Podyplomowe studia z suicydologii w Krakowie. To część działań przeciwko samobójstwom dzieci i młodzieży

Podyplomowe studia z suicydologii w Krakowie. To część działań przeciwko samobójstwom dzieci i młodzieży
Fot. Wavebreak Media / Depositphotos.com
KAI / mł

Podyplomowe studium z suicydologii powstaje na Ignatianum dzięki Papageno Team - łódzkiemu duszpasterstwu i strefie wsparcia osób w kryzysie samobójczym i ich bliskich. Wiele zajęć prowadzonych jest w oparciu o studium przypadku, co pozwala absolwentom łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką. 

Od roku w archidiecezji łódzkiej funkcjonuje duszpasterstwo i strefa wsparcia Papageno Team, którego duszpasterzem jest ks. Jarosław Magierski – wikariusz parafii pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi. Dzięki współpracy z różnymi stowarzyszeniami i wspólnotami oraz uczelniami, pomoc dociera do co raz większej ilości osób potrzebujących tej pomocy. Nawiązano także współpracę z Akademią Ignatianum w Krakowie, czego efektem są studia podyplomowe z suicydologii.

Dla kogo suicydologia? 

- Zachęcamy i zapraszamy wszystkich, którzy mają ukończone co najmniej studia I stopnia, szczególnie osoby zajmujące się ochroną zdrowia psychicznego (psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci), przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, osoby pracujące w sektorze zdrowia publicznego, pedagogów nauczycieli, katechetów, duchownych, siostry zakonne, osoby pracujące z trudną młodzieżą, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych do podjęcia studiów na kierunku suicydologia – tłumaczy ks. Jarosław Magierski.

Studia prowadzone są w Instytucie Psychologii Ignatianum (Akademia Ignatianum w Krakowie jest wyższą uczelnią katolicką z prawami państwowymi prowadzoną przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego). Mają na celu przedstawienie problemu samobójstwa w obrębie współczesnej nauki o człowieku. Są interdyscyplinarne, przez co umożliwiają opanowanie zarówno praktycznej, jak i teoretycznej, usystematyzowanej wiedzy z obszaru zachowań autodestruktywnych, prób samobójczych i samobójstw dokonanych oraz profilaktyki zachowań suicydalnych.

DEON.PL POLECA


Teoria, praktyka, case study

- Dzięki zdobytej wiedzy i kompetencjom absolwenci będą mogli skutecznie wspomagać dzieci, młodzież i osoby dorosłe w sytuacjach związanych z zagrożeniem autodestrukcją i samobójstwem. Podczas studiów kładziony będzie nacisk na zagadnienia praktyczne z zakresu psychologii, prewencji, prawa, kryminologii, pracy socjalnej oraz etyki, co umożliwi kompleksowe podejście do problematyki, związanej ze śmiercią samobójczą. Ogromnym potencjałem studiów jest fakt, że wiele zajęć prowadzonych jest w oparciu o 'case study" – studium przypadku, co pozwala łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką. Absolwenci studiów uzyskają wiedzę i umiejętności o projektowaniu działań pomocowych na rzecz osób zagrożonych ryzykiem suicydalnym, zapoznają się z objawami związanymi z syndromem presuicydalnym. Dodatkowo słuchacze zostaną zaznajomieni z programami profilaktycznymi obejmującymi tą tematykę – dodaje duszpasterz.

Studia przyczyniają się do poszerzenia i doskonalenia kompetencji w różnych zawodach, gdzie wymagana jest m.in. umiejętność kontaktu z osobami w kryzysie. Program studiów podyplomowych Suicydologia obejmuje wiele obszarów tematycznych – prewencję, interwencję kryzysową, postwencję i nauki penalne, prawo, czy wiktymologię. W czasie studiów słuchacze poszerzą wiedzę z zakresu psychologii i uzupełnią wiadomości związane z problematyką działań autodestrukcyjnych w różnych grupach wiekowych.

Chodzi o rozbudowanie grupy specjalistów

- Zależy nam (duszpasterstwu i strefie wsparcia Papageno Team) na rozbudowywaniu grupy specjalistów, którzy bazując na swoim warsztacie i wiedzy będą w stanie profesjonalnie współdziałać. A uruchamiany właśnie kierunek studiów ma na celu tworzenie kadr, które poprzez profesjonalne działanie w obszarze zapobiegania zachowaniem autodestrukcyjnym i samobójczym będą niosły nieocenioną pomoc osobom w kryzysie. Absolwenci studiów uzyskają wiedzę i umiejętności o projektowaniu działań pomocowych na rzecz osób zagrożonych ryzykiem suicydalnym, zapoznają się z objawami związanymi z syndromem presuicydalnym. Dodatkowo słuchacze zostaną zaznajomieni z programami profilaktycznymi obejmującymi tą tematykę. Posiądą wiedzę i nabędą umiejętności oraz kompetencje dotyczące zasad, procedur i dobrych praktyk interwencyjnych, terapeutycznych i pomocowych stosowanych wobec osób w kryzysie suicydalnym - tłumaczy duchowny.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych można znaleźć na stronie: Suicydologia - IRK (ignatianum.edu.pl), a o duszpasterstwie i strefie wsparcia Papageno Team na stronie internetowej inicjatywy

KAI / mł

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Josh McDowell, Ed Stewart

Szesnastoletni Kevin Colvin jest przytłoczony kłótniami rodziców, niedawną śmiercią najlepszego przyjaciela i coraz gorszymi ocenami w szkole. W pewnym momencie stwierdza nawet, że szkoda dla niego miejsca na tej planecie. Czy to przelotna myśl, czy...

Skomentuj artykuł

Podyplomowe studia z suicydologii w Krakowie. To część działań przeciwko samobójstwom dzieci i młodzieży
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.