Są zmiany w Karcie Nauczyciela. Ustawa wchodzi w życie 1 września

Są zmiany w Karcie Nauczyciela. Ustawa wchodzi w życie 1 września
1 września wchodzi w życie ustawa zmieniająca Kartę Nauczyciela. Fot. Depositphotos.com
PAP / mł

Ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela przewiduje dwa stopnie awansu zawodowego: nauczyciela minowanego oraz nauczyciela dyplomowanego oraz wprowadza zmiany w wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Podpisał ją prezydent Andrzej Duda. 

Ustawa likwiduje stopnie nauczyciela stażysty i kontraktowego. Zmienią się zasady dotyczące zdobywania stopnia nauczyciela mianowanego, który będzie pierwszym stopniem awansu zawodowego. Ustawa przewiduje, że nauczyciel mianowany będzie mógł złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Także nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły będzie przydzielał mentora spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. Zadaniem mentora ma być m.in. wspieranie nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, udzielanie pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego i umożliwienie obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć oraz omawianie z nim tych zajęć.

Zmianie ulegają także zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem podejmującym pracę w szkole. Podstawą zatrudnienia przez pierwsze 2 lata pracy w szkole będzie umowa o pracę na czas określony, a po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat i uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy - umowa o pracę na czas nieokreślony. Dyrektor szkoły będzie dokonywał oceny pracy nauczyciela w drugim oraz ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela. 

Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli, które powodują, że średnie wynagrodzenie nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela będzie stanowiło 120 proc. kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej (dotychczas średnie wynagrodzenia nauczyciela stażysty stanowiło 100 proc. kwoty bazowej). Wskaźniki procentowe wpływające na wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego nie zostały zmienione i pozostały na poziomie odpowiednio 144 proc. i 184 proc.

DEON.PL POLECA

Ponadto wprowadzone zostały zmiany, których celem jest zapewnienie na poziomie ustawy dostępności nauczyciela w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, w trakcie której prowadzić będzie konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

Projekt nowelizacji Karty nauczyciela przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2022 r. 

PAP / mł

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Bogdan Kocańda OFMConv

Program formacyjny dla świeckich Kościoła XXI wieku

Wiele osób przeżywa swoje nawrócenie podczas kursów i rekolekcji, ale brakuje im stałej formacji i zakorzenienia we wspólnocie Kościoła. Zeszyty formacji duchowej o. Bogdana Kocańdy OFMConv to odpowiedź...

Skomentuj artykuł

Są zmiany w Karcie Nauczyciela. Ustawa wchodzi w życie 1 września
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.