Pierwsza polska strategia walki z przemocą seksualną wobec dzieci. Eksperci zaprezentują plan podczas konferencji

Pierwsza polska strategia walki z przemocą seksualną wobec dzieci. Eksperci zaprezentują plan podczas konferencji
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Karel Miragaya / Depositphotos.com
KAI / mł

Baza danych, procedury postępowania, kompleksowe wsparcie dla ofiar przestępstw seksualnych oraz ich rodzin - to niektóre z założeń Krajowego Planu przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, który ma zostać zaprezentowany podczas konferencji w piątek, 17 listopada. 

Nowe rozwiązania i większa ochrona dzieci

"Pierwsza polska strategia walki z przemocą seksualną wobec dzieci - geneza i wdrażanie" - to tytuł konferencji organizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, podczas której grono ekspertów zaprezentuje Krajowy Plan przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich. Odbędzie się ona w dniu 17 listopada 2023 r. od godz. 11.00 w siedzibie IWS przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 w Warszawie.

W trakcie konferencji zostanie przedstawiony Krajowy Plan przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, który jest efektem pracy powołanego przez Ministra Sprawiedliwości specjalnego Zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec dzieci. W trakcie dyskusji z udziałem ekspertów podjęty zostanie temat przemocy seksualnej wobec dzieci i nowych rozwiązań, których celem jest zwiększenie ochrony małoletnich.

Będą szkolenia dotyczące rozpoznawania symptomów skrzywdzenia u dzieci

Przyjęty Plan zapewnia kompleksowe wzmocnienie systemu ochrony przed przestępstwami seksualnymi m.in. poprzez skoordynowaną analizę zagrożeń przestępczością seksualną, programy edukacyjne dla różnych grup społecznych (np. młodzieży, rodziców, nauczycieli), szkolenia dotyczące rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, udzielania im pomocy i wsparcia, wzmocnienie kompetencji oraz specjalizacja funkcjonariuszy organów ścigania, sędziów i prokuratorów.

DEON.PL POLECA

Rządowa strategia zakłada także utworzenie bazy danych, która ułatwi wykrywanie zakazanych treści, np. w internecie, kompleksowe wsparcie dla ofiar przestępstw seksualnych oraz ich rodzin, wzmocnienie działań terapeutycznych i profilaktycznych, działania mające na celu ujawnianie przestępstw seksualnych wobec dzieci oraz poszanowanie prywatności i godności osób pokrzywdzonych – zapewnienie etycznego przekazu medialnego.

Zaproponowane w Krajowym Planie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności zyskały poparcie UNICEF oraz WEPROTECT Global Alliance, a sam Plan był opracowany na modelu przygotowanym przez organizację Model National Response.

W pracach specjalnego zespołu uczestniczyło wielu zaangażowanych ekspertów z Ministerstwa Sprawiedliwości, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Instytutu im. Prof. Jana Sehna oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej. W pracach grona eksperckiego uczestniczyli także specjaliści z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendy Głównej Straży Granicznej, NASK PIB/Dyżurnet.pl, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

KAI / mł

 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Justyna Kaczmarczyk

Zranieni w Kościele – wysłuchać, zrozumieć, pomóc

Lata traumy, emocjonalne zamknięcie, depresja – to tylko niektóre skutki, z którymi muszą mierzyć się osoby wykorzystane seksualnie. Co czuje osoba skrzywdzona przez księdza? Na jaką pomoc może...

Skomentuj artykuł

Pierwsza polska strategia walki z przemocą seksualną wobec dzieci. Eksperci zaprezentują plan podczas konferencji
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.