W czwartek rozpoczyna się nowy rok szkolny. Jakie zmiany czekają uczniów?

W czwartek rozpoczyna się nowy rok szkolny. Jakie zmiany czekają uczniów?
fot. PAP/Leszek Szymański
PAP / pk

Dla 4,6 mln uczniów w czwartek rozpocznie się nowy rok szkolny 2022/2023. Dla blisko 382 tys. uczniów rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych po raz pierwszy zabrzmi dzwonek szkolny.

Z szacunkowych danych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że w roku szkolnym 2022/2023 w szkołach podstawowych uczyć się będzie 3 mln 6,8 tys. uczniów, w szkołach ponadpodstawowych (liceach, technikach, szkołach specjalnych przysposabiających do zawodu i szkołach branżowych I stopnia) uczyć się będzie 1 mln 640,6 tys. uczniów.

W klasach I szkół podstawowych uczyć się będzie 381,9 tys. uczniów.

DEON.PL POLECAW klasach I szkół ponadpodstawowych będzie 525,8 tys. uczniów - dużo więcej niż w latach ubiegłych - to cały rocznik uczniów, którzy poszli do szkoły w wieku 7 lat i pół rocznika uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkołach w wieku 6 lat.

Młodzi uchodźcy wojenni z Ukrainy będą się uczyć razem z polskimi dziećmi

Nowy rok szkolny będzie drugim rokiem szkolnym, w którym w polskich szkołach i przedszkolach uczyć się będą uczniowie uchodźcy wojenni z Ukrainy.

W ubiegłym tygodniu wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski pytany ile ukraińskich dzieci będzie uczyło się w polskich szkołach w nowym roku szkolnym, odpowiedział: "Pewnie to będzie zależało od sytuacji na Ukrainie, od tego, jak będzie się rozwijała wojna. My nie wiemy, ile osób może się zdecydować na migrację, na uchodźctwo z Ukrainy".

Przypomniał, że w końcu czerwca w polskich szkołach było około 180 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zdecydowana większość z nich w szkołach podstawowych, czterdzieści kilka tysięcy w przedszkolach i po kilka tysięcy w liceach, w technikach i w szkołach branżowych.

W związku z przedłużającymi się działaniami wojennymi na Ukrainie i z koniecznością zapewnienia opieki i edukacji uczniom będącym obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski, przedłużone zostają przepisy dotyczące ich kształcenia.

Egzamin ósmoklasisty i matura w roku szkolnym 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 - podobnie jak w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 - egzamin ósmoklasisty i matura przeprowadzone zostaną według wymagań egzaminacyjnych, które stanowią katalog zawężonych wymagań określonych w podstawie programowej.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w maju - przesunięto go z kwietnia już na stałe. Będzie się też tak jak dotąd składał z trzech części: egzaminu z języka polskiego, egzaminu z matematyki oraz z języka obcego. Odstąpiono, na stałe, z wprowadzenia czwartego egzaminu - egzaminu z przedmiotu do wyboru.

W nowym roku zmiany dotyczą też egzaminów maturalnych. Wiosną 2023 r. maturę zdawać będzie pierwszy rocznik absolwentów 4-letnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej. Na egzaminach z języka polskiego (pisemnym i ustnym) maturzystów obowiązywać będzie dłuższa lista lektur, których znajomość będzie wymagana na egzaminie. Zadania na egzamin ustny na nowej maturze będą jawne - lista zadań obowiązujących wiosną 2023 r. jest dostępna na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Absolwenci techników maturę według nowych zasad będą po raz pierwszy zdawać wiosną 2024 r. Wówczas przystąpi do niej pierwszy rocznik absolwentów 5-letnich techników.

Nowy przedmiot szkolny - historia i teraźniejszość

Od nowego roku szkolnego w szkołach ponadpodstawowych będzie nowy przedmiot szkolny - historia i teraźniejszość - w miejsce przedmiotu wiedza o społeczeństwie, nauczanego w zakresie podstawowym. Będzie obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej od 1945 r. do 2015 r.

Od nowego roku zmiany będą też na przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa. Wprowadzone będą nowe treści nauczania, dotyczące, m.in. reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi, zasad pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej oraz edukacji obronnej, w tym szkolenia strzeleckiego.

Możliwe będzie zawieszenie na czas określony zajęć w szkołach i placówkach oświatowych w przypadku: zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich i międzynarodowych; temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia, zagrażającej zdrowiu uczniów; zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną; nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.

W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor ma zorganizować dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia zdalne mają być zorganizowane nie później, niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

Z nowym rokiem szkolnym wchodzą też w życie zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, a także wprowadzane będą standardy zatrudnienia w szkołach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

Źródło: PAP / pk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Roman Groszewski SJ

Z nich zaś największa jest miłość…
1 Kor 13,13

Pragniemy kochać i być kochani. Zależy nam na budowaniu dobrych relacji, opartych na wzajemnym zaufaniu i miłości. Jesteśmy do tego powołani, bo Bóg jest miłością: wcieloną,...

Skomentuj artykuł

W czwartek rozpoczyna się nowy rok szkolny. Jakie zmiany czekają uczniów?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.