Jak brzmi „Zdrowaś Mario” w języku hebrajskim? Posłuchaj tego pięknego utworu

Jak brzmi „Zdrowaś Mario” w języku hebrajskim? Posłuchaj tego pięknego utworu
Fot. Josh Applegate / unsplash.com
Deon.pl / tk

Posłuchaj pięknej modlitwy „Zdrowaś Mario” zaśpiewanej w języku hebrajskim, którego Maryja i Jezus słuchali w synagodze, gdzie czytana była Biblia. Sami posługiwali się językiem aramejskim. Utwór wykonał zespół Harpa Dei śpiewający muzykę sakralną.

Film, którego podkładem jest śpiewane hebrajskie „Zdrowaś Mario” został nagrany w kaplicy Najświętszej Marii Panny, znajdującej się w benedyktyńskim opactwie św. Marcina w Beuron w Niemczech.

Oto słowa „Zdrowaś Mario” w języku hebrajskim:

SZALOM LACH MIRIAM - Zdrowaś Maryjo
MELEAT HA-CHESED – łaski pełna
ADONAJ IMACH - Pan z Tobą
B'RUCHA AT BANASZIM - błogosławionaś Ty między niewiastami
UWARUCH - i błogosławiony
P'RI BITNECH JESZUA - Owoc Twojego łona - Jezus
MIRIAM HA-KDOSZA - święta Maryjo
EM HA-ELOHIM - Matko Boża
HITPALELI - módl się
BAADENU - za nami
HA-CHOT'IM - grzesznymi
ATA - teraz
U-WISZ'AT - i w godzinę
MOTENU – śmierci naszej
AMEN

Oryginalny zapis "Zdrowaś Mario":

שלום  לן מרים
מלאת חסּד
ברובה  את  בנּשים
ומבורך פרי  בטנך  ישוע׃
מרים  הקרושה
אם  האלהים
העתירי  בעדינו  החוטאים
עתה  ובעת  מותינו
אמן

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Marek Wójtowicz SJ

Maryja najlepszą przewodniczką na drodze wiary

Matka Kościoła, Królowa Polski, Boża Rodzicielka. Maryja. Znamy Ją dobrze i czujemy się przy Niej bezpiecznie, nawet gdy spotykają nas rozmaite trudności. Wiemy, że otacza nas opieką i w...

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Jak brzmi „Zdrowaś Mario” w języku hebrajskim? Posłuchaj tego pięknego utworu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.