Sondaż: 65 proc. badanych pesymistycznie ocenia kierunek zmian gospodarczych w kraju

Sondaż: 65 proc. badanych pesymistycznie ocenia kierunek zmian gospodarczych w kraju
(Fot. pl.depositphotos.com)
PAP/dm

Z badania wynika, że Polacy zdecydowanie częściej twierdzą, że sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku niż w dobrym. 65 proc. badanych pesymistycznie ocenia kierunek zmian gospodarczych w kraju, a pozytywnie - 17 proc. respondentów. Oznacza to, że od maja 2 punkty procentowe wzrósł odsetek ocen negatywnych - wynika z sondażu Kantar.

„65 proc. badanych pesymistycznie ocenia kierunek zmian, natomiast 17 proc. respondentów pozytywnie patrzy na kierunek biegu spraw w kraju. 18 proc. ankietowanych nie było w stanie określić swojego stanowiska. W porównaniu do wyników otrzymanych w maju o 2 punkty procentowe zmalał odsetek Polaków pozytywnie oceniających bieg spraw w kraju i o tyle samo wzrósł odsetek ocen negatywnych” - wynika z sondażu.

Badanie pokazało, że ponad dwie trzecie Polaków (69 proc.) jest zdania, że gospodarka w kraju znajduje się w stanie kryzysu, przy czym większość z nich (42 proc. ogółu) uważa, że jest to lekki kryzys, przekonanie o głębokim kryzysie wyraża ponad jedna czwarta (27 proc.) badanych.

Polacy pozytywnie nastawieni do stanu polskiej gospodarki stanowią 23 proc. ogółu. Ich zdaniem polska gospodarka jest w stanie powolnego (21 proc. ogółu) lub dynamicznego (2 proc. ogółu) rozwoju. 8 proc. badanych nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat. W stosunku do wyników z maja nieznacznie zmalał odsetek wskazań, że gospodarka się rozwija (o punkt procentowy), jednocześnie udział odpowiedzi negatywnych nieznacznie wzrósł (o punkt procentowy). Odsetek odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" utrzymuje się na stałym poziomie.

W porównaniu z wynikami majowymi opinie Polaków na temat prognoz gospodarczych niewiele się zmieniły. „35 proc. ankietowanych jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w kraju nie zmienią się. 12 proc. badanych uważa, że nastąpi poprawa warunków życia, przy czym według 11 proc. z nich będzie to pewna poprawa, a według 1 proc. – nastąpi wyraźna poprawa” - wynika z sondażu.

Podano, że 48 proc. Polaków wskazuje na pogorszenie obecnych warunków, przy czym 16 proc. uważa, że będzie znacznie gorzej, a zdaniem 32 proc. z nich nastąpi pewne pogorszenie. 5 proc. osób nie ma opinii na ten temat.

Kantar zwraca uwagę, że po znaczącym kwietniowym wzroście w czerwcu, podobnie jak w maju, ponownie zanotowano spadek ocen netto. Jedynie wskaźnik prognozy materialnych warunków życia wzrósł o punkt procentowy i w czerwcu wyniósł 36. Ocena kierunku zmian w kraju zmalała o 4 punkty procentowe i wynosi 48. Ocena stanu polskiej gospodarki kolejny raz zmalała o 2 p. proc. i wynosi 46.

Z sondażu wynika, że 61 proc. Polaków uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę. 56 proc. respondentów jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 5 proc. ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę. Z kolei pesymistycznie rynek pracy ocenia 28 proc. Polaków. W tej grupie 23 proc. badanych uważa, że trudno znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 5 proc. pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce jest w ogóle niemożliwe. Problem z określeniem swojego stanowiska w sprawie sytuacji na rynku pracy zadeklarowało 11 proc. ankietowanych.

Kantar Public przeprowadził sondaż 3-8 czerwca na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1012 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Przeprowadzono wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI), realizacja terenowa badania została wykonana przez Research Collective na zlecenie Kantar Public.  

PAP/dm

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Krystyna Dajka

Twój kolejny krok ku długowieczności!

Sięgnij po to, co podpowiada natura, i przejmij kontrolę nad swoim zdrowiem.

Z nowej książki Krystyny Dajki dowiesz się, jakie nawyki żywieniowe zapewnią ci długie życie w zdrowiu. Pomoże ci...

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Sondaż: 65 proc. badanych pesymistycznie ocenia kierunek zmian gospodarczych w kraju
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.