem ważkich problemów społecznych. Kościół przez wieki był miejscem, w którym szanowano i pielęgnowano pamięć o historii. Zainteresowanie wspólną historią jest konkretnym przejawem miłości Ojczyzny.

3. Odpowiedzialność za dobro wspólne

Wiara w Boga wyraża się także poprzez kulturę narodową. Dzięki wspólnocie ludzi wierzących, którzy tworzyli kulturę w perspektywie wiary, jesteśmy dzisiaj spadkobiercami ogromnego dziedzictwa, na które składa się wiele dzieł literatury, malarstwa czy zabytków architektury, będących nośnikami wiary i tożsamości narodowej. Miłość Ojczyzny wyraża się w odpowiedzialności za dobro wspólne. Kościół przypomina, że każdy wierzący obywatel jest zobowiązany do tego, aby w miarę swoich możliwości troszczył się o rozwój swojego kraju poprzez uczciwą pracę, a także prowadzenie działalności gospodarczej, społecznej czy wychowawczej w rodzinach i szkole.

Miłość Ojczyzny nie jest tylko uczuciem, ale przejawia się w codziennych decyzjach, które dotyczą wykonywanej pracy, poszanowania dobra wspólnego, zachowywania tradycji narodowych i świętowania ważnych dni z historii Polski. Dowodem tej miłości jest także aktywna postawa obywatelska w trosce o prawo, które będzie respektować wartości chrześcijańskie, oraz modlitwa za rodaków; modlitwa, która otwiera na postawę ewangelicznego oddawania życia za drugiego w codzienności poprzez wyzbywanie się egoizmu.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

3 powody, dla których warto się troszczyć o Ojczyznę
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.