"Będą dwustronne spotkania z Kościołami"

"Będą dwustronne spotkania z Kościołami"
(fot. PAP/Radek Pietruszka)
PAP / drr

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni będzie odbywał dwustronne spotkania z Kościołami i związkami wyznaniowymi w sprawie zastąpienia Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym - dowiedział się PAP w sobotę w MAC.

Zgodnie z rządową propozycją o przekazaniu odpisu 0,5 proc. na wybrany Kościół lub związek wyznaniowy obywatele mogliby decydować już w 2014 r. - w rozliczeniu PIT za rok 2013. Rozwiązania te mają być oparte na regulacjach dotyczących odpisu jednego procenta podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zespoły konkordatowe: Kościoła katolickiego i rządu osiągnęły w czwartek kompromis w sprawie wysokości dobrowolnego odpisu podatkowego - 0,5 proc. Początkowo rząd proponował - 0,3 proc. Teraz ustalenia zespołów muszą zaakceptować rząd i Konferencja Episkopatu Polski. Następnie w tej sprawie ma zostać podpisana umowa rządu z episkopatem. Takie rozwiązanie przewiduje konkordat.

Jednak część mniejszych Kościołów i związków wyznaniowych wyraża wątpliwości dotyczące likwidacji Funduszu. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w ogóle nie jest zainteresowany odpisem podatkowym. Oczekuje natomiast zapisanej w ustawie rekompensaty za likwidację Funduszu. Takie stanowisko Kościół prawosławny przedstawił premierowi i Sejmowi.

Jak dowiedziała się PAP, Boni ma organizować kolejne spotkania z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych. Będą to także rozmowy dwustronne.

Z informacji PAP wynika, że strona rządowa podczas kolejnych rozmów ma poinformować mniejsze Kościoły i związki wyznaniowe, że po trzech latach zostanie dokonana szczegółowa analiza funkcjonowania Funduszu Kościelnego. Jeśli zajdzie taka potrzeba, może zostać wydłużony trzyletni okres przejściowy, w którym państwo ma wyrównywać Kościołom i związkom wyznaniowym różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną z odpisu, a wysokością dotacji z budżetu państwa przewidzianą na Fundusz Kościelny w 2013 r., waloryzowaną o wskaźnik inflacji.

Takie rozwiązanie - według strony rządowej - ma dać mniejszym Kościołom i związkom wyznaniowym gwarancję, że po likwidacji Funduszu ich sytuacja finansowa nie ulegnie znaczącemu pogorszeniu.

Tusk zapowiedział w piątek, że zmiany nie będą wprowadzane rewolucyjnie. Zaznaczył jednak, że są one konieczne, gdyż o finansowaniu Kościołów i związków wyznaniowych powinni decydować ich wierni, dokonując dobrowolnych odpisów podatkowych.

Zastąpienie Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym wymaga przygotowania nowej ustawy i zmiany pięciu innych ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ordynacja podatkowej.

Po zastąpieniu Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym Kościoły i związki wyznaniowe samodzielnie będą płaciły składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych. Płacenie składek ubezpieczeniowych przez wszystkie osoby zatrudnione w formie stosunku pracy (np. przez księży katechetów) będzie się odbywało w taki sam sposób jak obecnie.

Upraszczając formę przekazywania 0,5 proc. podatku na Kościoły i związki wyznaniowe rząd proponuje, aby osoby starsze i pobierające emerytury mogły deklarować kwoty podatku za pośrednictwem ZUS i KRUS.

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczany będzie wykaz Kościołów i związków wyznaniowych, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 0,5 proc. podatku z zeznań podatkowych. Wykaz będzie zawierał numery rachunków bankowych na które może nastąpić przekazanie.

Ministerstwo Finansów będzie publikowało listę Kościołów i związków wyznaniowych wraz z danymi dot. wysokości przekazanych im środków.

Możliwość odliczenia 0,5 proc. podatku nie zmieni dotychczasowego odpisu od podatku 1 proc. na organizacje pożytku publicznego.

Obecnie z Funduszu Kościelnego - którego likwidację zapowiedział w expose premier - pokrywane są ubezpieczenia duchownych, którzy nie mają umów o pracę, m.in. misjonarzy i zakonników zakonów kontemplacyjnych. Fundusz Kościelny działa na mocy ustawy z 1950 roku o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych. Powstał jako rekompensata za bezprawne zagarnięcie przez państwo dóbr kościelnych na rzecz Skarbu Państwa.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Będą dwustronne spotkania z Kościołami"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.